ประชาสัมพันธ์

กปน.ส่งเสริมออมเงิน เกษียณสุข มีใช้เพียงพอ

กปน.ส่งเสริมออมเงิน เกษียณสุข มีใช้เพียงพอ
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กปน. รับรางวัล โครงการบริษัทเกษียณสุข ระดับเหรียญเงิน สนับสนุนพนักงานมีเงินใช้อย่างเพียงพอในวัยเกษียณ

 

               กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กปน. (กช.กปน.) รับรางวัล “โครงการบริษัทเกษียณสุข” ระดับเหรียญเงิน จาก สำนักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  ตั้งเป้าพนักงานออมเงิน PVD เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 8 เป็นร้อยละ 10

 

               เวลา 08.30 น. วันที่ 16 ตุลาคม 2562 ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ สโมสรทหารบก วิภาวดี นางสาวสุทิสา นาคเสน ผู้เชี่ยวชาญการประปานครหลวง (กปน.) ระดับ 10 เป็นผู้แทน กปน. รับรางวัล “โครงการบริษัทเกษียณสุข” ระดับเหรียญเงิน จากนางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

 

กปน.ส่งเสริมออมเงิน เกษียณสุข มีใช้เพียงพอ

 

               ซึ่งจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) สมาคมบริษัทจัดการลงทุน และสมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เพื่อส่งเสริมให้บริษัทนายจ้างที่มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (“PVD”) เกิดความตระหนักและร่วมสนับสนุนให้พนักงานมีเงินใช้อย่างเพียงพอในวัยเกษียณ

 

กปน.ส่งเสริมออมเงิน เกษียณสุข มีใช้เพียงพอ

 

               โดยการส่งเสริมให้พนักงาน “ออมเต็มพิกัด จัดแผนเป็น เห็นเงินพอ” ผ่านการกระตุ้น สร้างความตระหนัก และให้ความรู้พนักงาน พร้อมทั้งสร้างสภาพแวดล้อมและเงื่อนไขต่างๆ ให้เหมาะสม 

 

กปน.ส่งเสริมออมเงิน เกษียณสุข มีใช้เพียงพอ

 

               ทั้งนี้ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กปน. (กช.กปน.) มีเป้าหมายให้พนักงานออมเงินใน PVD เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 8 เป็นร้อยละ 10

 

logoline