ประชาสัมพันธ์

MEAจับมือภาคีจัดกิจกรรมจิตอาสาจัดระเบียบสายสื่อสาร3จว.

MEAจับมือภาคีจัดกิจกรรมจิตอาสาจัดระเบียบสายสื่อสาร3จว.
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

MEA จับมือภาคีจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา พร้อมปูพรมจัดระเบียบสายสื่อสาร 3 จังหวัด ถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึก ร.5

 

 

          นายกีรพัฒน์ เจียมเศรษฐ์ ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง (MEA) ในฐานะประธาน พร้อมด้วยผู้บริหาร พนักงาน MEA ผู้แทนจากกระทรวงมหาดไทย (มท.) กรุงเทพมหานคร (กทม.) สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ผู้ประกอบการสายสื่อสาร สำนักงานกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.) ร่วมจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ณ บริเวณซอยนาคนิวาส 3 ถนนนาคนิวาส กทม.

 

 

 

MEAจับมือภาคีจัดกิจกรรมจิตอาสาจัดระเบียบสายสื่อสาร3จว.

 


          ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง กล่าวว่า MEA ในฐานะหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย มุ่งมั่นขับเคลื่อนพลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร พร้อมดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลอย่างเต็มที่ ได้เล็งเห็นถึงปัญหาสายสื่อสารรกรุงรัง และห้อยต่ำ ซึ่งส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุ และผลกระทบต่ออุปกรณ์ระบบจำหน่ายไฟฟ้าของ MEA รวมถึงความปลอดภัยของประชาชน จึงได้ดำเนินการจัดระเบียบสายสื่อสารมาอย่างต่อเนื่อง และมีแผนรื้อถอนสายสื่อสารที่ไม่ใช้งาน (สายตาย) ในพื้นที่ดูแลของ MEA ให้แล้วเสร็จภายในเดือน มิถุนายน 2563 ในครั้งนี้จึงเป็นโอกาสสำคัญในการจัดระเบียบสายสื่อสารพร้อมกันทุกพื้นที่การไฟฟ้านครหลวงเขต ทั้ง 18 แห่ง ครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ โดยจัดบนถนนสายสำคัญ 18 เส้นทาง เช่น ถนนนาคนิวาส ถนนพหลโยธิน ถนนสุขุมวิท ถนนรามอินทรา ถนนพระราม2 ถนนพระราม4 ถนนราษฎร์บูรณะ ถนนเพชรพระราม ถนนราชปรารภ ถนนเจริญนคร ถนนร่มเกล้า ถนนเพชรเกษม ถนนมิตรภาพไทย-จีน ถนนติวานนท์ ถนนบางกรวย-ไทรน้อย ถนนกิ่งแก้ว ถนนสรรพาวุธ เป็นต้น

 

 

MEAจับมือภาคีจัดกิจกรรมจิตอาสาจัดระเบียบสายสื่อสาร3จว.

 

 


          ทั้งนี้ สำหรับพื้นที่ ถนนนาคนิวาส ที่ดำเนินการในวันนี้ รวมถึงถนนราชพฤกษ์ และถนนศาลาธรรมสพน์ ที่ MEA ดำเนินการไปก่อนแล้วบางส่วนนั้น ถือเป็นเส้นทางการร่วมศึกษาทดลองกับสมาคมโทรคมนาคมฯ เพื่อนำร่องการจัดระเบียบสายสื่อสารรูปแบบใหม่ โดยมีขั้นตอนดำเนินการ คือ
          1) บริษัทโทรคมนาคมต่างๆ สำรวจสายสื่อสารของตนเอง พร้อมติดแท็กระบุชื่อบริษัทผู้รับผิดชอบสาย
          2) สายสื่อสารที่ไม่มีเจ้าของ ไม่ถูกใช้งาน หรือสายตาย จะถูกรื้อถอนออก
          3) MEA ติดตั้งคอนเหล็กบนเสาไฟฟ้าเพื่อรองรับการพาดสายสื่อสารที่ได้รับอนุญาตจาก MEA พร้อมให้ผู้ประกอบการพาดสายสื่อสารของตนเองให้เป็นระเบียบภายในช่องพาดสายที่ได้รับอนุญาต
          4) บันทึกข้อมูลสายสื่อสารในแต่ละเส้นทางเพื่อเก็บเป็นฐานข้อมูล ป้องกันการละเมิดในภายหลัง

 

 

 

MEAจับมือภาคีจัดกิจกรรมจิตอาสาจัดระเบียบสายสื่อสาร3จว.

 


          จากรูปแบบดังกล่าวจะทำให้ผู้ประกอบการสามารถลดจำนวนการใช้สายสื่อสารลงโดยที่ไม่กระทบต่อลูกค้าผู้ใช้เครือข่าย สายสื่อสารมีความเป็นระเบียบ ตลอดจนการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการแต่ละรายสามารถสอดส่องดูแลไม่ให้มีผู้ลักลอบมาพาดสายโดยไม่ได้รับอนุญาตได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น


          อย่างไรก็ตาม การปูพรมจัดระเบียบสายสื่อสารจำนวน 18 เส้นทางในครั้งนี้ ถือเป็นการ Kick off จัดระเบียบสายสื่อสารตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย ส่วนการดำเนินงานของ MEA คาดว่าภายในสิ้นปี 2562 นี้ จะสามารถรื้อถอนสายสื่อสารที่ไม่ใช้งานในพื้นที่การดูแลของ MEA ได้เป็นจำนวนระยะทางกว่า 200 กิโลเมตร นอกจากนี้ ในด้านการร่วมศึกษาการจัดระเบียบสายสื่อสารรูปแบบใหม่กับสมาคมโทรคมนาคมฯ นั้น จะยังคงร่วมกันหารือเพื่อขยายผลการดำเนินงานในพื้นที่อื่นๆ ซึ่งเชื่อว่าจะช่วยป้องกันการลักลอบพาดสายสื่อสาร และช่วยให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย ทำให้ระบบไฟฟ้ามีความมั่นคง มีความปลอดภัยแก่ประชาชนในระยะยาวต่อไป 

 

 

MEAจับมือภาคีจัดกิจกรรมจิตอาสาจัดระเบียบสายสื่อสาร3จว.

 

 

#พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
Energy for city life, Energize smart living
- Facebook : https://www.facebook.com/497340003626475/posts/3046290908731359?sfns=mo
- Website : https://www.mea.or.th/content/detail/87/5067
- Twitter : https://twitter.com/mea_news/status/1186519094507360257?s=21
- Gnews : https://gnews.apps.go.th/news?news=49225
- Instagram : https://www.instagram.com/p/B36LancAlf2/?igshid=15oy7sm2bjvl1

logoline