ข่าว

ครม.ไฟเขียว 'มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการกีฬา' ให้สิทธิทางภาษีบริจาคกีฬา

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

รองนายกรัฐมนตรีและประธานคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ระบุ คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้ความเห็นชอบ "มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการกีฬา" ด้วยการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษี 2 เท่า ต่อการบริจาคสนับสนุนการกีฬา เชื่อแนวทางนี้จะมีส่วนสนับสนุนการพัฒนากีฬาไทย

คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติ "มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการกีฬา"   ด้วยการสนับสนุนการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษี 2 เท่า สำหรับการบริจาคเพื่อสนับสนุนการกีฬา ผ่านระบบ e-Donation แก่ผู้ประกอบการ หรือผู้บริจาคสนับสนุนองค์กรกีฬา  ผู้บริจาคที่เป็นบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล สามารถใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีได้ 2 เท่า  โดยมาตรการนี้มีผลตั้งแต่   1 ม.ค. 2566 ไปจนถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2567

 

 

 


พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และประธานคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรี (ครม. )ได้มีมติสนับสนุน "มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการกีฬา"   โดยอนุมัติมาตรการนี้  ด้วยการสนับสนุนการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษี 2 เท่า สำหรับการบริจาคเพื่อสนับสนุนการกีฬา ผ่านระบบ e-Donation ให้แก่ผู้ประกอบการ หรือผู้บริจาคสนับสนุนองค์กรกีฬา ทำให้ผู้บริจาคที่เป็นบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล สามารถใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีได้ 2 เท่า  หลังจากที่สิทธิประโยชน์นี้หมดไปนานหลายปี

 

 

สำหรับ "มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการกีฬา" เป็นสิทธิประโยชน์ทางภาษี 2 เท่า ให้แก่ผู้ประกอบการ หรือผู้บริจาค ให้แก่องค์กรกีฬาที่รับบริจาคประกอบด้วย การกีฬาแห่งประเทศไทย , คณะกรรมการกีฬาจังหวัด, สมาคมกีฬาแห่งจังหวัด, สมาคมกีฬาที่ใช้คำว่า "แห่งประเทศไทย" หรือกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ (NSDF) ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยการกีฬาแห่งประเทศไทย และกรมพลศึกษา

 

 

 

ทั้งนี้ผู้ประกอบการหรือผู้บริจาค สามารถสนับสนุนการพัฒนาวงการกีฬาไทยผ่านระบบ e-Donation โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2566 ไปจนถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2567 ซึ่งผู้ประกอบการ หรือผู้บริจาค สามารถใช้สิทธิหักลดหย่อน หรือหักรายจ่ายได้ 2 เท่า สำหรับมาตรการนี้จะเป็นการช่วยขับเคลื่อนเพิ่มศักยภาพของวงการกีฬาไทยในการแข่งขันทั้งรายการในประเทศ และระดับนานาชาติ รวมถึงเป็นการยกระดับการส่งเสริม และพัฒนาวงการอุตสาหกรรมกีฬาทั้งองคาพยพ ทั้งการบริการด้านกีฬา และกิจกรรมกีฬาของประเทศอีกด้วย

 

 

 

ทั้งนี้ "มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการกีฬา" อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงการคลัง โดยกรมสรรพากร ซึ่งเล็งเห็นถึงความสำคัญของการสนับสนุนวงการกีฬาไทย เพื่อเปิดโอกาสให้ภาคเอกชน และภาคประชาชนได้มีส่วนร่วมกับการสนับสนุนวงการกีฬาไทย โดยมาตรการนี้จะทำให้องค์กรกีฬาระดับจังหวัด และระดับประเทศ สามารถพัฒนาความสามารถของนักกีฬา และบุคลากรกีฬาด้านกีฬาได้มีการยกระดับมาตรฐานในการแข่งขันกีฬาของประเทศ อีกทั้งช่วยกระตุ้นให้อุตสาหกรรมกีฬา และบริการด้านกีฬา เกิดการขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

 

ครม.ไฟเขียว \'มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการกีฬา\' ให้สิทธิทางภาษีบริจาคกีฬา ครม.ไฟเขียว \'มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการกีฬา\' ให้สิทธิทางภาษีบริจาคกีฬา

การบริจาคเพื่อสนับสนับสนุนผ่านไปยังองค์กรกีฬา  ซึ่งผู้ที่บริจาคจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี   ด้วยการลดหย่อน หรือหักรายจ่ายได้ 2 เท่า  ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบแนวทางดังกล่าว

.

ขอขอบคุณภาพ จากการกีฬาแห่งประเทศไทย

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ