ประชาสัมพันธ์

กรมการปกครองประกาศผลการคัดเลือกสำนักทะเบียนดีเด่น ประจำปี62

กรมการปกครองประกาศผลการคัดเลือกสำนักทะเบียนดีเด่น ประจำปี62
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

กรมการปกครองประกาศผลการคัดเลือกสำนักทะเบียนดีเด่น ประจำปี 2562  
          กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ประกาศผลการคัดเลือกสำนักทะเบียนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2562  จากการประกวดของสำนักทะเบียนทั่วประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สำนักทะเบียนต่างๆ มีความตื่นตัว และยกมาตรฐาน พัฒนาการให้บริการด้านงานทะเบียน และบัตรประจำตัวประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดความพึงพอใจแก่ประชาชนผู้รับบริการ รวมทั้ง เป็นการสร้างขวัญกำลังใจ และเชิดชูเกียรติผู้ปฎิบัติงาน โดยมีผลการประกวด ดังนี้

 

 

          ภาคกลาง
          ประเภทสำนักทะเบียนอำเภอขนาดใหญ่
          รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ สำนักทะเบียนอำเภอบางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์
          รางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ สำนักทะเบียนอำเภอบ้านฉาง จ.ระยอง
          ประเภทสำนักทะเบียนอำเภอขนาดเล็ก
          รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ สำนักทะเบียนอำเภอหันคา จ.ชัยนาท
          รางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ สำนักทะเบียนอำเภอเขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว  


          ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
          ประเภทสำนักทะเบียนอำเภอขนาดใหญ่
          รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ สำนักทะเบียนอำเภอพรรณานิคม จ.สกลนคร
          รางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ สำนักทะเบียนอำเภอเมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 
          ประเภทสำนักทะเบียนอำเภอขนาดเล็ก
          รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ สำนักทะเบียนอำเภอจตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด
          รางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ สำนักทะเบียนอำเภอขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ


          ภาคเหนือ
          ประเภทสำนักทะเบียนอำเภอขนาดใหญ่
          รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ สำนักทะเบียนอำเภอเมืองลำปาง จ.ลำปาง
          รางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ สำนักทะเบียนอำเภอแม่สาย จ.เชียงราย
          ประเภทสำนักทะเบียนอำเภอขนาดเล็ก
          รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ สำนักทะเบียนอำเภอเก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์
          รางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ สำนักทะเบียนอำเภอกงไกรลาศ จ.สุโขทัย 


          ภาคใต้
          ประเภทสำนักทะเบียนอำเภอขนาดใหญ่
          รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ สำนักทะเบียนอำเภอเมืองกระบี่ จ.กระบี่
          รางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ สำนักทะเบียนอำเภอเมืองยะลา จ.ยะลา
          ประเภทสำนักทะเบียนอำเภอขนาดเล็ก
          รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ สำนักทะเบียนอำเภอเจาะไอร้อง จ.นราธิวาส
          รางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ สำนักทะเบียนอำเภอเบตง จ.ยะลา


  

logoline