พม. เตรียมแนวทางรองรับ "กลุ่มเปราะบาง" ไม่ได้รับสิทธิ์โครงการ "เราชนะ"    

01 ก.พ. 2564
477
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์

พม. เตรียมแนวทางรองรับ "กลุ่มเปราะบาง" ไม่ได้รับสิทธิ์โครงการ "เราชนะ"    

      
นางพัชรี อาระยะกุล ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) เปิดเผยว่า จากที่รัฐบาลได้ประกาศมาตรการเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่ ผ่านโครงการ "เราชนะ" เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน สำหรับค่าใช้จ่ายดำรงชีวิตที่ครอบคลุมประชาชนหลากหลายกลุ่มอาชีพ สนับสนุนวงเงินเยียวยา 3,500 บาทต่อคนต่อเดือน เป็นเวลา 2 เดือน (ก.พ.–มี.ค. 2564)
          

พม. เตรียมแนวทางรองรับ "กลุ่มเปราะบาง" ไม่ได้รับสิทธิ์โครงการ "เราชนะ"    

 

 

นางพัชรี กล่าวว่า กระทรวง พม. ในฐานะหน่วยงานรัฐที่มีภารกิจสำคัญในการช่วยเหลือเยียวยากลุ่มเปราะบาง อาทิ เด็ก ผู้สูงอายุ คนพิการ คนไร้ที่พึ่ง และผู้ด้อยโอกาสในสังคม รวมทั้งผู้มีรายได้น้อย ได้เตรียมแนวทางสนับสนุนกลุ่มเปราะบางสามารถเข้าถึงสิทธิ์ตามโครงการ “เราชนะ”

 

มอบหมายให้พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.) ทุกจังหวัด ร่วมกับทีม  พม. One Home ในจังหวัด ประชาสัมพันธ์ผ่านเครือข่ายอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งเครือข่ายอื่นๆ ในพื้นที่ และสายด่วน พม. โทร.  1300 ให้กลุ่มเปราะบางทุกคนที่มีสิทธิ์ ได้ทราบและลงทะเบียนโครงการดังกล่าว อีกทั้งช่วยเหลือผู้รับบริการในสถานรับรองของกระทรวง พม. ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนให้เข้าถึงสิทธิ์ตามโครงการฯ
     

นางพัชรี กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับกลุ่มเปราะบางขาดคุณสมบัติที่ไม่ได้รับสิทธิ์ตามโครงการ “เราชนะ”  กระทรวง พม. ได้เตรียมมาตรการความช่วยเหลือต่างๆ ได้แก่ ประเมินครอบครัวเพื่อช่วยเหลือสวัสดิการ อาทิ เงินสงเคราะห์  เงินทุนประกอบอาชีพ ฯลฯ  แนะนำครอบครัวสำหรับการมีรายได้ และอาชีพ และติดตามการช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง


ทั้งนี้ สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้ที่ศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน พม. โทร. 1300 ทุกจังหวัด ซึ่งกระทรวง พม. พร้อมให้ความช่วยเหลือตลอด 24 ชั่วโมง หรือติดต่อขอความช่วยเหลือเร่งด่วนด้วยตนเองได้ที่ สำนักงาน พมจ. ทุกจังหวัด