ประชาสัมพันธ์

ก.แรงงาน ชี้ชวนผู้ประกอบการ ร่วมเพิ่มผลิตภาพแรงงาน ปี 2563

ก.แรงงาน ชี้ชวนผู้ประกอบการ ร่วมเพิ่มผลิตภาพแรงงาน ปี 2563
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

กรมพัฒนาฝีมือแรงงานเชิญชวนผู้ประกอบกิจการเข้าร่วมพัฒนาทักษะแรงงานในโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานพร้อมจัดเจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาลดต้นทุนเพิ่มผลิตภาพแรงงานประจำปี2563

 


            
          นายสุชาติ  พรชัยวิเศษกุล  อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า กระทรวงแรงงาน มีนโยบายเตรียมความพร้อมด้านกำลังแรงงาน ให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีปฏิรูปคนทำงาน (Workforce transformation) รองรับกับเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงรวมถึงการให้ความช่วยเหลือกลุ่มผู้ประกอบการด้าน SME กพร. จึงจัดโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานสู่ SME 4.0 ขึ้น อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2556 จนถึงปัจจุบัน

 

 

ก.แรงงาน ชี้ชวนผู้ประกอบการ ร่วมเพิ่มผลิตภาพแรงงาน ปี 2563

 

 

          โดยในปี 2562 มีสถานประกอบกิจการ กลุ่มโอทอป และวิสาหกิจชุมชนเข้าร่วมโครงการจำนวน 228 แห่ง พนักงานได้รับการพัฒนาทักษะให้มีความรู้เชิงวิเคราะห์ จำนวน 15,000 คน สามารถลดการสูญเสียในวงจรการผลิต และสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า 400 ล้านบาท ดังนั้น ในปี 2563 จึงตั้งเป้าหมายดำเนินการอีก 300 แห่ง พัฒนาทักษะพนักงานในสถานประกอบกิจการที่เข้าร่วมโครงการอีกกว่า 15,000 คน โดยส่งทีมที่ปรึกษาเข้าไปศึกษากระบวนการผลิตและขั้นตอนในการทำงาน เพื่อหาจุดบกพร่องที่ส่งผลต่อต้นทุน แล้วนำมาวิเคราะห์หาวิธีการแก้ไข เป็นระยะเวลา 210 วัน พร้อมจัดอบรมให้ความรู้แก่พนักงานในสถานประกอบกิจการ ให้มีความรู้ในการวิเคราะห์งาน เพื่อแก้ไขปัญหาเบื้องต้นได้ สามารถนำความรู้ไปขยายผลในการทำงานแผนกอื่นๆ ต่อไปด้วยโครงการนี้ จึงสามารถช่วยแก้ไขปัญหาของสถานประกอบกิจการได้ สามารถลดต้นทุน เพิ่มปริมาณการผลิตให้ทันต่อความต้องการของลูกค้าได้
            

 

ก.แรงงาน ชี้ชวนผู้ประกอบการ ร่วมเพิ่มผลิตภาพแรงงาน ปี 2563

 

 

          คุณกิตติ์ธนัตถ์ ไชยวงค์ษา กรรมการผู้จัดการ บริษัท โคอิเด็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า บริษัททำธุรกิจเกี่ยวกับ ผลิตและจำหน่ายเบาะรถยนต์ส่งออกต่างประเทศ ส่งออก 100%  ไม่มีจำหน่ายในเมืองไทย มีพนักงานตัดเย็บกว่า 100 คน ได้ร่วมโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานกับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่เมื่อปีงบประมาณ 2562  มีเจ้าหน้าที่มาให้คำแนะนำ และเป็นที่ปรึกษาเกี่ยวกับ ระบบคลังสินค้า เนื่องจากหนังที่นำมาเย็บทำเบาะรถยนต์ มีหลายสี หลายขนาด จัดวางไม่เป็นระเบียบ เพราะพนักงานไม่มีความรู้ และไม่เข้าใจว่าควรจัดวางอย่างไร ทำให้เวลาจะนำไปใช้งาน ใช้เวลาในการค้นหานาน แต่พอมีเจ้าหน้าที่มาแนะนำ ให้ความรู้ วางผังระบบคลังสินค้าให้ใหม่การทำงานจึงรวดเร็วขึ้น

 

 

 

ก.แรงงาน ชี้ชวนผู้ประกอบการ ร่วมเพิ่มผลิตภาพแรงงาน ปี 2563

 

 

          นอกจากนี้ ยังวิเคราะห์เกี่ยวกับกระบวนการผลิตเบาะรถยนต์ด้วยว่า ขั้นตอนไหนส่งผลต่อการผลิตล่าช้า และเกิดความเสียหายต่อผลิตภัณฑ์ ซึ่งพบว่า ใบมีดในการตัดหนังขณะทำการเย็บ หากใบมีดที่ใช้ไม่คม ส่งผลให้การตัดชิ้นงานชำรุด การเย็บไม่เรียบร้อย บริษัทจึงมีการเปลี่ยนใบมีดของจักรเย็บเป็นประจำทุกวัน ทำงานการทำงานเร็วขึ้น อีกส่วนหนึ่งที่บริษัทได้รับประโยชน์อย่างมากในครั้งนี้คือ สพร.19 เชียงใหม่ ได้จัดอบรมให้ความรู้แก่พนักงานในการซ่อมบำรุงจักรเย็บ ทำให้ช่วยยืดอายุการใช้งาน รวมถึงสามารถแก้ไขปัญหาในการซ่อมจักรเย็บในเบื้องต้นได้ ไม่ต้องรอช่าง ในกรณีที่จักรเย็บขัดข้องเพียงเล็กน้อย เป็นต้น
   

 

ก.แรงงาน ชี้ชวนผู้ประกอบการ ร่วมเพิ่มผลิตภาพแรงงาน ปี 2563

 

 

          “การดำเนินโครงการเพิ่มผลิตภาพนั้น กพร. ได้จัดเจ้าหน้าที่มาให้คำแนะนำแก่ผู้ประกอบกิจการ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ และพนักงานยังได้รับความรู้ เพื่อปรับกระบวนการทำงานให้ดีขึ้นอีกด้วย ผู้ประกอบกิจการที่สนใจ สามารถโทรสอบถามได้ที่ สายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 4  เพราะคุณคือคนที่จะได้รับประโยชน์จริงๆ“ อธิบดี กพร. กล่าวทิ้งท้าย

logoline
แท็กที่เกี่ยวข้อง