3 มกราคม 2563 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รายงานสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจแห่งหนึ่งคือ น้ำตกตาดวิมานทิพย์ อุทยานแห่งชาติภูลังกา   

 

 

โดยน้ำตกตาดวิมานทิพย์ อุทยานแห่งชาติภูลังกา แห่งนี้มีความสวยงามอลังการ ซึ่งความงามและสายน้ำจากผาหินท่ามกลางธรรมชาติที่สัมผัสได้ 

 

 

 

 

  
 

 

น้ำตกตาดวิมานทิพย์แห่งอุทยานแห่งชาติภูลังกา  ถือเป็นแหล่งท่องเที่ยว Unseen ชื่อดังของจังหวัดบึงกาฬเลยทีเดียว  ด้วยความสวยงามอลังการของผาหินที่มีขนาดใหญ่แล้ว เสียงสายน้ำที่ไหลเทลงมากระทบหินยักษ์เบื้องล่าง ก่อกำเนิดเสียงดังก้องป่า ให้ได้ยินกันทั่วทั้งบริเวณ นักท่องเที่ยวที่ได้มาเยือนล้วนตะลึงกับความงามตรงหน้า  มีของแถมเป็นความเย็นฉ่ำที่นักท่องเที่ยวได้ลงเล่นน้ำตกแห่งนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า น้ำตกตาดวิมานทิพย์จะเป็นอีกหนึ่งความประทับใจให้เรารักเมืองไทยมากยิ่งขึ้น

 

อุทยานแห่งชาติภูลังกา  มีสภาพภูมิอากาศ โดยทั่วๆ ไปแล้วจะมีสภาพอากาศใกล้เคียงกับบริเวณอื่นๆของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วนสภาพอากาศบนยอดเขาจะมีลักษณะเป็นหิน ฤดูหนาวจะมีอากาศหนาวจัด ประมาณ 0-5 องศาเซลเซียส โดยอุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปีประมาณ 25-36 องศาเซลเซียส ฤดูฝนมีปริมาณน้ำมาก ประมาณ 1,860 มิลลิเมตรต่อปี 

 

การเดินทางโดยรถยนต์ ภูลังกาตั้งขนานกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 212 (นครพนม-บ้านแพง-หนองคาน) ประมาณ 105 กิโลเมตร ห่างจากก้าวจังหวัดหนองคาย 220 กิโลเมตร ห่างจากตัวอำเภอบ้านแพงประมาณ 6 กิโลเมตร การเดินทางไปภูลังกาสะดวกสบายทุกฤดูกาล ถ้าตั้งต้นจากกรุงเทพฯ สามารถใช้เส้นทางได้หลายเส้นทาง คือ กรุงเทพ-อุดร-พังโคน-วานรนิวาส-เซกา-บ้านแพง หรือจะใช้เส้นทาง กรุงเทพ-สกลนคร-นครพนม-บ้านแพง
 

 

ภาพ / ชัยวัฒน์ ตั้งประดิษฐ์