18 มกราคม 2563  เว็ปไซด์กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  รายงานว่า อุทยานแห่งชาติถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน (เตรียมการ) เดิมเป็นวนอุทยานถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน  

 

 

ซึ่งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดอยนางนอน ท้องที่ ตำบลโป่งผา อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย   มีพื้นที่ในความรับผิดชอบทั้งหมด 9.45 ตารางกิโลเมตร หรือ 5,965 ไร่กรมป่าไม้ได้ประกาศจัดตั้งเป็นวนอุทยาน เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2529  และปัจจุบันอยู่ในความรับผิดชอบของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

 

ขณะนี้เข้าสู่หน้าหนาวอากาศดี บรรยากาศเป็นไปด้วยความคึกคัก มีนักท่องเที่ยว และคณะนักเรียน นักศึกษา เข้าชม อุทยานแห่งชาติถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน (เตรียมการ) กันอย่างคับคั่ง ซึ่งช่วงนี้เปิดให้เข้าชมโดยไม่เสียค่าบริการ "ดอยย่าเฒ่า" หรือ “ดอยนางนอน” ยังมีบริการนำศึกษาดูงานด้วย

 

 

                                                                             

  

   

 


 

 

 

  

 

  สำหรับอุทยานแห่งชาติถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน (เตรียมการ) เป็นภูเขาหินปูนขนาดใหญ่หลายลูกติดต่อกันสลับซับซ้อนวางตัวในแนวเหนือ-ใต้ สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 779-1,410 เมตร โดยลาดชันมาทางทิศตะวันออก มีลักษณะคล้ายกับผู้หญิงนอน จึงเรียกกันโดยทั่วไปว่า ดอยย่าเฒ่า หรือ “ดอยนางนอน”   สามารถเข้าชมได้ ไม่เสียค่าบริการ เวลา 08.00-16.30 น.

พิกัด :https://goo.gl/maps/FgWjfBH5mNUjLtkt6
ติดต่อสอบถาม ศึกษาดูงาน : 081-5951095