17 มกราคม 2563  เว็ปไซด์กรมอุทยานแห่งชาติ  สัตว์ป่า และพันธุ์พืชกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  รายงานว่าได้ทำการ ปิดแหล่งท่องเที่ยวผาชะนะได ป่าดงนาทาม อุทยานแห่งชาติผาแต้ม  

 

ทั้งนี้เนื่องจากอุทยานแห่งชาติผาเเต้มกำลังดำเนินการโครงการปรับปรุงเส้นทางขึ้นผาชะนะได อุทยานแห่งชาติผาแต้ม อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี ระยะทาง 15 กิโลเมตรเพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นเเละไม่ให้เกิดผลกระทบต่อความพึงพอใจของนักทองเที่ยวที่เข้าชมเเละมาใช้บริการฯ จึงปิดแหล่งท่องเที่ยวฯดังกล่าว ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563

 

 

 

 

หวั่นอันตราย...ปิดผาชะนะไดปรับปรุงทางขึ้น