"จุติ" หวังให้ชาวบ้านมีที่ทำกินถูกต้อง 

04 ก.พ. 2564
46
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์

"จุติ" เร่งเครื่อง ออกพระราชกฤษฎีกา "นิคมสร้างตนเองเขื่อนอุบลรัตน์"ผนึก ส.ส. ลุยสำรวจพื้นที่จริง มี.ค. นี้ หวังให้ชาวบ้านมีที่ทำกินถูกต้อง

นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ตอบกระทู้ถามสดในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2564 โดยนางมุกดา พงษ์สมบัติ ส.ส.ขอนแก่น พรรคเพื่อไทย เป็นผู้ตั้งกระทู้ถามเกี่ยวกับการออกพระราชกฤษฎีกา กำหนดเขตนิคมสร้างตนเองเขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ซึ่งใช้เวลานาน ว่า จากการตรวจสอบเรื่องนี้ นิคมสร้างตนเองเขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น จัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกา จัดตั้งนิยมสร้างตนเองท้องที่ อำเภออุบลรัตน์ พ.ศ. 2528 และในปี 2536 ครม.มีมติให้จำแนกพื้นที่ป่าไม้ออกมา เป็นพื้นที่ 8,516 ไร่ โดยมอบให้กรมประชาสงเคราะห์ เป็นผู้ดำเนินการ

"จุติ" หวังให้ชาวบ้านมีที่ทำกินถูกต้อง 


         

ทั้งนี้ สาเหตุความล่าช้าเกิดจาก กรมประชาสงเคราะห์ ซึ่งเป็นผู้ดำเนินการ มีการเปลี่ยนสังกัดจากกระทรวงมหาดไทย เป็นกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม จนมาเป็นกระทรวง พม.ในปัจจุบัน ทำให้กระบวนการต้องนับหนึ่งใหม่ ซึ่งขั้นตอนการจะออกพระราชกฤษฎีกาให้ถูกต้องตามรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน มีกฎหมายใหม่ที่เกี่ยวข้องหลายข้อที่ต้องดำเนินการ เพื่อให้ประชาชนมีที่ดินทำกินได้ถูกต้อง
        

เริ่มจากจัดทำร่าง ตามด้วยการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หลังจากนั้น ต้องทำการตรวจสอบแผนที่แนบท้ายให้ถูกต้องตามความเป็นจริง เพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรีเห็นชอบ ก่อนส่งไปยังสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณา หากเห็นชอบจึงส่งกลับมาที่คณะรัฐมนตรี เพื่อประกาศบังคับใช้
          

ทั้งนี้ ปัญหาสำคัญ คือ ต้องรองบประมาณในการจัดทำการสำรวจพื้นที่ 8,516 ไร่ในปี 2565 เพราะไม่ได้ของบประมาณไว้ในปีนี้ อย่างไรก็ตาม สิ่งที่สามารถทำได้ในขณะนี้คือ จัดทำร่างพระราชกฤษฎีกา ขั้นตอนต่างๆ ให้เสร็จเรียบร้อย เมื่อได้งบประมาณปี 2565 ก็จะเร่งสำรวจพื้นที่ให้เร็วที่สุด เบื้องต้นจะมอบหมายอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ  มอบผู้ปกครองนิคม ซึ่งจะต้องตั้งภายใน 2-3 เดือนนี้ และมอบผู้ตรวจราชการกระทรวง ประสานงานกับ ส.ส. ในพื้นที่อย่างใกล้ชิด
           

“ผมเข้าใจถึงความทุกข์ยากของพี่น้องที่รอกันมานาน โดยเห็นร่วมกันกับ ส.ส. ในพื้นที่ ที่จะแก้ปัญหาตามการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามมาตรา 6 ของรัฐธรรมนูญ ยืนยันเจตจำนงว่า จะทำให้สำเร็จให้ได้”  
          

 

ทั้งนี้ หลังจากสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 เบาบางลง ผมจะลงพื้นที่พร้อม ส.ส. ในเดือน มี.ค. เพื่อเร่งการสำรวจ ไปพบกับพี่น้องประชาชนด้วยตนเอง กรณีได้งบประมาณสำรวจพื้นที่ในปี 2565 ซึ่งคือวันที่ 1 ตุลาคม 2564 บวกไปอีก 6 เดือนเสร็จ และนำเข้าคณะรัฐมนตรี เชื่อว่าไม่เกิน 18 เดือนจากนี้ น่าจะคลอดออกมาเป็นพระราชกฤษฎีกาได้