ข่าว

'KTAXA Know You Can Football Youth'  ได้ 3  เยาวชน 'ภูเก็ต' ร่วมโครงการ

การคัดเลือกเยาวชน โซนภาคใต้   ในโครงการ  " KTAXA Know You Can Football Youth "   สนามคัดตัวที่"ภูเก็ต"   ได้รับความสนใจจากเยาวชนกว่า 300  คน อายุ 13 -15  ปี   ร่วมทำการทดสอบฝีเท้า เพื่อคัดเลือก รับทุนการศึกษา และทุนซื้ออุปกรณ์กีฬา มี 3 ราย  ที่ผ่านการตัดสินให้ได้รับทุน

ที่สนามกีฬาเทศบาลเมืองกะทู้   อำเภอกะทู้  จังหวัดภูเก็ต      บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)   ได้จัดกิจกรรมในโครงการ   "KTAXA Know You Can Football Youth (U15) Academy" Season 3   หรือ  " KTAXA Know You Can Football Youth"  ทำการคัดเลือกเยาวชนไทย ที่มีทักษะในกีฬาฟุตบอล ซึ่งเป็นการคัดเลือกโซนภาคใต้    รับทุนการศึกษาคนละ 5,000 บาท และทุนซื้ออุปกรณ์กีฬาคนละ 8,000 บาท ในการคัดเลือกรอบภาคใต้  สนาม"ภูเก็ต"  มีเยาวชนชาย   หญิง อายุ 13-15 ปี (เกิดระหว่าง 1 ม.ค. 2550-31 ธ.ค. 2552)กว่า 300 คน ร่วมทดสอบฝีเท้า

 

 

 ในกิจกรรมKTAXA  Know You Can Football Youth "  มี สุกัญญา อิสรานุวัฒน์ชัย รองประธานอาวุโส ฝ่ายสื่อสารการตลาด และภาพลักษณ์องค์กร บมจ.กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต  เป็นประธาน ร่วมด้วย กิตติศักดิ์ บุญเอิบ ประธานสภาเทศบาลเมืองกะทู้ อำเภอกะทู้ "ภูเก็ต"    ,เรณู มามาตร ผู้อำนวยการกองการศึกษา   , วิชัย ใจใส่ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกะทู้ และ ทรงยศ กลิ่นศรีสุข   หัวหน้าคณะฝู้ฝึกสอนในการคัดเลือกเยาวชน เข้าร่วม

 

 

 

โดยกระบวนการคัดตัว    เริ่มจากการการทดสอบและคัดเลือก เป็นการทดสอบการเล่นเป็นทีม ความเข้าใจในเกม และการนำทักษะส่วนบุคคลมาใช้ในการเล่นร่วมกับผู้อื่น  เยาวชนที่ได้รับการคัดเลือกในสนามคัดเลือกจังหวัดภูเก็ต ได้แก่  ด.ช.ธรณ์ธันย์ โชคพัชรอมร โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย , ด.ช.ชยุต อินชำนาญ โรงเรียนปลูกปัญญา และ ด.ญ.สิรามล มีเสน โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย   ทั้งนี้โครงการ  KTAXA Know You Can Football Youth (U-15) Academy เป็นส่วนหนึ่งในการยกระดับทักษะฟุตบอลเยาวชนไทยสู่มาตรฐานสากล และสร้างความตระหนักรู้ถึงความสำคัญของการมีสุขภาพที่ดี ผ่านการออกกำลังกาย 

\'KTAXA Know You Can Football Youth\'  ได้ 3  เยาวชน \'ภูเก็ต\' ร่วมโครงการ \'KTAXA Know You Can Football Youth\'  ได้ 3  เยาวชน \'ภูเก็ต\' ร่วมโครงการ

\'KTAXA Know You Can Football Youth\'  ได้ 3  เยาวชน \'ภูเก็ต\' ร่วมโครงการ \'KTAXA Know You Can Football Youth\'  ได้ 3  เยาวชน \'ภูเก็ต\' ร่วมโครงการ \'KTAXA Know You Can Football Youth\'  ได้ 3  เยาวชน \'ภูเก็ต\' ร่วมโครงการ \'KTAXA Know You Can Football Youth\'  ได้ 3  เยาวชน \'ภูเก็ต\' ร่วมโครงการ \'KTAXA Know You Can Football Youth\'  ได้ 3  เยาวชน \'ภูเก็ต\' ร่วมโครงการ

\'KTAXA Know You Can Football Youth\'  ได้ 3  เยาวชน \'ภูเก็ต\' ร่วมโครงการ \'KTAXA Know You Can Football Youth\'  ได้ 3  เยาวชน \'ภูเก็ต\' ร่วมโครงการ

กิจกรรมในโครงการ   "KTAXA Know You Can Football Youth (U15) Academy" Season 3  การคัดเลือกเยาวชน ที่มีทักษะในกีฬาฟุตบอล  โซนภาคใต้   รับทุนการศึกษาคนละ 5,000 บาท และทุนซื้ออุปกรณ์กีฬาคนละ 8,000 บาท ในการคัดเลือกรอบภาคใต้มีเยาวชนชาย หญิง อายุ 13-15 ปี  กว่า 300 คน ร่วมทดสอบฝีเท้า  ที่สนามกีฬาเทศบาลเมืองกะทู้   อำเภอกะทู้  จังหวัดภูเก็ต      

 

ข่าวยอดนิยม