ข่าว

ผุด 'โครงการพัฒนาเครือข่ายชุมชนเพื่อพัฒนากีฬา' บูมกีฬาทางน้ำ 3 จังหวัดใต้

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

การกีฬาแห่งประเทศไทย , กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยภาค 4 และ สมาคมกีฬากระดานโต้คลื่นแห่งประเทศไทย เปิดตัว " โครงการพัฒนาเครือข่ายชุมชนเพื่อพัฒนากีฬา" พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงกีฬา 3  จังหวัดใต้ ชูแนวคิด กีฬาทางน้ำสร้างมูลค่าทางเศษฐกิจ

ที่  ห้องประชุมสมิหลา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จ.สงขลา ได้มีพิธีเปิด  โครงการพัฒนาเครือข่ายชุมชนเพื่อพัฒนากีฬา(พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงกีฬา 3  จังหวัดชายแดนภาคใต้) สงขลา ปัตตานี นราธิวาส โดยมี พรรณภพ อุ่นเสียม ผู้อำนวยการ สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย ( กกท. ภาค 4 )  , ชนินทร์ อัยรักษ์ นายกสมาคมกีฬากระดานโต้คลื่นแห่งประเทศไทย,  ผศ.อุดร นามเสน รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยและประธานชมรมกีฬากระดานโต้คลื่นจังหวัดสงขลา, วิลาวรรณ โป้บุญส่ง ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลา,ธนวัฒน์ เอียดชู นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ และ จันทร์ปรียา สุวรรณชาตรี เจ้าหน้าที่ประสานงานด้านการท่องเที่ยว ร่วมกิจกรรม

 

 

 

 

ทั้งนี้  โครงการพัฒนาเครือข่ายชุมชนเพื่อพัฒนากีฬา(โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงกีฬา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้)  สงขลา, ปัตตานี และ นราธิวาส  เกิดขึ้นโดยความร่วมมือ  การกีฬาแห่งประเทศไทย  ( กกท. ) กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยภาค 4 ร่วมมือกับ สมาคมกีฬากระดานโต้คลื่นแห่งประเทศไทย จัดขึ้น โดยมีจุดประสงค์เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงกีฬาและอบรมเพิ่มความรู้ความสามารถในเรื่องความปลอดภัยทางน้ำ การช่วยเหลือชีวิตทางน้ำ ให้กับตัวแทนจากชุมชนในจังหวัดนั้น ๆ ที่ สงขลาจัดระหว่าง วันที่ 5-10 ก.ย.  , ปัตตานี วันที่ 12-17 ก.ย.  และที่  นราธิวาส วันที่ 19-24 ก.ย.  ตามลำดับ

 

 

 

พรรณภพ อุ่นเสียม ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย ( กกท.) ภาค 4 ในฐานะตัวแทนการกีฬาแห่งประเทศไทยและกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ กล่าวว่า   ด้วยศักยภาพ  ของ  สงขลา  ,ปัตตานี และ  นราธิวาส   ซึ่งมีพื้นที่ชายหาดที่ยาวและสวยงาม  สามารถดึงศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงกีฬาได้เต็มประสิทธิภาพ โดยใช้กีฬาทางน้ำคือกีฬากระดานโต้คลื่นและกระดานยืนพาย สร้างมูลค่าทางเศษฐกิจของอุตสาหกรรมกีฬา โดยเฉพาะการท่องเที่ยวเชิงกีฬา โดยหวังว่าผู้ที่ผ่านการอบรมในโครงการ พัฒนาเครือข่ายชุมชนเพื่อพัฒนากีฬา  จะนำความรู้ที่กระดานได้รับไปต่อยอด

 

 

 

 

ชนินทร์ อัยรักษ์ นายกสมาคมกีฬากระดานโต้คลื่นแห่งประเทศไทย  กล่าวว่า  "กีฬากระดานโต้คลื่น" สามารถเป็นกีฬาเพื่อการท่องเที่ยว(Sport Tourism)ที่สามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชนท้องถิ่นและประเทศได้เป็นอย่างดี ตามนโยบายอุตสาหกรรมกีฬาของรัฐบาล ซึ่งในการดำเนินโครงการ สมาคมฯ จะทำการฝึกอบรมบุคลากรทางด้านกีฬาให้มีความสามารถในการสอนเชิงสันทนาการ   สามารถสร้างอาชีพและรายได้ให้กับท้องถิ่นนั้น  ๆ นอกจากนี้ยังมีการแนะนำ สาธิต ซึ่งสามารถสร้างนักกีฬากระดานโต้คลื่นในท้องถิ่นเพื่อเป็นนักกีฬารากหญ้า พัฒนาเป็นนักกีฬาทีมชาติต่อไป ด้วยโครงการนี้ จะทำให้เกิดเศษฐกิจหมุนเวียนในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีการสร้างงานให้กับคนท้องถิ่น มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงกีฬาใหม่ ๆ เกิดขึ้น และมีนักกีฬาหน้าใหม่ พร้อมที่จะพัฒนาเป็นนักกีฬาทีมชาติต่อไป

ผุด  'โครงการพัฒนาเครือข่ายชุมชนเพื่อพัฒนากีฬา' บูมกีฬาทางน้ำ 3 จังหวัดใต้

ผุด  'โครงการพัฒนาเครือข่ายชุมชนเพื่อพัฒนากีฬา' บูมกีฬาทางน้ำ 3 จังหวัดใต้

ผุด  'โครงการพัฒนาเครือข่ายชุมชนเพื่อพัฒนากีฬา' บูมกีฬาทางน้ำ 3 จังหวัดใต้

ผุด  'โครงการพัฒนาเครือข่ายชุมชนเพื่อพัฒนากีฬา' บูมกีฬาทางน้ำ 3 จังหวัดใต้

ผุด  'โครงการพัฒนาเครือข่ายชุมชนเพื่อพัฒนากีฬา' บูมกีฬาทางน้ำ 3 จังหวัดใต้

ผุด  'โครงการพัฒนาเครือข่ายชุมชนเพื่อพัฒนากีฬา' บูมกีฬาทางน้ำ 3 จังหวัดใต้

โครงการพัฒนาเครือข่ายชุมชนเพื่อพัฒนากีฬา(โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงกีฬา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้)  สงขลา, ปัตตานี และ นราธิวาส  เกิดขึ้นโดยความร่วมมือ  การกีฬาแห่งประเทศไทย  ( กกท. ) กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยภาค 4 ร่วมมือกับ สมาคมกีฬากระดานโต้คลื่นแห่งประเทศไทย

 

 

 

 

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ