ประชาสัมพันธ์

สขค.จัดงาน วันแข่งขันทางการค้า Competition Day

สขค.จัดงาน วันแข่งขันทางการค้า Competition Day
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

สขค.จัดงาน วันแข่งขันทางการค้า Competition Day "โลกแห่งการแข่งขัน : สร้างธรรมาภิบาล เพิ่มโอกาสทางการค้า"

 


         สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า (สขค.) จัดงาน วันแข่งขันทางการค้า Competition Day “โลกแห่งการแข่งขัน : สร้างธรรมาภิบาล เพิ่มโอกาสทางการค้า” โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สกนธ์ วรัญญูวัฒนา เป็นประธานในการเปิดงาน ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 3 ชั้น 4 โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการ และคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2562 

 

 

          นายสมศักดิ์ เกียรติชัยลักษณ์ เลขาธิการคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า เปิดเผยภายหลังการจัดงานว่า  ด้วยพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560 ได้มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2560 สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า จึงได้กำหนดให้วันที่ 5 ตุลาคม ของทุกปี เป็น “วันแข่งขันทางการค้า (Competition Day)” อย่างไรก็ตาม เนื่องจากวันที่ 5 ตุลาคม 2562 นั้นตรงกับวันเสาร์ ซึ่งเป็นวันหยุดราชการ จึงได้จัดงานในปีนี้ขึ้นเป็นครั้งแรก ในวันที่ 4 ตุลาคม 2562 โดยการจัดงานในครั้งนี้นั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้ด้านกฎหมายการเเข่งขันทางการค้าของไทยและเเลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ การบังคับใช้กฎหมายของต่างประเทศให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจและผู้เกี่ยวข้องในทุกภาคส่วน 
    

 

 

สขค.จัดงาน วันแข่งขันทางการค้า Competition Day

 

 

          ด้าน ศาสตราจารย์ ดร.สกนธ์ วรัญญูวัฒนา ประธานกรรมการการแข่งขันทางการค้า กล่าวว่า การจัดงานในปีนี้ สขค. ได้รับความร่วมมือจากองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD)  ร่วมจัดงานในครั้งนี้ โดยภายในงานช่วงเช้า มีการ ปาฐกถาพิเศษ “นโยบายและการส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าในเวทีโลก” โดย Frederic Jenny ประธานกรรมการการแข่งขันทางการค้าแห่งองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD) ปาฐกถาพิเศษ “กฎหมายและนโยบายการแข่งขันทางการค้าในมุมมองของภาคเอกชน” โดย ดร.ชิงชัย หาญเจนลักษณ์ รองประธานกรรมการหอการค้าไทย และรองประธานกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ปาฐกถาพิเศษ  “การปฏิรูปกฎหมายเศรษฐกิจเพื่อส่งเสริมบรรยากาศทางการค้า” โดย นางสาววันดี สุชาติกุลวิทย์ ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมายการค้าภายใน สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา การอภิปราย “การส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการแข่งขันในตลาด” และ ปาฐกถาพิเศษ “การส่งเสริมการแข่งขันในธุรกิจสาขาโลจิสติกส์ในอาเซียน” โดยช่วงบ่ายเป็นการอภิปรายในหัวข้อ “การแข่งขันทางการค้า...สังคมได้อะไร” และหัวข้อ “ทัศนะในการกำกับดูแลการแข่งขันทางการค้าของหน่วยงานกำกับดูแลธุรกิจรายสาขา” 


        

 

สขค.จัดงาน วันแข่งขันทางการค้า Competition Day

 

 

          ด้านนายสันติชัย สารถวัลแพศย์ กรรมการการแข่งขันทางการค้า และโฆษกคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า กล่าวว่า ในปีที่ผ่านมา คณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า ได้เร่งพิจารณาเรื่องเรียน และออกกฎหมายฉบับรอง พ.ร.บ. การแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560 จำนวนกว่า 15 ฉบับ นอกจากนี้ยังได้เดินสายจัดงานสัมมนาเพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายการแข่งขันทางการค้าให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจและผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนในจังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศไทย โดยมุ่งให้เกิดการบังคับใช้กฎหมายในประเทศไทยอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 

 

 

สขค.จัดงาน วันแข่งขันทางการค้า Competition Day

 


 

logoline