ข่าว

ภูเก็ต ประกาศจัดวิ่งฝ่าด่าน  "Spartan Race" ตั้งเป้านักวิ่ง 5 พันคน เข้าร่วม

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นำแถลงเปิดตัว การแข่งขันลิขสิทธิ์ระดับโลก วิ่งฝ่าด่านวิบาก "Spartan Race" ชิงแชมป์เอเชียแปซิฟิค ดีเดย์ พ.ย. นี้ ใช้พื้นที่การแข่งขันกว่า 500 ไร่ ผู้เกี่ยวข้องมั่นใจ ตัวกิจกรรมจะดึงผู้เข้าร่วมการแข่งขันได้มากกว่า 5,000 คน จาก 30ประเทศ

ที่บลูทรี ภูเก็ต ต.เชิงทะเล อ.ถลาง   จ.ภูเก็ต พิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต  ,พัฒนชัย สิงหะวาระ ผู้อำนวยการ สำนักส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ ภาคใต้  บลูทรี ภูเก็ต , การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, การกีฬาแห่งประเทศไทย  และผู้สนับสนุนจากภาคเอกชน ร่วมแถลงข่าวจัดการแข่งขันลิขสิทธิ์ระดับโลก วิ่งฝ่าด่านวิบาก ชิงแชมป์เอเชียแปซิฟิค "Spartan APAC Championship 2022"  โดยการแข่งขัน  จะมีขึ้น  26-27 พฤศจิกายน  ณ บลูทรี ภูเก็ต  ต.เชิงทะเล  อ.ถลาง จ.ภูเก็ต    พิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า จังหวัดภูเก็ต จะเป็นเจ้าภาพการแข่งขันลิขสิทธิ์ระดับโลก วิ่งฝ่าด่านวิบาก "Spartan Race" ชิงแชมป์เอเชียแปซิฟิค ภายใต้ขื่อ "Spartan APAC Championship 2022"  บนพื้นที่กว่า 500 ไร่ ณ บลูทรี ภูเก็ต  

 

ซึ่งมีความสอดคล้องต่อการส่งเสริมและร่วมขับเคลื่อนนโยบายจังหวัดในด้าน Health & Wellness โดยกีฬามวลชน   Spartan Race  ถือได้ว่าเป็นหนึ่งใน Wellness sports และ Sport tourism ที่เรียกได้ว่าเป็น soft power  ที่จะมาช่วยปลุกและสร้างกระแส ในการเริ่ม สร้าง แนวคิด Wellness ในจังหวัดภูเก็ต ให้ได้ขับเคลื่อนไปข้างหน้า  โดยการใช้กีฬาเป็นสื่อกลางในการเสริมสร้างสุขภาพ เสริมสร้างความกินดีอยู่ดีทั้งด้านร่างกายจิตใจ รวมถึงความสนุกสนานจากการเข้าร่วมการแข่งขัน  เกิดการใช้จ่ายจากผู้เข้าร่วมงานกว่า 5,000 คน และผู้ติดตามกว่า 20,000 คน  เกิดการส่งเสริมและขับเคลื่อนเศรษฐกิจบนพื้นที่อย่างแท้จริง
 
การแข่งขัน  Spartan Race  เกิดจากความร่วมมือบูรณาการจากหลากหลายฝ่าย ทั้งภาครัฐและเอกชน  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สำนักส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ หรือ TCEB   ที่เป็นหน่วยงานสำคัญในการส่งเสริม และขับเคลื่อนให้เกิดขึ้นบนพื้นที่จังหวัดภูเก็ต อันจะเป็นก้าวสำคัญของจังหวัด

ในการก้าวสู่ความเป็นเมืองแห่งการแข่งขันกีฬาและระดับโลก ขณะที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต    ดูแลพื้นที่เพื่อรองรับมวลชน รวมถึงกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ,การกีฬาแห่งประเทศไทย และ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ที่ร่วมประชาสัมพันธ์และร่วมขับเคลื่อนการจัดงาน ส่งผลให้เกิดความเข้มแข็งของการสร้างระบบนิเวศน์สู่การเป็นพื้นที่รองรับการจัดงานมหกรรมระดับนานาชาติ และปูทางไปสู่การเตรียมความพร้อมในการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพ World Specialized Expo ในปี 2028 ต่อไป 


พัฒนชัย สิงหะวาระ ผู้อำนวยการ สำนักส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ  ภาคใต้ กล่าวว่า การแข่งขัน Spartan Race ชิงแชมป์เอเชียแปซิฟิค หรือ Spartan APAC Championship 2022 ที่จังหวัดภูเก็ต เกิดขึ้นเพื่อตอกย้ำความสำเร็จของประเทศไทยในการขับเคลื่อน  Mega Events  และ World Festival ผ่านการดึงงานลิขสิทธิ์ระดับโลกจากประเทศสหรัฐอเมริกาที่มีฐานแฟนจากทั่วโลก ซึ่งเป็นการสานต่อความต่อเนื่องจากความสำเร็จจากครั้งแรกในจังหวัดเชียงใหม่เมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา


ถือเป็นหน้าที่หลักโดยตรงของทางสำนักส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ  ในการมีบทบาทและส่วนร่วมที่สำคัญในการดึงงานลิขสิทธิ์ระดับโลก โดยเฉพาะงานกีฬามวลชนเข้าสู่พื้นที่ รวมถึงการทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงและที่ปรึกษาด้านการวางแผนและการจัดงานให้กับเมืองเจ้าภาพ เพื่อผลักดันให้งานเทศกาลกีฬาดังกล่าวสามารถขับเคลื่อนไปได้อย่างราบรื่น  การบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานต่าง ๆ และ เจ้าของพื้นที่ไปในทิศทางเดียวกัน ทั้งยังมีการสนับสนุนและความร่วมมือจากภาครัฐ และเอกชน ในพื้นที่เพื่อร่วมสร้างและขับเคลื่อนนโยบายการสร้างระบบเศรษฐกิจใหม่อย่างมีทิศทางและยั่งยืน เป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิดฉากทัศน์ใหม่ของความสำเร็จ อันจะเกิดประโยชน์แก่พื้นที่เป็นอย่างมาก

มีความยั่งยืนอย่างแท้จริง  เชื่อมั่นว่าการแข่งขันในครั้งนี้จะเป็นการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจบนพื้นที่ศักยภาพสูงของจังหวัดภูเก็ต ผ่านนโยบาย Festival Economy ซึ่งเป็นหนึ่งโอกาสสำคัญที่จะทำให้จังหวัดภูเก็ตเกิดการยกระดับไปสู่เป้าหมายการเป็นเมืองแห่งกีฬาระดับโลก และเป็นเวทีที่แสดงถึงศักยภาพของจังหวัดภูเก็ตและประเทศไทยให้ทั่วโลกได้เห็นถึงความพร้อมที่จะเปิดประเทศเป็นเจ้าภาพจัดมหกรรมกีฬาระดับนานาชาติ  และความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพการจัดงาน World Specialized Expo ในปี 2028 อีกด้วย  พัฒนชัย  กล่าว


 
อานุภาพ เวชวนิชสนอง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า 
ได้เตรียมความพร้อมของพื้นที่เพื่อรองรับการแข่งขันระดับโลกในครั้งนี้อย่างเต็มที่ โดยร่วมมือกับ บลูทรี ภูเก็ต, สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต (PTA) และอีกหลายหน่วยงาน คาดว่าในช่วงการแข่งขัน จะมีผู้เดินทางมาเยือนกว่า 20,000 คน โดยได้จัดเตรียมที่พักกว่า 5,000 ห้อง นำโดย Midas Grand Hotel ในฐานะ  Official Hotel Partner ที่อยู่ห่างจากพื้นที่แข่งขันไม่เกิน 7 นาที พร้อม free shuttle service และ Official Hotel อื่น ๆ อีกกว่า 10 โรงแรม รวมถึง Official GYMs, Official Physio และ Official Partners ต่าง ๆ อีกมากมายในจังหวัดภูเก็ต ที่จะมาคอยให้บริการ

 

เป็นการตอกย้ำถึงความเป็นเมืองท่องเที่ยวและเมืองกีฬา ที่สามารถรองรับมวลชนได้อย่างมีมาตรฐานระดับนานาชาติ ทั้งด้านความสะอาด ปลอดภัย สะดวกสบาย ที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ และจะได้รับประสบการณ์ที่ประทับใจจากการเข้าร่วมงานในครั้งนี้ และนับเป็นประตูสู่โอกาสสำคัญในการก้าวสู่ความเป็นเมืองเพื่อการรองรับมหกรรมระดับนานาชาติ และระดับโลกในการเป็นเจ้าภาพ World Specialized Expo ในปี2028 และการเชื่อมโยงในการปูทางจังหวัดภูเก็ตให้เป็น City of Wellness อย่างสมบูรณ์ในอนาคต    เขา กล่าว

 

การแข่งขันวิ่งวิบาก Spartan APAC Championship 2022    จะมีขึ้นในวันที่ 26-27 พฤศจิกายน  นับเป็นการจัดงานในรูปแบบเทศกาลเต็มรูปแบบของ Spartan Race ครั้งแรกในเอเชีย บนพื้นที่จัดงานกว่า 500 ไร่ ของ บลูทรี ภูเก็ต โดยแบ่งเป็น 6 โซนหลักคือ โซนที่ 1 - Spartan Welcome Hospitality, โซนที่ 2 - Spartan Race Pack Collection, โซนที่ 3 - Spartan Expo & Oasis Cafe, โซนที่ 4 - Amazing Thailand Spartan "Beat on the Beach" Festival, โซนที่ 5 - Spartan Premium Lounge และ โซนที่ 6 - Spartan Obstacle Festival 
 
นอกจากนี้ ยังมีไฮไลท์พิเศษ กิจกรรม Spartan Festival ที่มี Amazing Thailand Spartan "Beat on the Beach" Festival 2022 จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ที่ระดมศิลปินและ Djs ชื่อดังระดับประเทศและนานาชาติ มาร่วมแสดง live concert ท่ามกลางเวที แสง สี เสียง ระดับมาตรฐานสากล, Wet n Wild Party พร้อมอิ่มเอมไปกับอาหารกว่า 10 บูท ในรูปแบบ East meets West ในพื้นที่บลูทรี ภูเก็ต  ในช่วงค่ำวันที่ 26 พฤศจิกายน ตั้งแต่เวลา 18.00-22.00 น. ด้วยเช่นกัน 


   
สำหรับ การแข่งขัน "Spartan APAC Championship 2022" หนึ่งในรายการ Spartan Race World Series  ถือเป็นการแข่งขันที่ท้าทายนักวิ่งจะต้องฝ่าฟันอุปสรรคและสิ่งกีดขวางต่าง ๆ ที่ถูกจัดเตรียมไว้ตลอดเส้นทางการแข่งขัน ไม่ว่าจะเป็น การวิ่งบนเส้นทางวิบาก ลุยโคลน โหนเชือก ปีนตาข่าย ไต่กำแพง และอีกมากมาย โดยมีการชิงชัยทั้งสิ้น 2 วัน แบ่งเป็น 4 ประเภทการแข่งขัน ได้แก่ Super ระยะทาง 10 Km (25 obstacles), Sprint ระยะทาง 5 Km (20 obstacles), Spartan Kids ระยะทางสูงสุด 3 กม. และ Hurricane Heat แข่งขันแบบทีม ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดที่ เฟซบุ๊กเพจ Spartan Race Thailand (www.facebook.com/spartanracethailand)  และเว็บไซต์ www.spartan.com

พิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการ จ.ภูเก็ต พร้อมด้วย พัฒนชัย สิงหะวาระ ผู้อำนวยการ สำนักส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการภาคใต้ และ อานุภาพ เวชวนิชสนอง รองนายกองค์การบริหารส่วน จ.ภูเก็ต ร่วมแถลงข่าวจัดเทศกาลการแข่งขันลิขสิทธิ์ระดับโลก วิ่งฝ่าด่านวิบาก ชิงแชมป์เอเชียแปซิฟิค Spartan APAC Championship 2022  ซึ่งจะจัดขึ้น 26-27 พ.ย.นี้ ณ บลูทรี ภูเก็ต

พิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการ จ.ภูเก็ต พร้อมด้วย พัฒนชัย สิงหะวาระ ผู้อำนวยการ สำนักส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการภาคใต้ และ อานุภาพ เวชวนิชสนอง รองนายกองค์การบริหารส่วน จ.ภูเก็ต ร่วมแถลงข่าวจัดเทศกาลการแข่งขันลิขสิทธิ์ระดับโลก วิ่งฝ่าด่านวิบาก ชิงแชมป์เอเชียแปซิฟิค Spartan APAC Championship 2022  ซึ่งจะจัดขึ้น 26-27 พ.ย.นี้ ณ บลูทรี ภูเก็ต

พิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการ จ.ภูเก็ต พร้อมด้วย พัฒนชัย สิงหะวาระ ผู้อำนวยการ สำนักส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการภาคใต้ และ อานุภาพ เวชวนิชสนอง รองนายกองค์การบริหารส่วน จ.ภูเก็ต ร่วมแถลงข่าวจัดเทศกาลการแข่งขันลิขสิทธิ์ระดับโลก วิ่งฝ่าด่านวิบาก ชิงแชมป์เอเชียแปซิฟิค Spartan APAC Championship 2022  ซึ่งจะจัดขึ้น 26-27 พ.ย.นี้ ณ บลูทรี ภูเก็ต การแข่งขันลิขสิทธิ์ระดับโลก วิ่งฝ่าด่านวิบาก ชิงแชมป์เอเชียแปซิฟิค Spartan APAC Championship 2022  ซึ่งจะจัดขึ้น 26-27 พ.ย.นี้ ณ บลูทรี ภูเก็ต .

พิ่มเพื่อน Line: https://lin.ee/qw9UHd2
YouTube Official : https://youtube.com/user/KOMCHADLUEK 


เช็กรายชื่อศิลปินเข้าชิง "คมชัดลึก ลูกทุ่ง Awards 2565" ใครคือ 6 Candidate กับ 8  สาขา Popular Vote ได้ที่นี่   

 (https://awards.komchadluek.net/#)

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ