กิจกรรม FLAG OF NATION วิ่งธงชาติไทย  รวมใจสู่ชัยชนะ  จัดขึ้นเพื่อส่งต่อกำลังใจ ไปสู่นักกีฬาทีมชาติไทย ผ่านกิจกรรมวิ่งต่อเนื่อง 61 วัน 35 จังหวัด รวมระยะทาง 4,606 กิโลเมตร  เริ่มตั้งแต่ 28 มีนาคม จากกรุงเทพฯ    โดยวันเสาร์ที่ 1  พฤษภาคม  ขบวนทำภารกิจในเส้นทางรอยต่อ จังหวัดตาก และ จังหวัดลำปาง ไปยังศาลเจ้าพ่อด่านขุนตาล จังหวัดลำพูน ระยะทาง 168.7 กิโลเมตร

 

สำหรับกิจกรรม วิ่งธงชาติไทย วันนี้  มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ จากเดิมที่ให้ทีมอาสาและทีมงานของขบวน ทำหน้าที่วิ่งผลัดธงชาติ คนละ 1 กิโลเมตร  สลับกันไป  แทนการให้ประชาชนในแต่ละพื้นที่เข้าร่วม  เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการป้องกันโควิด-19  ของจังหวัดนั้นๆ  ซึ่งในการทำกิจกรรมวันนี้ ( เสาร์ที่ 1 ) ได้เปลี่ยนมาเป็นการใช้ขบวนรถวิ่งธง หรือ แห่ธงชาติไทยแทน

 

โดยเป็นการ วิ่งธงชาติไทย จากรอยต่อ จังหวัดตาก และ จังหวัดลำปาง มายังศาลเจ้าพ่อด่านขุนตาล จังหวัดลำพูน  ซึ่งในวันนี้ ถือเป็นวันที่ขบวนธงถูกวิ่งเป็นระทางไกลที่สุดตั้งแต่เริ่มกิจกรรมมา  ทั้งนี้หลังจบกิจกรรมในวันที่ 35 เก็บระยะทาง ได้  168.7 กิโลเมตร  ทำให้สะสมระยะทางไปแล้ว 2,735 กม.จากพื้นที่ 20 จังหวัด ที่ขบวนวิ่งธงชาติไทยผ่าน   

 

 

ส่วนภารกิจในวันอาทิตย์ที่ 2 พฤษภาคม  จะวิ่งธงชาติไทย  เป็นวันที่ 36   เริ่มต้นจากศาลเจ้าพ่อด่านขุนตาล จังหวัดลำพูน ไปยังสนามกีฬากลางจังหวัดลำพูน

วิ่งธงชาติไทย ปรับรูปแบบใช้รถแห่ เส้นทาง3 จว.ภาคเหนือ หนีโควิด

วิ่งธงชาติไทย ปรับรูปแบบใช้รถแห่ เส้นทาง3 จว.ภาคเหนือ หนีโควิด

วิ่งธงชาติไทย ปรับรูปแบบใช้รถแห่ เส้นทาง3 จว.ภาคเหนือ หนีโควิด

วิ่งธงชาติไทย ปรับรูปแบบใช้รถแห่ เส้นทาง3 จว.ภาคเหนือ หนีโควิด

 

วิ่งธงชาติไทย ปรับรูปแบบใช้รถแห่ เส้นทาง3 จว.ภาคเหนือ หนีโควิด