ประชาสัมพันธ์

ย้ำ..ทำธุรกรรม การเงินต้องแสดงบัตรประชาชน 

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ปปง. เน้นย้ำผู้ทำธุรกรรมทางการเงินต้องแสดงบัตรประชาชน

 

 

          วันที่ 28 ตุลาคม 2562 พลตำรวจตรี ปรีชา เจริญสหายานนท์ รักษาราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กล่าวว่า สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) เร่งกำชับ สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพ ที่มีหน้าที่ปฏิบัติตามกฎหมาย ปปง.

 

 

          เช่น ธนาคาร บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทประกัน เคาน์เตอร์ชำระเงิน เทสโก โลตัส บิ๊กซี เซ็นต์ทรัล ผู้ให้บริการ e-wallet และบัตรเงินต่างๆ รวมถึง ร้านค้าทอง ค้ารถ ค้าของเก่าและวัตถุโบราณ ในการเรียกขอดูบัตรแสดงตนจากประชาชนที่จะทำธุรกรรมกับลูกค้า เช่น บัตรประจำตัวประชาชน หนังสือเดินทาง ใบขับขี่ เป็นต้น  เพื่อตรวจสอบตัวตนของลูกค้า และเพื่อป้องกันปัญหาการแอบอ้าง การขโมยบัตรประชาชน การปลอมแปลงเอกสารสิทธิของบุคคลอื่น เนื่องจากพบว่ามีการแอบอ้างนำเอกสารสิทธิส่วนบุคคลไปใช้ในการกระทำความผิด ในหลายๆ คดี 

 


          ทั้งนี้ การกำหนดให้ลูกค้าต้องแสดงตนในการทำธุรกรรมนั้น เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ซึ่งกำหนดให้สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพดังกล่าว ต้องขอข้อมูลและหลักฐานของลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นการเปิดบัญชีธนาคาร การเปิดกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-wallet) การซื้อหรือเติมเงินในบัตรเงิน เช่น บัตรโดยสารสาธารณะ บัตร gift card ซึ่งการเก็บข้อมูลดังกล่าว จะดำเนินการเฉพาะในการสมัครใช้บริการครั้งแรก

 

          แต่หากเป็นการซื้อขายสินค้าหรือใช้บริการที่ไม่ต้องมี  การลงทะเบียนหรือสมัครใช้บริการ เช่น การฝากเงิน โอนเงิน การชำระบิลค่าสินค้าและบริการต่างๆ จะต้องมีการขอข้อมูลลูกค้าทุกครั้ง เพื่อระบุตัวตนของลูกค้าให้ได้ว่าเป็นตัวตนจริงๆ ไม่ใช่การแอบอ้างบุคคลอื่นในการทำธุรกรรมเพื่อหลีกเลี่ยงความผิดของกลุ่มอาชญากรต่างๆ  รวมถึงการป้องกันไม่ให้ประชาชนถูกขโมยหรือแอบอ้างตัวตนเพื่อมาใช้ในการทำธุรกรรม ซึ่งอาจเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายต่อประชาชนได้

 

 

 

 

          ทั้งนี้ หากสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพไม่ดำเนินการตามที่กฎหมายกำหนดจะมีโทษปรับครั้งละไม่เกิน 1 ล้านบาท และปรับอีกวันละไม่เกิน 1 หมื่นบาท จนกว่าจะแก้ไขให้แล้วเสร็จ อย่างไรก็ตามกฎหมายยังได้กำหนดให้สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพต้องรักษาข้อมูลของลูกค้าอย่างมั่นคงปลอดภัย และจะนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ประโยชน์อื่นใดนอกเหนือจากการปฏิบัติตามว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินมิได้ เว้นแต่ลูกค้าจะได้ให้ความยินยอมไว้เท่านั้น

          สำนักงาน ปปง. จึงขอความร่วมมือประชาชนให้พกบัตรประชาชนและแสดงตนทุกครั้งที่ทำธุรกรรมการเงินต่อพนักงาน เพื่อป้องกันการถูกแอบอ้างไปใช้ในการกระทำความผิด และเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ซึ่งหากมีข้อสงสัยหรือพบเห็นการกระทำความผิดให้โทรสอบถามหรือแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วน ปปง. 1710 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด