ประชาสัมพันธ์

ห้ามพลาด เดิน - วิ่งการกุศล "MU Charity 2022 : Run for Chance" ชิงถ้วยพระราชทาน

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

สำหรับสายออกกำลังกาย แถมได้บุญในการสนับสนุนการศึกษาต้องลองอ่านข้อมูลดังต่อไปนี้ดู กับงานเดิน - วิ่งการกุศล "MU Charity 2022 : Run for Chance" ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่กำลังจะมีขึ้น

"มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ มูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดล ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี" แถลงข่าวการจัดงานเดิน - วิ่งการกุศล "MU Charity 2022 : Run for Chance" ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อมอบให้เป็นทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดล ในด้านต่างๆ อาทิ ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ทุนช่วยเหลือนักศึกษาและครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากการเกิดอุบัติภัยธรรมชาติ

ห้ามพลาด เดิน - วิ่งการกุศล \"MU Charity 2022 : Run for Chance\" ชิงถ้วยพระราชทาน

วันที่ 2 กรกฎาคม 2565  "ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดี" มหาวิทยาลัยมหิดล และประธานกรรมการมูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานแถลงข่าว งานเดิน - วิ่งการกุศล "MU Charity 2022 : Run for Chance" ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร.ท. ทพ.ชัชชัย คุณาวิศรุต รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์และประธานคณะกรรมการดำเนินงานฯ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอื้อมพร มัชฌิมวงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและกรรมการและเหรัญญิก มูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดลฯ ร่วมในการแถลงข่าว ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ศาลายา

อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า "2 ปีที่ผ่านมาสถานการณ์โควิด -19 ส่งผลกระทบเป็นวงกว้าง ทั้งด้านสุขภาพ เศรษฐกิจ และชีวิตของคนจำนวนมาก รวมถึง นักศึกษาของเราที่ได้รับผลกระทบทั้งด้านชีวิตความเป็นอยู่ และด้านค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการศึกษา ซึ่งที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ส่งเสริมและสนับสนุนด้านทุนการศึกษา ให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลมาอย่างต่อเนื่อง ด้วยการจัดหางบประมาณเพื่อเป็นทุนการศึกษา การได้รับการเงินบริจาคจากแหล่งต่างๆ รวมถึงการจัดกิจกรรมระดมทุน ดังเช่นงานเดิน-วิ่ง การกุศล "MU Charity"

ห้ามพลาด เดิน - วิ่งการกุศล \"MU Charity 2022 : Run for Chance\" ชิงถ้วยพระราชทาน

สำหรับงานเดิน-วิ่งการกุศล "MU Charity 2022 : Run for Chance" ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กำหนดจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 25 กันยายน 2565 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จังหวัดนครปฐม แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ วิ่งมินิมาราธอน ระยะทาง 10.5 กิโลเมตร และวิ่ง Fun Run 6 กิโลเมตร โดยผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมในแต่ละประเภทจะได้รับเสื้อแล้ว ยังได้รับของที่ระลึก อาทิ สเปร์แอลกอฮอล์ แบบมีสายคล้องคอ และแก้วน้ำ สำหรับผู้สมัครที่ไม่ประสงค์จะรับเสื้อ คณะผู้จัดงานจะนำเงิน 80 บาทต่อท่านไปช่วยเหลือผู้พิการต่อไป

ห้ามพลาด เดิน - วิ่งการกุศล \"MU Charity 2022 : Run for Chance\" ชิงถ้วยพระราชทาน

รูปแบบที่ 1 การวิ่งเสมือนจริง VIRTUAL RUN ที่ไม่กำหนดสถานที่ในการวิ่ง แต่กำหนดช่วงเวลาระหว่างวันที่ 1 กันยายน ถึง 31 ธันวาคม 2565  โดยมีกติกาเหมือนจริง และหากพิชิตเป้าหมายได้จะได้รับรางวัลสำหรับการเข้าร่วมการแข่งขัน  ค่าสมัครจะเริ่มต้นตั้งแต่ 200 – 700 บาท ซึ่งมีรายละเอียดให้เลือก

รูปแบบที่ 2 การวิ่งสนามจริง ในวันอาทิตย์ที่ 25 กันยายน 2565 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จังหวัดนครปฐม แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ

1. วิ่งมินิมาราธอน ระยะทาง 10.5 กิโลเมตร

  • ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประเภท Overall ชายและหญิง
  • ถ้วยเกียรติยศมหาวิทยาลัยมหิดล ประเภทรุ่นอายุ รวมทั้งหมด 6 รุ่น

และเหรียญรางวัลสำหรับผู้เข้าเส้นชัยทุกท่าน ค่าสมัครสำหรับบุคคลทั่วไป ท่านละ 750 บาท VIP ค่าสมัครท่านละ 1,100 บาท

2. วิ่ง Fun Run 6 กิโลเมตร จะได้รับเหรียญรางวัลสำหรับสำหรับผู้เข้าเส้นชัยทุกท่าน ค่าสมัครสำหรับบุคคลทั่วไป ท่านละ 600 บาท VIP ค่าสมัครท่านละ 1,100 บาท

ผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมงานเดิน-วิ่งการกุศล “MU Charity 2022 : Run for Chance”                  ได้ที่ www.foundation.mahidol.ac.th หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ มูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดล ในพระราชูปถัมภ์ฯ 083 -177-1906/ 02-849-6359

ห้ามพลาด เดิน - วิ่งการกุศล \"MU Charity 2022 : Run for Chance\" ชิงถ้วยพระราชทาน

งานเดิน-วิ่งการกุศล"MU Charity" เริ่มจัดขึ้นครั้งแรกเมื่อปี 2562 เพื่อจะช่วยเหลือนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล ที่ประสบปัญหาด้านค่าใช้จ่ายฉุกเฉินและขาดแคลนทุนทรัพย์ สำหรับในปี 2565 ถือเป็นปีที่ 3 ของจัดกิจกรรม MU Charity 2022 ภายใต้คอนเซ็บ Run For Chance จึงขอเชิญชวนผู้สนใจได้เข้ามาเยือนมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายาอีกครั้ง หลังจากที่เราปิดพื้นที่โดยรอบตามมาตรการการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด มาร่วมใส่ใจลงทุนกับสุขภาพตนเองด้วยการออกกำลังกาย ภายในสถานที่ที่มีภูมิทัศน์สวยงามของมหาวิทยาลัยมหิดล และยังได้สร้างโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลอีกด้วย

ห้ามพลาด เดิน - วิ่งการกุศล \"MU Charity 2022 : Run for Chance\" ชิงถ้วยพระราชทาน

ห้ามพลาด เดิน - วิ่งการกุศล \"MU Charity 2022 : Run for Chance\" ชิงถ้วยพระราชทาน

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ