ประชาสัมพันธ์

"MEA" ส่งมอบ"ฝักโกงกาง" เพื่อนำไปปลูกและบำรุงพื้นที่ป่าชายเลน

"MEA" ส่งมอบ"ฝักโกงกาง" เพื่อนำไปปลูกและบำรุงพื้นที่ป่าชายเลน
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ปี 2564 "MEA" จัดพิธีส่งมอบ "ฝักโกงกาง" เพื่อนำไปปลูกและบำรุงพื้นที่ป่าชายเลน เพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศและทรัพยากรชายฝั่ง

"MEA" ส่งมอบ"ฝักโกงกาง" เพื่อนำไปปลูกและบำรุงพื้นที่ป่าชายเลน

 

"MEA" ส่งมอบ"ฝักโกงกาง" เพื่อนำไปปลูกและบำรุงพื้นที่ป่าชายเลน

 

"MEA" ส่งมอบ"ฝักโกงกาง" เพื่อนำไปปลูกและบำรุงพื้นที่ป่าชายเลน

 

 

"MEA" ส่งมอบ"ฝักโกงกาง" เพื่อนำไปปลูกและบำรุงพื้นที่ป่าชายเลน

 

นาวาเอกสุรศักดิ์ กิ่มบางยาง

 

วันนี้ (3 ธันวาคม 2564) นางจารินี ทองโท นักวิชาการ 10 (ด้านแผนงาน) ฝ่ายกิจการสังคมและสิ่งแวดล้อม การไฟฟ้านครหลวง หรือ MEA เป็นประธานในพิธีส่งมอบ "ฝักต้นโกงกาง" จำนวน 5,000 ฝัก แก่ นาวาเอกสุรศักดิ์ กิ่มบางยาง ผู้บังคับป้อมพระจุลจอมเกล้า ฐานทัพเรือกรุงเทพ นําไปปลูกและบํารุงพื้นที่ป่าชายเลน เพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศและทรัพยากรชายฝั่ง “เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจําปี 2564” ณ ป้อมพระจุลจอมเกล้า ฐานทัพเรือกรุงเทพ จ.สมุทรปราการ พร้อมทั้งสนับสนุนร่มสนาม จำนวน 15 ชุด สำหรับอำนวยความสะดวกในการดำเนินกิจกรรมปลูกป่าชายเลนและกิจกรรมอื่นๆ ในอนาคต

"MEA" ส่งมอบ"ฝักโกงกาง" เพื่อนำไปปลูกและบำรุงพื้นที่ป่าชายเลน

 

"MEA" ส่งมอบ"ฝักโกงกาง" เพื่อนำไปปลูกและบำรุงพื้นที่ป่าชายเลน

 

"MEA" ส่งมอบ"ฝักโกงกาง" เพื่อนำไปปลูกและบำรุงพื้นที่ป่าชายเลน

 

"MEA" ส่งมอบ"ฝักโกงกาง" เพื่อนำไปปลูกและบำรุงพื้นที่ป่าชายเลน

MEA ให้ความสำคัญด้านการฟื้นฟูธรรมชาติอย่างยั่งยืน โดยร่วมสนับสนุนการปลูกป่าชายเลนและบำรุงรักษาป่าชายเลนในพื้นที่ป้อมพระจุลจอมเกล้า ฐานทัพเรือกรุงเทพ และรักษาพื้นที่ชายฝั่ง ป้องกันการกัดเซาะ เสมือนเป็นกำแพงลดความรุนแรงของคลื่น ช่วยชะลอความเร็วให้ลดลงก่อนที่จะขึ้นสู่ฝั่ง ไม่ให้เกิดความเสียหายแก่ที่อยู่อาศัย และพื้นที่ทำกินของชาวบ้าน โดยให้ความสำคัญต่อระบบนิเวศและการดำรงชีวิต ทำให้เกิดจิตสำนึกการอนุรักษ์ป่าชายเลนอย่างยั่งยืน

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด