ประชาสัมพันธ์

MEA โชว์นวัตกรรมพลังงานไฟฟ้า ในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2564

MEA โชว์นวัตกรรมพลังงานไฟฟ้า ในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2564
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

MEA หรือ การไฟฟ้านครหลวง ร่วมจัดแสดงนิทรรศการนวัตกรรมพลังงานไฟฟ้า ในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2564 Thailand Research Expo 2021 ภายใต้หัวข้อ “วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน”

MEA หรือ การไฟฟ้านครหลวง ร่วมจัดแสดงนิทรรศการนวัตกรรมพลังงานไฟฟ้า ในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2564 Thailand Research Expo 2021 ภายใต้หัวข้อ “วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” จัดขึ้นโดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ซึ่งเป็นเวทีระดับชาติ ที่นำเสนอความก้าวหน้าของผลงานวิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่มีคุณภาพและเชื่อมโยงการวิจัยของไทย ที่มีศักยภาพไปสู่กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์ระดับประเทศและนานาชาติ โดยการบูรณาการความร่วมมือระหว่างองค์กรและหน่วยงานเครือข่ายในระบบวิจัยทั่วประเทศ โดยเปิดให้ผู้สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมงาน Online และ Onsite ในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2564 ได้ระหว่างวันที่ 22-26 พฤศจิกายน 2564 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ

MEA โชว์นวัตกรรมพลังงานไฟฟ้า ในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2564

 

MEA โชว์นวัตกรรมพลังงานไฟฟ้า ในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2564

 

MEA โชว์นวัตกรรมพลังงานไฟฟ้า ในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2564

MEA ในฐานะรัฐวิสาหกิจที่จำหน่ายดูแลระบบไฟฟ้าสังกัดกระทรวงมหาดไทย ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ มุ่งมั่นขับเคลื่อนองค์กรตามวิสัยทัศน์พลังงานเพื่อวิถีชีวิตคนเมืองมหานคร พร้อมเดินหน้าพัฒนาระบบไฟฟ้าอย่างต่อเนื่องให้มีความเพียงพอ มั่นคงปลอดภัย สอดรับกับความต้องการใช้ไฟฟ้าของเมืองมหานคร โดยในครั้งนี้ MEA นำเสนอนวัตกรรมพลังงานไฟฟ้า Smart Energy ระบบจ่ายไฟฟ้ากลับอัตโนมัติ ที่เชื่อมโยงข้อมูลระหว่างสถานีไฟฟ้า โดยสามารถแยกเหตุขัดข้องส่งสัญญาณเตือนไปยังศูนย์ควบคุมระบบไฟฟ้า หรือ SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) และสื่อสารระหว่างสถานีไฟฟ้าด้วย Fiber Optic เป็นระบบบริหารจัดการจำหน่ายกระแสไฟฟ้า ให้พลังงานไฟฟ้ากลับมาใช้ได้ตามปกติ ภายใน 0.3 วินาที ช่วยลดความเสียหายให้แก่ผู้ใช้ไฟฟ้าทั้งภาคประชาชนผู้อยู่อาศัย ธุรกิจ และอุตสาหกรรม และการประยุกต์ใช้ IoT (Internet of Things) กับอุปกรณ์ปรับเปลี่ยนแทปขณะมีโหลดของหม้อแปลงในระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงดันต่ำ (IoT with On-Load Tap Changer Transformer In LV Distribution Network) MEA ส่งเสริมให้ผู้ใช้ไฟฟ้าติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) ในเขตพื้นที่ให้บริการของ MEA เชื่อมต่อกับระบบโครงข่ายไฟฟ้าและติดตั้งอุปกรณ์ตามมาตรฐาน และพลังงานที่เหลือจากการใช้งานเองยังสามารถขายให้กับ MEA เตรียมพร้อมระบบโครงข่ายไฟฟ้าให้รองรับปริมาณไฟฟ้าที่ไหลย้อนกลับให้มากและไม่ให้เกิดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อผู้ใช้ไฟฟ้า

MEA โชว์นวัตกรรมพลังงานไฟฟ้า ในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2564

 

MEA โชว์นวัตกรรมพลังงานไฟฟ้า ในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2564

 

MEA โชว์นวัตกรรมพลังงานไฟฟ้า ในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2564

MEA จึงนำ IoT Meter มาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพร่วมกับหม้อแปลง Low Voltage On-Load Tap Changer Transformer (OLTC) ทำให้สามารถรับซื้อปริมาณไฟฟ้าที่ไหลย้อนกลับได้มากขึ้น และประชาชนสามารถขายพลังงานไฟฟ้าที่เหลือจากการใช้เพิ่มมากขึ้น เพิ่มศักยภาพการควบคุมระบบโครงข่ายของระบบจำหน่ายไฟฟ้าตามต้องการ ทั้งหมดนี้ถือเป็นการจัดแสดงองค์ความรู้และนวัตกรรมที่ MEA พัฒนานำมาใช้เพื่อตอบโจทย์วิถีชีวิตคนเมืองตอบรับเทคโนโลยีที่ทันสมัย ซึ่งผู้สนใจสามารถเข้าชมบูธ MEA ในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2564 ได้ระหว่างวันที่ 22 - 26 พฤศจิกายน 2564 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์

MEA โชว์นวัตกรรมพลังงานไฟฟ้า ในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2564

 

MEA โชว์นวัตกรรมพลังงานไฟฟ้า ในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2564

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด