เมื่อวันที่ 4 กรกฏาคม 2563 ที่วัดโพธาราม อ.นาดูน จ.มหาสารคามสำนักศิลปากรที่ 10นครราชสีมาได้ลงพื้นที่ติดตาม สำรวจโบราณสถานหลายแห่งในอำเภอนาดูน และสำรวจความเสียหายของหอแจกวัด เพื่อของบประมาณบูรณะซ่อมแซ่มเพื่อให้ประชาชนได้เข้ามาใช้ในทางพุทธศาสนา

เนื่องจากกลุ่มสิมหรือโบสถ์โบราณในภาคอีสาน ซึ่งมีจำนวนมาก ที่ผ่านมามีวัดหลายแห่งที่ต้องซ่อมแซมเอง โดยที่วัดโพธาราม อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม พระสงฆ์และแกนนำชุมชนร่วมกับเจ้าหน้าที่กรมศิลปากรมาลงพื้นที่ตรวจสอบ โบสถ์ ศาลา และสิ่งปลูกสร้างอายุกว่า100ปี อาจพังทลาย เพื่อหาแนวทางแก้ไขหรือบูรณะโบราณสถาน

โดยอาศัยความร่วมมือของหลายภาคส่วน แต่ไม่สามารถทำได้ เพราะข้อจำกัดกฎหมายโบราณสถาน ซึ่งสำนักศิลปากรที่10นครราชสีมา ได้ลงพ้นที่สำรวจโบราณสถานในพื้นที่อำเภอนาดูน และเข้าสำรวจโบสถ์ และศาลาการเปรียญ อายุกว่า103ปี เพื่อเตรียมวางแนวทางบูรณะซ่อมแซม

 นางชุติมา จันทน์เทศ ผูู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ 10 นครราชสีมา เปิดเผยว่า วันนี้ได้ลงพื้นที่อำเภอนาดูน หลายแห่งและได้ลงพื้นที่ติดตาม สำรวจความเสียหายของหอแจกวัด เพื่อของบประมาณบูรณะซ่อมแซมให้กลับมาอยู่ในสภาพเดิมเนื่องจากชาวบ้านได้อนุรักษ์มากว่า100ปีไม่อยากให้สูญหายไป เพื่อให้ประชาชนได้เข้ามาใช้ในทางพุทธศาสนาซึ่งจาการลงพื้นที่ได้มีการสำรวจ และออกแบบเขียนแบบ พร้อมยื่นเข้ากรมของประมาณซ่อมแซมบูรณะได้ ซึ่งมีความคืบหน้าไปแล้ว 50 เปอร์เซ็นต์

"ขอทำความเข้าใจกับชุมชนให้รับทราบนะคะ กระบวนการหรือขั้นตอนซ่อมแซมบูรณะต้องใช้เวลา พร้อมย้ำเตือน ผู้รับผิดชอบ ห้ามซ่อมแซมเองหรือต่อเติมเองต้องขออนุญาตจากกรมศิลปกร เพราะมีการขึ้นทะเบียนกฏหมายคุ้มครอง"สำนักศิลปากรที่ 10 นครราชสีมา ระบุ

กรมศิลป์ ลั่นห้ามซ่อมแซมต่อเติม "โบสถ์โบราณ" อำเภอนาดูนเด็ดขาด

กรมศิลป์ ลั่นห้ามซ่อมแซมต่อเติม "โบสถ์โบราณ" อำเภอนาดูนเด็ดขาด

นางชุติมา จันทน์เทศ ผูู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ 10 นครราชสีมา

กรมศิลป์ ลั่นห้ามซ่อมแซมต่อเติม "โบสถ์โบราณ" อำเภอนาดูนเด็ดขาด

ข่าวและภาพโดย เอนก กระแจ่ม ผู้สื่อข่าว จังหวัดมหาสารคาม