ประชาสัมพันธ์

ครูพี่โอ๊ะนำครูกศน.ออนไลน์สอนทักษะอาชีพยุคดิจิทัลแก่คนพิการ

ครูพี่โอ๊ะนำครูกศน.ออนไลน์สอนทักษะอาชีพยุคดิจิทัลแก่คนพิการ
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ครูพี่โอ๊ะเล็งนำครู กศน.ออนไลน์สอนทักษะอาชีพยุคดิจิทัลแก่คนพิการ

 

 

          นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อพัฒนาทักษะและอาชีพสำหรับผู้พิการ ที่มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี โดยมีนายสุภรธรรม มงคลสวัสดิ์ เลขาธิการมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ คณะผู้บริหาร และครู ให้การต้อนรับ ว่า ต้องการมาดูเพื่อหาทางสนับสนุนและอำนวยความสะดวกในการจัดการเรียนรู้เพื่อคนพิการ โดยเบื้องต้นเตรียมนำแพลตฟอร์มการเรียนรู้ กศน.ออนไลน์ มาช่วยพัฒนาทักษะอาชีพใหม่ ๆ พร้อมทั้งแสวงหาความร่วมมือจาก “บวร” ในการจัดการศึกษาสำหรับเด็กพิการทางร่างกายและการเคลื่อนไหวร่วมกับโรงเรียนเอกชนด้วย

 

 

 

ครูพี่โอ๊ะนำครูกศน.ออนไลน์สอนทักษะอาชีพยุคดิจิทัลแก่คนพิการ

 

 

          รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า จากการเยี่ยมชมการจัดการศึกษาสำหรับผู้พิการของมูลนิธิพระมหาไถ่ฯ ถือว่าดำเนินงานได้อย่างสมบูรณ์ ช่วยสร้างโอกาสทางการศึกษาเรียนรู้แก่ผู้พิการด้านร่างกาย ให้สามารถนำความรู้และทักษะต่าง ๆ ไปสร้างงานสร้างอาชีพได้จริง และใช้ชีวิตอย่างมีความสุข สอดคล้องกับแนวทางการจัดการศึกษาตลอดชีวิตสำหรับคนทุกช่วงวัยของกระทรวงศึกษาธิการ โดยเฉพาะผู้พิการ ที่กระทรวงพยายามส่งเสริมสนับสนุนให้ได้พัฒนาความรู้และทักษะที่จำเป็นต่อการประกอบอาชีพ และที่สำคัญคือตรงตามความต้องการของตลาดงานในแต่ละพื้นที่

 

 

 

ครูพี่โอ๊ะนำครูกศน.ออนไลน์สอนทักษะอาชีพยุคดิจิทัลแก่คนพิการ

 


          โดยมูลนิธิพระมหาไถ่ฯ เป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับผู้พิการที่ครบถ้วน ทั้งการให้การศึกษา, องค์ความรู้เกี่ยวกับอาชีพต่าง ๆ, การพัฒนาทักษะด้วยการลงมือทำจริง ในด้านการบริการและการโรงแรมในศูนย์ที่พักพระมหาไถ่ฯ ด้านเบเกอรี่และเครื่องดื่ม ในร้านเรย์เบเกอรี่, การสนับสนุนการทำงานกับภาคเอกชนและผู้ประกอบการในพื้นที่ อาทิ พนักงาน Call Center ในศูนย์ปฏิบัติการ Call Center ของกลุ่มเซ็นทรัล ไทวัสดุ ในศูนย์บริการลูกค้า Contact Center ของบริษัท AIS และกรุงไทย-แอกซ่า รวมทั้งเจ้าหน้าที่ดูแลเฝ้าระวังการเดินรถจากระบบคอมพิวเตอร์ บริษัทเพอร์เฟคโลจิสติกส์ จำกัด ที่จะเป็นการสร้างอาชีพและรายได้แก่ผู้พิการอย่างแท้จริง นอกจากนี้ ยังเปิดสายด่วนคนพิการ โทร.1479 เพื่อรับฟังปัญหาและให้การช่วยเหลือ พร้อมประสานส่งต่อและทำงานร่วมกับหน่วยงานในเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งเรื่องของการศึกษาเพื่ออาชีพกับ กศน. ด้วย หากผู้พิการมีความสนใจจะเรียนกับ กศน. ก็สามารถติดต่อมาได้ ซึ่งสายด่วนนี้จะเปิดรับสายแห่งโอกาสแก่ทุกคนตลอด 24 ชั่วโมง

 

 

ครูพี่โอ๊ะนำครูกศน.ออนไลน์สอนทักษะอาชีพยุคดิจิทัลแก่คนพิการ

           รมช.ศึกษาธิการ กล่าวด้วยว่า ได้หารือร่วมกับผู้บริหารของมูลนิธิพระมหาไถ่ฯ เกี่ยวกับการเตรียมนำร่องการจัดการเรียนรู้ของครู กศน.ออนไลน์ ตามโครงการ “กศน. สช. WOW WOW ก้าวสู่ยุคดิจิทัล” เพื่อช่วยพัฒนาทักษะอาชีพใหม่ในยุคดิจิทัล ที่สอดคล้องกับความต้องการในพื้นที่นี้ อาทิ เจ้าหน้าที่ดูแลเฝ้าระวังระบบคอมพิวเตอร์สำหรับรักษาความปลอดภัย บริษัทกล้องวงจรปิด, พนักงาน Call Center เพื่อประสานงานกับลูกค้า เป็นต้น รวมทั้งการจัดการศึกษาเอกชนสำหรับเด็กพิการทางร่างกายและการเคลื่อนไหว โดยประสานความร่วมมือระหว่างบ้าน วัด โรงเรียน (บวร) เพื่อจัดหาโรงเรียนเอกชนชั้นนำประจำจังหวัดหรือพื้นที่ ที่จะเปิดรับและจัดการเรียนรู้แก่นักเรียนพิการ พร้อมจัดหาที่พักและสนับสนุนการดูแลนอกเวลาเรียนร่วมกับวัดและสถานประกอบการ ตลอดจนภาคเอกชนในพื้นที่ที่มีความพร้อมด้วย ในส่วนของเงินอุดหนุนรายหัวสำหรับเด็กพิการในสถานศึกษาเอกชนการกุศล และการพัฒนาครูผู้สอนเด็กพิการ จะหารือกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อทบทวนแนวทางการจัดสรรและหลักเกณฑ์ให้มีความเหมาะสมต่อไป
 

 

 

ครูพี่โอ๊ะนำครูกศน.ออนไลน์สอนทักษะอาชีพยุคดิจิทัลแก่คนพิการ

 

 

logoline