***************************

 

เอ่ยนามราชวงศ์หมิงแห่งแดนมังกร คนไทยจะต้องคุ้นหูเป็นอันมาก เพราะราชวงศ์หมิง นั้นเป็นที่รู้จักกันในชื่อจักรวรรดิต้าหมิง และเป็นราชวงศ์ที่ปกครองจักรวรรดิจีนอยู่เป็นเวลารวม 276 ปี

 

ที่สำคัญ คือ ราชวงศ์หมิงเป็นราชวงศ์ที่รุ่งเรืองในด้านวัฒนธรรมเป็นอย่างมาก และเป็นหนึ่งในยุคที่ถูกจัดโดยนักวิชาการชาวตะวันตกว่า มีการปกครองที่เป็นระบบและสังคมที่มีเสถียรภาพในประวัติศาสตร์มนุษย์ชาติก่อนที่จะล่มสลาย ราชวงศ์หมิงถือเป็นราชวงศ์ที่ปกครองประเทศจีนราชวงศ์สุดท้ายที่ปกครองโดยชาวฮั่น

 

 

 สิ้นจักรพรรดิเจียจิ้ง  ราชาผู้งมงายแห่งราชวงศ์หมิง

 

 

อย่างไรก็ดีในราชวงศ์หมิงนั้น มีจักรพรรดิพระองค์หนึ่งที่ประวัติศาสตร์ได้บันทึกเรื่องราวของพระองค์ไว้อย่างน่าสนใจ พระองค์คือ “จักรพรรดิเจียเจิ้ง” ผู้ซึ่งตลอดรัชกาลของพระองค์ เป็นยุคแห่งความเจริญด้านศิลปะและศาสนา ทรงเน้นเรื่องศิลปะโดยเฉพาะเครื่องลายครามและเรื่องศาสนาโดยเฉพาะลัทธิเต๋า เป็นอันมาก ติดแต่ว่าพระองค์นั้นทรงหลงงมงายอยู่กับพิธีกรรมและเรื่องราวทางไสยศาสตร์มากเกินไปนั่นเอง

 

และค่าที่วันนี้เมื่อ 553 ปีก่อนคือวันสวรรคตของพระองค์ วันนี้ในอดีตจึงขอนำเรื่องราวของพระองค์มาเล่าสู่กันฟังพอสังเขปดังนี้

 

 

 

 

กำเนิดองค์ชายจูหูคง

 

จักรพรรดิหมิงเจียจิ้ง หรือ พระเจ้าหมิงซื่อจงฮ่องเต้แห่งราชวงศ์หมิง ประสูติเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2050 เป็นพระราชภาดา (พี่ชายน้องชาย) ใน “จักรพรรดิเจิ้งเต๋อ” เพราะพระบิดาของพระองค์กับ “จักรพรรดิหงจื้อ” ที่ทรงเป็นพระราชบิดาของจักรพรรดิเจิ้งเต๋อเป็นพระเชษฐาและพระอนุชาร่วมพระราชบิดาเดียวกัน

 

ต่อมาเมื่อจักรพรรดิเจิ้งเต๋อสวรรคตลงในปี 2064 ขณะพระชนม์เพียง 30 พรรษา หลังจากสิ้นรัชสมัยของพระองค์แล้วพระญาติของพระองค์จึงขึ้นครองราชย์เป็นแทนซึ่งก็คือ "องค์ชายจูหูคง" ขณะชันษา 14 ที่ครองราชย์เป็น “จักรพรรดิเจียจิ้ง” นั่นเอง

 

 

 สิ้นจักรพรรดิเจียจิ้ง  ราชาผู้งมงายแห่งราชวงศ์หมิง

 

 

 

 

รุ่งเรืองในเงามืด

 

ว่าตรงกันว่า ตลอดรัชกาลของพระองค์ เป็นยุคแห่งความเจริญด้านศิลปะและศาสนา ทรงเน้นเรื่องศิลปะโดยเฉพาะเครื่องลายครามและเรื่องศาสนา โดยเฉพาะลัทธิเต๋า ที่ว่ากันว่าสูญเสียงบประมาณแผ่นดินไปกับการทำนุบำรุงศาสนาเหล่านี้ไปมากมาย

 

เช่นโปรดให้สร้างวิหารแห่งพระอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออกของปักกิ่ง, วิหารแห่งพระจันทร์ขึ้นทางทิศตะวันตก และวิหารแห่งโลกขึ้นทางทิศเหนือ และโปรดให้ทำการต่อเติมหอสักการะแผ่นดินและฟ้า(เทียนตี้ถัน) และให้เปลี่ยนชื่อเป็น “หอสักการะฟ้า” (เทียนถัน)

 

 

 สิ้นจักรพรรดิเจียจิ้ง  ราชาผู้งมงายแห่งราชวงศ์หมิง

 “หอสักการะฟ้า” (เทียนถัน)

 

 

 

ความน่าเสียดาย ยังหมายถึงความที่ทรงหลงงมงายอยู่กับพิธีกรรมและเรื่องราวทางไสยศาสตร์มาก จนในช่วงต้นรัชกาลพระองค์แทบไม่ทำอะไร นอกจากเฝ้าอยู่กับการสักการะดวงวิญญาณพระราชบิดา และพระราชมารดา จึงเปิดโอกาสให้พวกหมอผี นักหลอกลวงเข้ามาหาผลประโยชน์จนถึงเข้ามามีบทบาทในการบริหารบ้านเมือง

 

 

 

บริวารทำพิษ

 

ในรัชกาลของพระองค์ มีมหาเสนาบดีอยู่ 2 คน คือ "เหยียน ซง" และ "เซี่ย หยุน" ทั้ง 2 คนนี้แย่งชิงอำนาจกัน แต่เป็นเซี่ย หยุน ที่ได้ครองอำนาจต่อจาก "เหยียน ซง" ที่ทำบ้านเมืองตกต่ำ และพระองค์ไม่ทรงโปรด

 

ขนาดชาวบ้านยังเรียกขาน เหยียน ซง ว่ากันว่า นายกคาถาเขียว (หมายถึงสิ่งโสโครก)

 

ต่อมาเกิดแผ่นดินไหวครั้งที่รุนแรงที่สุดที่มณฑลส่านซีในปี 2099 ตรงกับปีที่ 35 ในรัชกาล มีผู้เสียชีวิตกว่า 800,000 คน ทั้งยังเกิดวาตภัยที่ปักกิ่ง และไฟไหม้ที่พระราชวังต้องห้ามเป็นเหตุให้ฮองเฮาสิ้นพระชนม์ พระองค์พิโรธถอดเซี่ย หยุน ออกจากตำแหน่ง และสั่งประหารชีวิต จึงเป็นเหยียน ชง ที่กลับมามีอำนาจอีกครั้ง

 

แต่ไม่ว่าจะยังไง ที่สุดประวัติศาสตร์ก็จารึกไว้ว่า เหยีนยซ่งนับว่าติดท็อปไฟว์ขุนนางจีนโคตรโกงอีกด้วย ว่ากันว่า ที่เหยียนซงโปรดปรานมากๆ ก็คือโกงเงินจากกองทัพ ที่ใช้ในการป้องกันชายแดนมาเป็นของตนเอง กองทัพหมิงจึงอ่อนแอลง

 

นอกจากนี้ยังมีเรื่องเล่าว่า พระองค์นอกจากไม่ทรงสนพระทัยว่าราชการเป็นประจำแล้ว ยังทรงสนพระทัยแต่เรื่องเซียนอีกต่างหาก ถึงขั้นมีพระราชโองการให้นางกำนัลทั้งวังห้ามรับประทานอาหาร ให้ดื่มแต่น้ำอย่างเดียว

 

 

 สิ้นจักรพรรดิเจียจิ้ง  ราชาผู้งมงายแห่งราชวงศ์หมิง

องค์ชายจูไฉ่หู พระราชโอรส ที่ขึ้นครองราชย์ต่อ เป็นจักรพรรดิหลงชิ่ง

 

 

จนที่สุดเกิดเป็นคดีลอบปลงประชนม์ขึ้นมา เมื่อนางกำนัล 6 คนทนไม่ไหววางแผนลอบปลงพระชนม์ แต่ทรงรอดมาได้แบบหวุดหวิด ก็ยิ่งทำให้พระองค์เอาแต่สวดมนต์ภาวนาอย่างเดียวไม่สนใจราชการงานเมือง และว่ากันว่าหลังจากนั้นพระองค์แทบไม่ให้อิสตรีหรือนางสนมคนใดเข้าใกล้อีกเลย

 

ที่สุดจักรพรรดิเจียจิ้งสวรรคตเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2110 ขณะพระชนม์ได้ 60 พรรษา ทรงครองราชย์นานถึง 45 ปี ยาวนานเป็นอันดับสองของราชวงศ์หมิง องค์ชายจูไฉ่หู พระราชโอรสจึงขึ้นครองราชย์เป็นจักรพรรดิหลงชิ่ง

 

 

*****************************

 

ขอบคุณภาพและข้อมูลจากวิกิพีเดีย