ขสมก. จัดรถโดยสารปรับอากาศรับ - ส่ง ฟรี!! สำหรับประชาชนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม "ไหว้พระ 10 วัด สืบสิริสวัสดิ์ 10 รัชกาล" ณ วัดสำคัญที่มีความเกี่ยวเนื่องกับพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี ระหว่างวันที่ 28 ธ.ค.2562 ถึง 1 ม.ค.2563 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น.

 

มงคลปีใหม่ ไหว้ 10 วัด สืบสิริสวัสดิ์ 10 รัชกาล

 

 

               เวลา 08.30 น. วันที่ 28 ธันวาคม 2562 นายสุระชัย เอี่ยมวชิรสกุล ผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ร่วมพิธีปล่อยขบวนรถโดยสารปรับอากาศ "ไหว้พระ ๑๐ วัด สืบสิริสวัสดิ์ ๑๐ รัชกาล" ซึ่งเป็นโครงการในความร่วมมือ ระหว่าง ขสมก.และกระทรวงวัฒนธรรม โดยมี นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธี ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

 

มงคลปีใหม่ ไหว้ 10 วัด สืบสิริสวัสดิ์ 10 รัชกาล

 

               ทั้งนี้ ขสมก.ได้จัดรถโดยสารปรับอากาศให้บริการฟรี เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่สนใจเดินทางไปไหว้พระ 10 วัด ที่มีความเกี่ยวเนื่องกับพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี ได้แก่

 

               1) วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม

               2) วัดอรุณ ราชวราราม

               3) วัดราชโอรสาราม

 

               4) วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม

               5) วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม

               6) วัดบวรนิเวศวิหาร

               7) วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

               8) วัดสุทัศนเทพวนาราม

               9) วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก

               10) วัดวชิรธรรมสาธิต

 

มงคลปีใหม่ ไหว้ 10 วัด สืบสิริสวัสดิ์ 10 รัชกาล

 

มงคลปีใหม่ ไหว้ 10 วัด สืบสิริสวัสดิ์ 10 รัชกาล

 

 

              โดยให้บริการตั้งแต่วันที่ 28 ธ.ค.2562 - 1 ม.ค.2563 เวลา 08.30 - 16.30 น. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนวัฒนธรรม 1765 หรือ ขสมก. Call Center 1348