หลากหลายสถานที่ท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นมามากมายในประเทศไทย ส่วนหนึ่งเกิดขึ้นจากความร่วมมือกันของคนในชุมชนที่ช่วยกันพัฒนาให้สถานที่แห่งนั้นกลายมาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับต้นๆ ของเมืองไทย

 

 

               นายมณฑล สุดประเสริฐ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง กล่าวว่า เชียงคานเป็นอำเภอเล็กๆ ในจังหวัดเลย ยังคงอารยธรรมแห่งลุ่มน้ำโขงที่ผสมผสานกับความทันสมัยของโลกปัจจุบันได้อย่างลงตัว

 

               ชุมชนแห่งนี้ให้ความสำคัญในการอนุรักษ์ความเป็นเมืองเก่า ก็คือเอกลักษณ์ของคนที่นี่  โดยเกิดจากการร่วมมือของคนในชุมชนและกรมโยธาธิการและผังเมือง “โครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อการท่องเที่ยว”

 

 

               ไม่ว่าจะเป็นทางปั่นจักรยาน ก่อสร้างทางเดิน หรือเขื่อนป้องกันตลิ่ง ซึ่งร่วมกันวางแผนพัฒนาและอนุรักษ์สถานที่แห่งนี้ไว้ให้คงเป็นเอกลักษณ์สำคัญที่ทำให้นักเดินทางมักแวะเวียนไปต้องมนต์เสน่ห์ ณ เชียงคาน 


               และอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ สะพานเรียบโขง ณ เชียงคาน เส้นทางเลาะเลียบริมแม่น้ำโขงที่สวยงามเต็มไปด้วยสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติและวัฒนธรรม พร้อมเสน่ห์ วิถีชีวิตที่เรียบง่ายของชาวบ้านให้สัมผัสตลอดสองข้างทาง

 

 

               กรมโยธาธิการและผังเมืองมีส่วนร่วมเข้ามาปรับและพัฒนา “โครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อการท่องเที่ยวชุมชนเชียงคาน” โดยได้รับความร่วมมือของคนในชุมชน ทำให้เมืองแห่งนี้น่าอยู่ยิ่งขึ้นไป นอกจากนั้นยังมีสวนสาธารณะและจุดชมวิวที่สวยงามไม่แพ้กัน

 

               หรือหากใครชอบท่องเที่ยวแบบผจญภัยธรรมชาติ ต้องไม่พลาดมาเที่ยวที่แก่งคุดคู้ เป็นแก่งหินขนาดใหญ่ขวางอยู่กลางลำน้ำโขงเป็นจำนวนมาก ตัวแก่งกว้างใหญ่เกือบจรดสองฝั่งแม่น้ำโขง มีกระแสน้ำไหลผ่านไปเพียงช่องแคบๆ ใกล้ฝั่งทะเลไทย 

 

 

               โดยกรมโยธาธิการและผังเมือง เข้ามามีส่วนร่วมในชุมชนเพื่อช่วยพัฒนาแหล่งท่องเที่ยววัฒนธรรมชุมชนลุ่มน้ำโขงไว้กับ “โครงการพัฒนาชุมชนวัดท่าแขกแก่งคุดคู้” กรมโยธาธิการและผังเมืองพัฒนาทางจักรยานบนสันเขื่อนเลียบแม่น้ำโขง จุดชมวิวริมน้ำโขงสามารถมองเห็นเกาะแก่งต่างๆ ชัดเจน บริเวณแก่งมีร้านอาหารและร้านจำหน่ายสินค้าเสื้อผ้ามากมาย

 

               ซึ่งสิ่งเหล่านี้เกิดจากการร่วมมือกันระหว่างภาครัฐ และคนในชุมชน ซึ่งร่วมกันวางแผนและอนุรักษ์ทำให้เกิดสถานที่สวยงามแบบนี้ขึ้นมา ตามคอนเซ็ปต์เที่ยวไปด้วยกัน ร่วมสร้างเมืองแห่งความสุขไปพร้อมกัน (Planning for happiness)