"กรมธนารักษ์" ให้สิทธิการใช้ที่ราชพัสดุในจังหวัดชลบุรี เพื่อเป็นเมืองสร้างสุข "(Happiness Social City)" ในระดับอาเซียน

04 ก.พ. 2564
90
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์

กรมธนารักษ์จัดพิธีมอบหนังสืออนุญาตให้ใช้ที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ ชบ.219 (บางส่วน) จ.ชลบุรี ระหว่าง กรมธนารักษ์ ก.คลัง กับ ก.พัฒนาสังคมฯ เพื่อดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบด้านสังคม "เมืองสร้างสุข (Happiness Social City)"

วันนี้ (4 กุมภาพันธ์ 2564) เวลา 10.00 น. ณ กระทรวงการคลัง นายยุทธนา หยิมการุณ อธิบดีกรมธนารักษ์ เปิดเผยว่า กรมธนารักษ์จัดพิธีมอบหนังสืออนุญาตให้ใช้ที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ ชบ.219 (บางส่วน) ตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี เนื้อที่ประมาณ 649-0-72 ไร่ พร้อมสิ่งปลูกสร้าง จำนวน 267 รายการ ระหว่าง กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง กับ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยมี พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง นางพัชรี อาระยะกุล ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ปลัดกระทรวงการคลัง และคณะผู้บริหารทั้งสองหน่วยงานให้เกียรติเข้าร่วมในพิธีด้วย

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
เปิดพื้นที่กรมธนารักษ์ใช้ประโยชน์สร้างรายได้ให้แก่ประชาชน เปลี่ยนชุมชนเป็นห้องสมุด

สำหรับการมอบหนังสืออนุญาตให้ใช้ที่ราชพัสดุแก่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในครั้งนี้ เพื่อนำมาดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบด้านสังคม “เมืองสร้างสุข (Happiness Social City)” เพื่อเป็นศูนย์บริการสังคมแบบครบวงจรสำหรับให้บริการในการช่วยเหลือ คุ้มครอง ส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิต  ของผู้รับบริการของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และประชาชนทั่วไป รวมทั้งเป็นศูนย์เรียนรู้และอบรมด้านสวัสดิการสังคมในระดับอาเซียน และศูนย์ที่พักอาศัยผู้สูงอายุแบบครบวงจร (Senior Complex)

โดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จะดำเนินโครงการดังกล่าวภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ เพื่อพัฒนาพื้นที่ให้เกิดประโยชน์ต่อผู้รับบริการของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และประชาชนทั่วไป ในด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตทุกมิติ รวมทั้งเป็นศูนย์เรียนรู้และอบรมด้านสวัสดิการสังคมในระดับอาเซียน ตลอดจนเพื่อพัฒนาและยกระดับการให้บริการของหน่วยงานให้เกิดประโยชน์ในการสร้างงาน สร้างรายได้ในพื้นที่อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรีต่อไป อธิบดีกรมธนารักษ์กล่าวในตอนท้าย