ประชาสัมพันธ์

ปปง. กำหนดขายทอดตลาด

ปปง. กำหนดขายทอดตลาด
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ปปง. กำหนดขายทอดตลาดที่ดิน-สิ่งปลูกสร้าง ห้องชุดหรู-เฟอร์นิเจอร์ สิทธิเรียกร้องในสัญญาจะซื้อจะขายห้องชุด สิทธิเรียกร้องในสัญญาเช่าห้องชุดระยะยาว และยานพาหนะ9ตค.

 

 


          สำนักงาน ปปง. มีความประสงค์จะทำการขายทอดตลาดทรัพย์สิน ครั้งที่ 23/2562 และครั้งที่ 24/2562  ในวันพุธที่ 9 ตุลาคม 2562 ณ บริเวณชั้น 1 อาคารสำนักงาน ปปง. โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

 

          การขายทอดตลาดทรัพย์สิน ครั้งที่ 23/2562 จะดำเนินการในเวลา 09.30 น. โดยทำการขายทอดตลาดทรัพย์สินประเภทที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง และห้องชุดพร้อมเครื่องใช้ไฟฟ้าและเฟอร์นิเจอร์ จำนวน 2 รายการ ได้แก่ 
          1.ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ 60970 แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร เนื้อที่ประมาณ 39 ตารางวา พร้อมสิ่งปลูกสร้าง เลขที่ 46/239 ซอยคู้บอน 41 แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 รายการ ราคาเริ่มต้น 2,800,000 บาท

 

ปปง. กำหนดขายทอดตลาด

 

 

          2.ห้องชุดตามหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด ห้องชุดเลขที่ 323/340 ชั้นที่ 30, 31 อาคารเลขที่ เอ  ชื่ออาคารชุด บ้านปลายหาดวงศ์อมาตย์ ทะเบียนอาคารชุดเลขที่ 5/2558 จำนวน 1 ห้อง ขนาด 140.63 ตารางเมตร พร้อมเครื่องใช้ไฟฟ้าและเฟอร์นิเจอร์ ราคาเริ่มต้น 13,120,000 บาท


          การขายทอดตลาดทรัพย์สิน ครั้งที่ 24/2562 จะดำเนินการในเวลา 10.00 น. จะทำการ ขายทอดตลาดทรัพย์สินประเภทสิทธิเรียกร้องในสัญญาจะซื้อจะขายห้องชุด สิทธิเรียกร้องในสัญญาเช่าห้องชุดระยะยาว และยานพาหนะ จำนวน 81 รายการ โดยมีรายการที่น่าสนใจ อาทิ 

 

 

ปปง. กำหนดขายทอดตลาด

 

 


          1.สิทธิเรียกร้องในสัญญาจะซื้อจะขายห้องชุด เลขที่ห้อง NPL-701 โครงการ New Nordic's Palace Condominium ระหว่างบริษัท วีไอพี ดีเวลลอปเปอร์ จากัด และ MR.QINGDUAN ZHANG (ข้อเท็จจริง แล้วเสร็จประมาณ ปี พ.ศ. 2563) จำนวน 1 ห้อง ขนาด 71.23 ตารางเมตร ราคาเริ่มต้น 10,290,000 บาท

          2.สิทธิเรียกร้องในสัญญาจะซื้อจะขายห้องชุด เลขที่ห้อง N-CVB-407 โครงการ C-View Boutique Condominium ระหว่างบริษัท วีไอพี ดีเวลลอปเปอร์ จากัด และ MR.QINGDUAN ZHANG จำนวน 1 ห้อง ขนาด 55 ตารางเมตร ราคาเริ่มต้น 3,570,000 บาท

          3.สิทธิเรียกร้องในสัญญาจะซื้อจะขายห้องชุด เลขที่ห้อง NN4-310 โครงการ New Nordic VIP-4 Condominium ระหว่างบริษัท นิว นอร์ดิค ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด และ MR.QINGDUAN ZHANG จำนวน 1 ห้อง ขนาด 76.48 ตารางเมตร ราคาเริ่มต้น 5,190,000 บาท

 

 

ปปง. กำหนดขายทอดตลาด

 

 

          4.สิทธิเรียกร้องในสัญญาเช่าห้องชุดระยะยาว เลขที่ห้อง NS6-404 โครงการ New Nordic VIP-Suites-6 Condominium ระหว่างบริษัท นิว นอร์ดิค ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด และ MS.HUI WANG จำนวน 1 ห้อง ขนาด 57 ตารางเมตร ราคาเริ่มต้น 3,700,000 บาท

          5.สิทธิเรียกร้องในสัญญาจะซื้อจะขายห้องชุด เลขที่ 802 อาคารเอ โครงการ South point พัทยา ระหว่างนางเหวี๋ยน หลัว (MRS.YUAN LUO) และบริษัท คิงดอมพร็อพเพอร์ตี้ จากัด (ข้อเท็จจริง แล้วเสร็จประมาณปลายปี พ.ศ. ๒๕๖๒) จำนวน 1 ห้อง ขนาด 30 ตารางเมตร ราคาเริ่มต้น 2,920,000 บาท

          6.รถบรรทุกส่วนบุคคล ลักษณะรถพ่วงแบบยกเทได้มีข้างเสริม จำนวน 1 คัน ราคาเริ่มต้น 210,000 บาท

          7.รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อ ฮอนด้า รุ่นซีบีอาร์ จำนวน 1 คัน ราคาเริ่มต้น 7,000 บาท

          8.รถบดถนน ยี่ห้อ SAKAI สีเหลือง จำนวน 1 คัน ราคาเริ่มต้น 650,000 บาท

          9.รถแทร็กเตอร์ ยี่ห้อ WIRTGEN แบบ/รุ่นรถ WR 2500S สีขาว-ส้ม จำนวน 1 คัน ราคาเริ่มต้น 11,500,000 บาท

 

 

ปปง. กำหนดขายทอดตลาด

 

 

          10.รถยนต์ ยี่ห้อ ฟอร์ด สีขาว จำนวน 1 คัน ราคาเริ่มต้น 350,000 บาท

          11.รถเกี่ยวนวดข้าว ยี่ห้อ คูโบต้า รุ่น DC-95 GM สีส้ม-ขาว จำนวน 1 คัน ราคาเริ่มต้น 350,000 บาท

          ผู้ที่ประสงค์เข้าสู้ราคาการขายทอดตลาดทรัพย์สินทั้ง 2 ครั้ง สามารถติดต่อขอดูสภาพทรัพย์สินได้     ในวันอังคารที่ 8 ตุลาคม 2562 เวลา 09.30 - 16.00 น. ตามสถานที่ดังนี้


          การขายทอดตลาดทรัพย์สิน ครั้งที่ 23/2562
          1.ทรัพย์สินลำดับที่ 1 ณ สิ่งปลูกสร้าง เลขที่ 46/239 ซอยคู้บอน 41 แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร

          2.ทรัพย์สินลำดับที่ 2 ณ โครงการอาคารชุด บ้านปลายหาด วงศ์อมาตย์ เลขที่ 323/340 ชั้นที่ 30, 31 อาคารเลขที่ เอ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

 

 

 

ปปง. กำหนดขายทอดตลาด

 


          การขายทอดตลาดทรัพย์สิน ครั้งที่ 24/2562 
          1.ทรัพย์สินลำดับที่ 1-19 ณ โครงการอาคารชุด นิว นอร์ดิค เลขที่ 389/89 หมู่ 12 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
          2.ทรัพย์สินลำดับที่ 20-21 ณ โครงการอาคารชุดเซ้าธ์พ้อยส์ ถนนเกษตรสิน ซอย 7 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
          3.ทรัพย์สินลำดับที่ 22, 45 - 46 และ 74 ณ บริษัท นิลธาร จำกัด ตำบลหัวนาคำ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์
          4.ทรัพย์สินลำดับที่ 23 - 29, 35, 37 - 44, 47 - 73 และ 75 – 81 ณ อาคารเก็บรักษาทรัพย์สิน สำนักงาน ปปง. เลขที่ 46/4 ตำบลปลายบาง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
          5.ทรัพย์สินลำดับที่ 30-34 และ 36 ณ บริษัท สยาม โอชา ฟู้ดส์ แอนด์ เบฟเวอเรจ จำกัด ตำบลบางน้ำจืด อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร

 

 

ปปง. กำหนดขายทอดตลาด

 

 

          ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบข้อมูลและภาพถ่ายทรัพย์สินหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
          •เว็บไซต์ของสำนักงาน ปปง. www.amlo.go.th 
          •สายด่วน ปปง. 1710 หรือ
          •QR Code 

 

 


 

logoline
แท็กที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด