Kom Lifestyle

ส่งเสริมเอกลักษณ์ไทย พันผูกแต่งกายด้วยผ้าไหมยกดอกลำพูน

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์

ส่งเสริมเอกลักษณ์ไทย พันผูกแต่งกายด้วยผ้าไหมยกดอกลำพูน

          ผ้าไหมยกดอกลำพูน ผ้าไหมเอกลักษณ์ของจังหวัดลำพูน เป็นผ้าไหมสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (Geographical Indications : GI) ที่มีการทอทั้งในส่วนของการยกดอก และสร้างลวดลายด้วยเส้นไหมและสอดดิ้น ที่ทำให้เกิดความสวยงามวิจิตรบรรจง โดยวิธีการทอจะสอดเส้นไหม แล้วยกตะกอเพื่อสอดดิ้นทองพิเศษ ให้เกิดลวดลายของผ้าที่สวยงามกับผ้าชิ้นนั้นๆ และอีกประเภทที่น่าสนใจคือ ผ้าไหมยกดอกประเภทสังเวียน โดยเน้นการทอลายผ้าเต็มผืน และจะมีลายตรงขอบของผ้าชิ้นนั้น ซึ่งเป็นลักษณะพิเศษเฉพาะผ้าทอชนิดนี้

          ผ้าไหมยกดอกลำพูน ถือเป็นหนึ่งในเอกลักษณ์ผ้าไทยที่จะงดงามยิ่งขึ้น หากใช้วิธีนุ่งห่มแบบเทคนิคการคิดค้นด้วยวิธีพันผูกเครื่องแต่งกายแบบโบราณของไทยผสมกับเทคนิคการออกแบบมูลาจ (Moulage) ซึ่งเป็นที่นิยมใช้ในการออกแบบแฟชั่นชั้นสูงในแถบยุโรป มาประยุกต์ให้เป็นการแต่งกายที่ทันสมัย ถือเป็นเทคนิคที่สะท้อนถึงวัฒนธรรมดั้งเดิมของคนไทยจากความผูกพันด้วยสายใยของคนในครอบครัวเช่นเดียวกับเครื่องนุ่งห่ม ดังที่เห็นจากการนุ่งโจงกระเบน การห่มสไบ ที่ใช้วิธีการพันและผูกไม่ให้หลุด และยังสามารถนำผ้าทั้งผืนที่ใช้แล้วกลับมาเก็บรักษาไว้ได้อีกด้วย