ประชาสัมพันธ์

กรมการปกครองเตือนภัยมิจฉาชีพ ในการเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์

กรมการปกครองเตือนภัยมิจฉาชีพ ในการเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

กรมการปกครองเตือนภัยมิจฉาชีพ ในการเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์

 

 


          การประกอบพิธีฮัจย์ เป็นหนึ่งในหลักปฏิบัติของศาสนาอิสลาม หมายถึง การเดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจที่นครเมกกะ ประเทศซาอุดีอาระเบีย ตามวัน เวลา และสถานที่ต่างๆ ที่ทางศาสนาอิสลามกำหนดไว้ ซึ่งศาสนกิจข้อนี้เป็นหน้าที่สำหรับมุสลิมทั้งชายและหญิงทุกคนที่มีความพร้อมทั้งทางด้านร่างกาย ทรัพย์สิน และการเดินทางที่จะต้องปฏิบัติในแต่ละปีชาวมุสลิมจากทั่วโลกจะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ประมาณ 3 - 4 ล้านคน ซึ่งแต่ละประเทศจะได้รับการจัดสรรโควตาตามสัดส่วนของประชากรมุสลิมในประเทศนั้นๆ สำหรับประเทศไทยได้รับโควตาให้มีผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ปีละ 13,000 คน ทั้งนี้ ในปี พ.ศ. 2563

 

 

          กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ในฐานะสำนักเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย ได้เปิดให้ผู้มีความประสงค์จะไปประกอบพิธีฮัจย์ประจำปี พ.ศ. 2563 (ฮ.ศ.1441) ดำเนินการลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม ถึง วันที่ 30 ธันวาคม 2562 ผ่านทาง 3 ช่องทาง ดังนี้
          1. การลงทะเบียนกับผู้ประกอบกิจการฮัจย์ที่ประสงค์จะร่วมเดินทาง
          2. การลงทะเบียนที่สำนักทะเบียนอำเภอทั่วประเทศ
          3. การลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันบนมือถือ (โดยการดาวน์โหลดได้ที่ Google play แล้วพิมพ์ค้นหา “ผู้แสวงบุญฮัจย์แห่งประเทศไทย”
  

 

 

กรมการปกครองเตือนภัยมิจฉาชีพ ในการเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์

 

 

          กรณีที่ประชาชนมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ หรือได้รับความเดือดร้อนจากผู้ประกอบกิจการฮัจย์หลอกลวง หรือประชาชนต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือแจ้งเรื่องร้องเรียนได้ที่
          1. ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอทุกแห่งทั่วประเทศ 
          2. กองส่งเสริมองค์กรศาสนาอิสลามและกิจการฮัจย์ กรมการปกครอง อาคารส่วนการทะเบียนทั่วไป ชั้น 4 วังไชยา (นางเลิ้ง) ถนนนครสวรรค์ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 0 2282 1461 ต่อ 109-110
          3. เว็บไซต์กรมการปกครอง  www.dopa.go.th  และ  hajthailand.dopa.go.th

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด