ประชาสัมพันธ์

"เอส แอนด์ พี" ได้รับรางวัล “หุ้นยั่งยืน” ปีแรก

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

"เอส แอนด์ พี" ได้รับรางวัล “หุ้นยั่งยืน” สะท้อนความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน

"เอส แอนด์ พี" ได้รับรางวัล “หุ้นยั่งยืน” ปีแรก

"เอ็ม" มณีสุดา ศิลาอ่อน ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาความยั่งยืนและสื่อสารองค์กร บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) ได้รับโล่รางวัล “หุ้นยั่งยืน” หรือ Thailand Sustainability Investment (THSI) ประจำปี 2564 เป็นปีแรก จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อเร็วๆ นี้  โดยรางวัลนี้สะท้อนให้เห็นถึงการดำเนินธุรกิจของบริษัทที่มีความมุ่งมั่นพัฒนาธุรกิจควบคู่ไปกับการเติบโตของสังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งนับเป็น 1 ใน 18 บริษัทจดทะเบียนที่อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืนในฐานะกลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร ที่มีเกณฑ์การคัดเลือกจากทั้งด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ รวมถึงบรรษัทภิบาล (ESG: Environmental, Social and Governance) ด้วยการดำเนินธุรกิจโดยใช้ศักยภาพเพื่อร่วมแก้ไขปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อมได้ ตลอดจนสะท้อนให้เห็นถึงการดำเนินงานของบริษัทที่มีความโปร่งใส และเชื่อถือได้ในทุกมิติ 

"เอ็ม" มณีสุดา ศิลาอ่อน

นับเป็นความภาคภูมิใจของ เอส แอนด์ พี คู่ค้า ลูกค้า ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคน ที่มีส่วนสนับสนุนการสร้างความยั่งยืนในทุกมิติไปด้วยกัน โดยบริษัทฯ จะมุ่งมั่นรักษาและพัฒนาการดำเนินงานอย่างยั่งยืนต่อไป

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ