ที่ผาตากเสื้อ อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย สมาคมกีฬาทางอากาศและการบินแห่งประเทศไทย   โดย นาวาอากาศเอก วีระยุทธ ดิษยะศริน  นายกสมาคมกีฬาทางอากาศฯ ได้ร่วมกับจังหวัดหนองคาย  จัดการแข่งขันร่มร่อนชิงแชมป์แห่งประเทศไทยและนานาชาติสานสัมพันธ์อาเซียน ครั้งที่ 5 ประจำปี 2564 

 

โดยการแข่งขันจัดขึ้นระหว่าง 1  ถึง 5   เมษายน      สำหรับการแข่งขันร่มร่อนชิงแชมป์แห่งประเทศไทยและนานาชาติสานสัมพันธ์อาเซียน ครั้งที่ 5 ได้รับการตอบรับ จากนักกีฬาร่มร่อนจากทั่วประเทศ  เข้าร่วมการแข่งขัน รวม 70 คน  การแข่งขันร่มร่อนชิงแชมป์แห่งประเทศไทยและนานาชาติสานสัมพันธ์อาเซียน  มีเป้าหมาย

 

เพื่อส่งเสริมกีฬาทางอากาศ ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย มีมาตรฐานตามหลักสากล เปิดโอกาสให้นักกีฬาได้แสดงออกถึงความสามารถทางด้านกีฬาทางอากาศ และเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวให้กับจังหวัดหนองคาย  โดยที่ผ่านมา ร่มร่อนชิงแชมป์แห่งประเทศไทยและนานาชาติสานสัมพันธ์อาเซียนได้จัดให้มีการแข่งขันอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี  ซึ่งในปีนี้เป็นครั้งที่ 5

 

ส.กีฬาทางอากาศฯบูมจัดแข่งร่มร่อนชิงแชมป์แห่งประเทศไทยและนานาชาติสานสัมพันธ์อาเซียน

นาวาอากาศเอก วีระยุทธ ดิษยะศริน  นายกสมาคมกีฬาทางอากาศและการบินแห่งประเทศไทย

สำหรับ รายการแข่งขันต่อไป  ที่สมาคมกีฬาทางอากาศและการบินแห่งประเทศไทย มีโปรแกรมจัดขึ้น คือการแข่งขันร่มบินชิงแชมป์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 16 ประจำปี 2564 และการแข่งขันร่มบินเยาวชนชิงแชมป์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12 ประจำปี 2564  เก็บคะแนนทีมชาติ ระหว่าง  21   ถึง  25 เมษายน  ณ สนามกีฬาทางอากาศชั่วคราว ตำบลบ้านกุ่ม อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  เปิดรับผู้เข้าร่วมแข่งขันรวม 50 คน  ทั้ง บุคคลทั่วไป  และ เยาวชน อายุไม่เกิน 20 ปี 

ส.กีฬาทางอากาศฯบูมจัดแข่งร่มร่อนชิงแชมป์แห่งประเทศไทยและนานาชาติสานสัมพันธ์อาเซียน

ส.กีฬาทางอากาศฯบูมจัดแข่งร่มร่อนชิงแชมป์แห่งประเทศไทยและนานาชาติสานสัมพันธ์อาเซียน

ส.กีฬาทางอากาศฯบูมจัดแข่งร่มร่อนชิงแชมป์แห่งประเทศไทยและนานาชาติสานสัมพันธ์อาเซียน

 

 

ส.กีฬาทางอากาศฯบูมจัดแข่งร่มร่อนชิงแชมป์แห่งประเทศไทยและนานาชาติสานสัมพันธ์อาเซียน

 

ส.กีฬาทางอากาศฯบูมจัดแข่งร่มร่อนชิงแชมป์แห่งประเทศไทยและนานาชาติสานสัมพันธ์อาเซียน

ขอขอบคุณภาพประกอบจาก สมาคมกีฬาทางอากาศและการบินแห่งประเทศไทย