Kom Lifestyle

รวม 5 สถานที่ ที่สิ่งแวดล้อมดีที่สุดในปี 2564

รวม 5 สถานที่ ที่สิ่งแวดล้อมดีที่สุดในปี 2564
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

จากการติดตามและตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยกรมควบคุมมลพิษ รายงานให้เห็นถึงประโยชน์ในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมไปยังภาคส่วนต่าง ๆ ภายในประเทศ ให้เกิดความรู้ความเข้าใจ และผลจากการตรวจสอบนั้น ทำให้เราพบว่ามีพื้นที่ที่สิ่งแวดล้อมดีที่สุดในปี 2564 ในหลายพื้นที่

จากผลตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ปี 2564  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้นำสิ่งแวดล้อมใน 4 ด้าน ประกอบด้วย

 

1) ชายหาดคุณภาพน้ำทะเลดีที่สุด

2) แหล่งน้ำจืดคุณภาพน้ำดีที่สุด

3) จังหวัดคุณภาพอากาศดีที่สุด

4) จังหวัดสะอาดด้านการจัดการขยะ

 

มาจัดเป็น Top Five สถานที่สิ่งแวดล้อมดีที่สุด และนำมาจัดทำเป็นบัตรอวยพรส่งความสุข (ส.ค.ส.) แบบออนไลน์ เพื่อให้พี่น้องประชาชนส่งความปรารถนาดีและอวยพรปีใหม่แก่กัน และเพื่อประชาสัมพันธ์แหล่งหรือสถานที่ที่มีสิ่งแวดล้อมดีทั้ง 4 ด้าน

5 ชายหาดคุณภาพน้ำทะเลดีที่สุด ได้แก่

 • หาดบ้านกรูด หาดอ่าวมะนาว จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

รวม 5 สถานที่ ที่สิ่งแวดล้อมดีที่สุดในปี 2564

รวม 5 สถานที่ ที่สิ่งแวดล้อมดีที่สุดในปี 2564

 • หาดละไม หาดเฉวง หาดแม่น้ำ อ.เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

รวม 5 สถานที่ ที่สิ่งแวดล้อมดีที่สุดในปี 2564

รวม 5 สถานที่ ที่สิ่งแวดล้อมดีที่สุดในปี 2564

รวม 5 สถานที่ ที่สิ่งแวดล้อมดีที่สุดในปี 2564

5 แหล่งน้ำจืดคุณภาพน้ำดีที่สุด ได้แก่

 • แม่น้ำตาปีตอนบน จังหวัดนครศรีธรรมราช

รวม 5 สถานที่ ที่สิ่งแวดล้อมดีที่สุดในปี 2564

 • แม่น้ำเพชรบุรีตอนบน จังหวัดเพชรบุรี

รวม 5 สถานที่ ที่สิ่งแวดล้อมดีที่สุดในปี 2564

 • หนองหาร จังหวัดสกลนคร

รวม 5 สถานที่ ที่สิ่งแวดล้อมดีที่สุดในปี 2564

 • แม่น้ำแควน้อย จังหวัดกาญจนบุรี

รวม 5 สถานที่ ที่สิ่งแวดล้อมดีที่สุดในปี 2564

 • แม่น้ำลี้ จังหวัดลำพูน 

 

5 จังหวัดคุณภาพอากาศดีที่สุด ได้แก่

 • จังหวัดยะลา

รวม 5 สถานที่ ที่สิ่งแวดล้อมดีที่สุดในปี 2564

 • จังหวัดสตูล

รวม 5 สถานที่ ที่สิ่งแวดล้อมดีที่สุดในปี 2564

 • จังหวัดนราธิวาส

รวม 5 สถานที่ ที่สิ่งแวดล้อมดีที่สุดในปี 2564

 • จังหวัดนครศรีธรรมราช

 

 • จังหวัดสงขลา 

รวม 5 สถานที่ ที่สิ่งแวดล้อมดีที่สุดในปี 2564

 • จังหวัดภูเก็ต (สงขลา กับภูเก็ตได้มาตรฐานเท่ากัน)*

รวม 5 สถานที่ ที่สิ่งแวดล้อมดีที่สุดในปี 2564

 

5 จังหวัดสะอาดด้านการจัดการขยะ ได้แก่

 • กรุงเทพมหานคร

รวม 5 สถานที่ ที่สิ่งแวดล้อมดีที่สุดในปี 2564

 • จังหวัดนนทบุรี

รวม 5 สถานที่ ที่สิ่งแวดล้อมดีที่สุดในปี 2564

 • จังหวัดลำพูน

รวม 5 สถานที่ ที่สิ่งแวดล้อมดีที่สุดในปี 2564

 • จังหวัดภูเก็ต

 

 • จังหวัดยโสธร

รวม 5 สถานที่ ที่สิ่งแวดล้อมดีที่สุดในปี 2564

ในการจัดทำ ส.ค.ส. 2565 ได้รับความอนุเคราะห์ภาพจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ทริปเก็ทเตอร์ ดอท คอม John wick camping และ Aerial filming & photography และในเทศกาลปีใหม่นี้ กรมควบคุมมลพิษ ขอความร่วมมือนักท่องเที่ยว ประชาชนช่วยกันดูแลสภาพแวดล้อม ช่วยกันลดปริมาณขยะ ลดการใช้ถุงพลาสติก คัดแยกขยะก่อนทิ้งและทิ้งขยะลงในถังหรือภาชนะที่จัดไว้ เลือกใช้ภาชนะที่ทำจากวัสดุธรรมชาติแทนกล่องโฟมและถุงพลาสติก และขอให้นักท่องเที่ยวปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถานที่ท่องเที่ยวอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติ เพื่อรักษาแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติให้คงสวยงามต่อไป และโปรดป้องกันดูแลตัวเองตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุขเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 

 

เป็นอย่างไรกันบ้างครับ สำหรับสถานที่ที่ดีต่อใจแบบนี้ ใครใกล้และสะดวกตรงไหนไปเที่ยวตรงนั้นได้เลย แต่ต้องรักษาระยะห่างกันด้วยนะครับ สวัสดีปีใหม่ครับ

 

ขอบคุณข้อมูล กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด