ข่าว

เดิน-วิ่ง'๙ ตามรอยดอยคำ' ชนะเลิศชาย 'ชยพล มานะโส'หญิง 'กฤตพร ตระกูลอินทร์'  

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

กิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล "๙ ตามรอยดอยคำ" ครั้งที่ 2 ที่อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ จัดโดย บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด กระตุ้นความสนใจดึงผู้เข้าร่วมกิจกรรมแตะ 1,200 คน ชนะเลิศ 21 กิโลเมตร ชาย ชยพล มานะโส ,หญิง  กฤตพร ตระกูลอินทร์   ผู้จัดประกาศความสำเร็จงานวิ่งคำนึงชมชน สิ่งแวดล้อม

กิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล "๙ ตามรอยดอยคำ" ครั้งที่ 2  จัดการแข่งขันไปเมื่อวันอาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ทางผู้จัดการแข่งขัน  ประกาศความสำเร็จ โดยสามารถดึงผู้เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งจัดขึ้นที่ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่  ทั้งนักวิ่งและผู้ติดตามมากกว่า 1,200 คน  ชูความสำเร็จ งานวิ่งที่ไม่สร้างภาระหรือปัญหาให้กับชุมชน  ทั้งยังเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ลดปัญหาภาวะโลกร้อน

 

 

พิพัฒพงศ์ อิศรเสนา ณ อยุธยา กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล "๙ ตามรอยดอยคำ" ครั้งที่ 2 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์  ที่ผ่านมา ที่บริเวณโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ ๑ (ฝาง) จ.เชียงใหม่ และชุมชนรอบโรงงานฯ บ้านยาง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ ปรากฎว่า ได้รับความสนใจและประสบความสำเร็จอย่างมาก โดยมีนักวิ่งและผู้ติดตามจากทั่วประเทศเดินทางมาร่วมกิจกรรมกว่า 1,200 คน 

 

 

 

ผลการแข่งขัน "๙ ตามรอยดอยคำ" ครั้งที่ 2  ฮาล์ฟ มาราธอน 21 กิโลเมตร  ออกสตาร์ทจากโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ ๑ (ฝาง) จ.เชียงใหม่ จากนั้นวิ่งผ่านชุนชนก่อนวิ่งกลับมาเข้าเส้นชัย  แชมป์เป็นของ ชยพล มานะโส ทำเวลา 1.25.02 ชั่วโมง ส่วนอันดับ 2 ได้แก่ คันธารัตน์ เหรัญญะ เวลา 1.29.59 ชั่วโมง และอันดับ 3 อรุณ รัตนกุล เวลา 1.39.08 ชั่วโมง    ด้านฮาล์ฟ มาราธอน 21 กิโลเมร.  รุ่นทั่วไปหญิง   ชนะเลิศ   กฤตพร ตระกูลอินทร์   ทำเวลา 1.52.05 ชั่วโมง อันดับ 2 ได้แก่ วิมลพรรณ อารีย์วานิช เวลา 1.59.01 ชั่วโมง และอันดับ 3 สโรชา รอดวินิจ เวลา 1.59.49 ชั่วโมง

 

 

 


เขา  กล่าวว่า ความสำเร็จในการจัดงานครั้งนี้ นอกเหนือจากผลการแข่งขันแล้ว ผู้เข้าร่วมกิจกรรมยังมีโอกาสได้เรียนรู้ตามศาสตร์พระราชาของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ล้นเกล้าฯ รัชกาลที่ ๙ เรื่องการพัฒนาชุมชนให้มีความยั่งยืน โดยพระองค์ท่านทรงมีพระราชดำริให้ก่อตั้งโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ ๑ (ฝาง) เมื่อปี พ.ศ.๒๕๑๕ และให้ความสำคัญกับการพัฒนาชุมชนอย่างรอบด้าน เพื่อให้เกิดการพัฒนาได้อย่างยั่งยืน อันเป็นการสืบสาน รักษา และต่อยอดตามพระราโชบายในหลวง ร.๑๐ 

 

 

 

ทั้งยังประสบความสำเร็จในเรื่องการรักษาความสะอาด  ผู้เข้าร่วมกิจกรรมนำแก้วน้ำหรือขวดน้ำมาเอง ตลอดเส้นทางไม่มีการทิ้งสิ่งของ  รวมทั้งบริเวณโซนอาหารที่เตรียมไว้รับรองนักวิ่ง  มีการจัดเก็บและทิ้งลงในจุดที่เตรียมไว้ให้ จึงทำให้ งานวิ่ง "๙ ตามรอยดอยคำ" เป็นงานวิ่งที่ไม่สร้างภาระหรือปัญหาให้กับชุมชน ตรงกับวัตถุประสงค์ของการจัดงานที่ต้องการให้  "๙ ตามรอยดอยคำ" เป็นงานวิ่งที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ลดปัญหาภาวะโลกร้อน

 

 

 

 "สิ่งที่เรานำมาใช้ในการจัดกิจกรรมก็ได้นำกลับมาใช้ประโยชน์อีก เช่น ป้ายไวนิลต่าง ๆ ได้นำมาตัดเย็บเป็นกระเป๋า และจะนำไปมอบให้กับนักเรียนเพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป   อีกสิ่งที่เรารู้สึกประทับใจ คือ การช่วยเหลือจากจิตอาสาต่าง ๆ เช่น กลุ่มมดงาน และ กลุ่มของนักวิ่งอาสาสมัครที่มีชื่อว่า ลูกโป่งรันเนอร์ โดยไม่ได้เรียกรับค่าตอบแทนใด ๆ เป็นการช่วยด้วยใจที่อยากให้งานวิ่งประสบความสำเร็จ  จากการจัดงานครั้งนี้ เชื่อว่าจะสร้างแรงบันดาลใจให้ชุนชนได้คิดและอยากจัดกิจกรรมขึ้นมาเอง โดยมีดอยคำเป็นส่วนที่ให้การสนับสนุน เพราะเป็นเรื่องที่ชุมชนได้ประโยชน์ ในส่วนรายได้จากการจัดกิจกรรม หลังหักค่าใช้จ่ายในการจัดงานแล้ว จะนำไปสมทบเป็นสาธารณประโยชน์ ให้องค์กรในพื้นที่ต่อไป"   พิพัฒพงศ์   กล่าว 

เดิน-วิ่ง'๙ ตามรอยดอยคำ' ชนะเลิศชาย 'ชยพล มานะโส'หญิง 'กฤตพร ตระกูลอินทร์'   เดิน-วิ่ง'๙ ตามรอยดอยคำ' ชนะเลิศชาย 'ชยพล มานะโส'หญิง 'กฤตพร ตระกูลอินทร์'   เดิน-วิ่ง'๙ ตามรอยดอยคำ' ชนะเลิศชาย 'ชยพล มานะโส'หญิง 'กฤตพร ตระกูลอินทร์'   เดิน-วิ่ง'๙ ตามรอยดอยคำ' ชนะเลิศชาย 'ชยพล มานะโส'หญิง 'กฤตพร ตระกูลอินทร์'   เดิน-วิ่ง'๙ ตามรอยดอยคำ' ชนะเลิศชาย 'ชยพล มานะโส'หญิง 'กฤตพร ตระกูลอินทร์'   เดิน-วิ่ง'๙ ตามรอยดอยคำ' ชนะเลิศชาย 'ชยพล มานะโส'หญิง 'กฤตพร ตระกูลอินทร์'  

เดิน-วิ่ง'๙ ตามรอยดอยคำ' ชนะเลิศชาย 'ชยพล มานะโส'หญิง 'กฤตพร ตระกูลอินทร์'   เดิน-วิ่ง'๙ ตามรอยดอยคำ' ชนะเลิศชาย 'ชยพล มานะโส'หญิง 'กฤตพร ตระกูลอินทร์'   เดิน-วิ่ง'๙ ตามรอยดอยคำ' ชนะเลิศชาย 'ชยพล มานะโส'หญิง 'กฤตพร ตระกูลอินทร์'   เดิน-วิ่ง'๙ ตามรอยดอยคำ' ชนะเลิศชาย 'ชยพล มานะโส'หญิง 'กฤตพร ตระกูลอินทร์'  

เดิน-วิ่งการกุศล "๙ ตามรอยดอยคำ" ครั้งที่ 2 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์  ที่ผ่านมา ที่บริเวณโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ ๑ (ฝาง) จ.เชียงใหม่ และชุมชนรอบโรงงานฯ บ้านยาง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ ปรากฎว่า ได้รับความสนใจและประสบความสำเร็จอย่างมาก โดยมีนักวิ่งและผู้ติดตามจากทั่วประเทศเดินทางมาร่วมกิจกรรมกว่า 1,200 คน 

 

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ