หลังจากจังหวัดเพชรบูรณ์ มีคำสั่งเปิดให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวสามารถเข้าชม วัดผาซ่อนแก้ว อำเภอเขาค้อ แหล่งท่องเที่ยวชื่อดังทางศาสนาของจังหวัดเพชรบูรณ์ เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 ตามคำสั่งจังหวัดเพชรบูรณ์ ที่ 1132/2563 ลงนามโดย นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์

การ์ดตก หรือ ไม่ยกการ์ด ที่ "วัดผาซ่อนแก้ว"

ทั้งนี้ในการเปิดให้บริการเจ้าของหรือผู้จัดการสถานที่ มีหน้าที่ดูแลรักษาความสะอาดของสถานที่ ภาชนะและอุปกรณ์ที่ใช้ และจัดให้มีมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนด คือ ทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสของพื้นที่ใช้บริการ อย่างน้อยวันละ 3 ครั้ง

การ์ดตก หรือ ไม่ยกการ์ด ที่ "วัดผาซ่อนแก้ว"

ทุกคนที่เข้ามาในวัดต้องสวมใส่หน้ากากอนามัย มีจุดล้างมือด้วยสบู่และแอลกอฮอล์ ควบคุมจำนวนผู้ใช้บริการอย่างเหมาะสม มีการรักษาระยะห่างระหว่างกันอย่างน้อย 1 เมตร

แต่ในระหว่างวันที่ 4-7 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา  ตรงกับ"วันอาสาฬหบูชา" และ "วันเข้าพรรษา" ซึ่งเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา และหยุดยาวติดต่อกัน 4 วัน ประกอบกับรัฐบาล ได้มีมาตรการผ่อนปรน ระยะที่ 5 ส่งผลให้บรรยากาศการท่องเที่ยวของจังหวัดเพชรบูรณ์ กลับมาคึกคักอีกครั้ง แม้ช่วงนี้จะไม่ใช่ช่วงฤดูกาลท่องเที่ยวก็ตาม

การ์ดตก หรือ ไม่ยกการ์ด ที่ "วัดผาซ่อนแก้ว"

วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว 

การ์ดตก หรือ ไม่ยกการ์ด ที่ "วัดผาซ่อนแก้ว"

โดยเฉพาะที่อำเภอเขาค้อ ซึ่งมีสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญหลายแห่ง อาทิ วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว ซึ่งเป็นแหล่งปฏิบัติธรรม และแหล่งท่องเที่ยวทางศาสนาชื่อดังของจังหวัดเพชรบูรณ์ ที่คลาคล่ำไปด้วยนักท่องเที่ยว ต่างอุ้มลูกจูงหลานพาครอบครัวมากราบไหว้ขอพร พระธาตุผาซ่อนแก้ว และพุทธพุทธเจ้า 5 พระองค์

เนื่องจากวันนี้เป็นวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ซึ่งเป็นวันพระใหญ่ และเป็นวันที่สำคัญทางศาสนา พร้อมกับชมสถาปัตยกรรมที่สวยงามสุดอลังการ ภายในวัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว

สภาพบรรยากาศของนักท่องเที่ยวจำนวนมาก ที่เดินเบียดเสียดเยียดยัดกันเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้การจราจรในบริเวณวัดผาซ่อนแก้วติดยาวเหยียดกว่า 2 กิโลเมตร

ขณะเดียวกันสภาพภายในวัดพระธาตุซ่อนแก้ว ก็ไม่ได้แตกต่างกัน ประชาชนจำนวนมากที่เดินสวนกันไปมา มีให้เห็นเป็นจำนวนมาก ที่ไม่สวมหน้ากากอนามัย จุดคัดกรองภายในวัดมีไม่เพียงพอ กลายเป็นชุมชนแออัดเล็กๆ ที่มีผู้คนหนาแน่น

การ์ดตก หรือ ไม่ยกการ์ด ที่ "วัดผาซ่อนแก้ว"

ทำให้มาตรการป้องกันโรคโควิด19 ต่างๆ อาจปฏิบัติได้ไม่ครบถ้วน และรัดกุม ประกอบกับนักท่องเที่ยวและประชาชนที่มาจากทุกสาระทิศ อาจทำให้การ์ดของเราเริ่มตกแล้วก็เป็นได้

การ์ดตก หรือ ไม่ยกการ์ด ที่ "วัดผาซ่อนแก้ว"