นางสาวสิริพร ไกรสุวรรณ รองผู้อำนวยการ ททท. สำนักงานนครสวรรค์ กล่าวว่า ประเพณีสงกรานต์ในจังหวัดนครสวรรค์จัดงานเป็นประจำทุกปีในหลายพื้นที่ ในช่วงเทศกาลได้มีการจัดงานประเพณีอื่นๆ อีกหลายงาน

 

               จัดขึ้นเพื่อเป็นการสืบสานศิลปวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบต่อไป โดย ททท. สำนักงานนครสวรรค์ ขอเชิญทุกท่านร่วมงานประเพณีสงกรานต์และประเพณีอื่นๆ ที่จัดขึ้นในช่วงเทศกาลสงกรานต์ของจังหวัดนครสวรรค์ ดังนี้

 

 

               1.งานถนนสายเครื่องปั้นสืบสานประเพณีชาวมอญ วันที่ 12-13 เมษายน 2562 ณ ศูนย์พิพิธภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาบ้านมอญ ต.บ้านแก่ง อ.เมืองนครสวรรค์ เป็นประเพณีของคนไทยเชื้อสายมอญ ชาวมอญจะมีการแต่งกายของชาวมอญ มีการรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ รับประทานข้าวแช่ การแสดงและสาธิตเครื่องปั้นดินเผา ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก่ โทร.0-5634-7119

 

 

               2.งานมหาสงกรานต์เมืองสี่แคว วิถีไทย วิถีพุทธ ระหว่างวันที่ 12-16 เมษายน 2562 ณ วัดวรนาถบรรพต พระอารามหลวง อ.เมืองนครสวรรค์ มีกิจกรรมทำบุญตักบาตร การห่มผ้าพระธาตุเจดีย์สมัยสุโขทัย สืบสานการก่อพระเจดีย์ทราย สรงน้ำพระ รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ การแสดงพื้นบ้านกลองยาว การแสดงรำวงย้อนยุค ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ วัดวรนาถบรรพต พระอารามหลวง โทร.06-1515-8180

 

 

               วันที่ 12-16 เมษายน 2562 มีกิจกรรมที่สำคัญ ดังนี้

               - วันที่ 12 เมษายน 2562 พิธีบวงสรวงเมืองนครสวรรค์บริเวณยอดเขากบ พร้อมชมการแสดง ชุด “ฉุยฉายพราหมณ์” 

               - วันที่ 13 เมษายน 2562 นิทรรศการของดีบ้านฉัน สาธิตการทำอาหารพื้นบ้าน สินค้าภูมิปัญญามรดกทางวัฒนธรรมและการประกวดครอบครัวสองวัยใส่ใจสุขภาพ

 

 

               - วันที่ 14 เมษายน 2562 มีกิจกรรมทำบุญตักบาตร รับศีล ฟังเทศน์ เจริญภาวนา ปฏิบัติธรรม ก่อพระเจดีย์ทราย นิทรรศการของดีบ้านฉัน สาธิตการทำอาหารพื้นบ้าน สินค้าภูมิปัญญามรดกทางวัฒนธรรม จำหน่ายสินค้าสาธิต การขับร้องเพลงไทยย้อนยุค

               - วันที่ 15 เมษายน 2562 มีการแสดงวงดนตรีลูกทุ่ง การขับร้องเพลงไทยย้อนยุค การแสดงรำวงย้อนยุคโบราณ การแสดงลิเก

               - วันที่ 16 เมษายน 2562 มีขบวนแห่หลวงพ่อทอง รอบตลาดปากน้ำโพ ชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน ชุดระบำสุโขทัย กลองยาว รวมถึงพิธีห่มผ้าพระมหาเจดีย์สมัยสุโขทัยและสรงน้ำพระ รดน้ำขอพรผู้ใหญ่

 

 

               3.งานสงกรานต์ ต้นเจ้าพระยา มันส์ยกหาด วันที่ 13-15 เมษายน 2562 ณ บริเวณหาดทรายต้นแม่น้ำเจ้าพระยา

               - วันที่ 13 เมษายน 2562 ชมขบวนแห่พระพุทธสิหิงค์ ขบวนพาเหรด แห่พระเก้าวัด สรงน้ำพระเก้าวัด ประกวดเทพีสงกรานต์ รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ

               - วันที่ 14 เมษายน 2562 การประกวดก่อเจดีย์ทราย ประกวดแต่งกายย้อนยุค ประกวดครอบครัวเทพีอุ่นไอรัก แม่สาวลูกสวย

               - วันที่ 15 เมษายน 2562 กิจกรรมสงกรานต์ต้นเจ้าพระยามันส์ยกหาด สงกราต์ วิถีไทยดั้งเดิมนุ่งจงลงหาดสงกรานต์ต้นเจ้าพระยาฯ 

               ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม เทศบาลนครนครสวรรค์ โทร.0-5621-9560

 

               4.งานประเพณีงานบุญข้าวแช่บางมะฝ่อ วันที่ 14 เมษายน 2562 ณ วัดบางมะฝ่อ ต.บางมะฝ่อ อ.โกรกพระ ประเพณีที่ชาวบางมะฝ่อสืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบันนับเป็นเวลามากกว่า 100 ปี ชมขบวนแห่สำหรับข้าวแช่ การประกวดเทพีข้าวแช่ การจัดเลี่ยงลานข้าวแช่ ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม เทศบาลตำบลบางมะฝ่อ โทร.0-5688-3639

 

 

               5.งานสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทดำ วันที่ 16 เมษายน 2562 ณ ศูนย์พิพิธภัณฑ์ไทดำ บ้านวังหยก ต.บ้านแก่ง อ.เมืองนครสววรค์ เป็นประเพณีของชาวไทดำ สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทดำบ้านวังหยก การละเล่นลูกช่วงรำแคน การรำวง การจัดอาหารพื้นบ้านผู้มาร่วมกิจกรรม ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก่ง โทร.0-5634-7119

 

               6.สงกรานต์วิมานแมน “มันส์ยกซอย” วันที่ 18 เมษายน 2562 ณ ซอยชุมชนวิมานแมน อ.เมืองนครสวรรค์ มีกิจกรรมการรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ การแสดงดนตรี สถานที่เล่นน้ำสงกรานต์ หรือวันไหลให้ประชาชนในจังหวัดนครสวรรค์ และจังหวัดใกล้เคียงสนุกสนานร่วมกัน สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ชุมชนวิมานแมน โทร.09-6664-1464

 

 

               7.งานปิดทองไหว้พระ และห่มผ้าองค์หลวงพ่อพระบรมธาตุเจดีย์ ปีที่ 656 และเทศกาลกินตาลวัดเกยไชยเหนือ วันที่ 18-19 เมษายน 2562 ณ วัดเกยไชยเหนือ (บรมธาตุ) ต.เกยไชย อ.ชุมแสง ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม วัดเกยไชยเหนือ (บรมธาตุ) โทร.09-8549-9974

 

 

               8.สงกรานต์หาดเสลาเก้าเลี้ยวเจ้าค่ะ ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม ถึง 30 เมษายน 2562 ณ หาดเสลา เชิงสะพานแม่น้ำปิง บ้านหาดเสลา อ.เก้าเลี้ยว มีการจำหน่ายอาหารและสินค้าท้องถิ่น การเล่นน้ำริมชายหาดแม่น้ำปิงที่นิยมอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดนครสวรรค์ ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม อำเภอเก้าเลี้ยว โทร.0-5629-9138 ติดต่อสอบถามข้อมูลการท่องเที่ยวจังหวัดนครสวรรค์และพิจิตรได้ที่ ททท.สำนักงานนครสวรรค์ โทร.0-5622-1811-2