สัปดาห์ที่ผ่านมา ที่โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้มีการฝึกอบรมพัฒนาความเป็นเลิศทางด้านกีฬาเทควันโด ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564  จัดโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ. ) อุตรดิตถ์ โดย มี ชัยศิริ ศุภรักษ์จินดา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานเปิดโครงการ

 

ทั้งนี้มีผู้ให้ความสนใจ เข้าร่วมโครงการดังกล่าวกว่า 300 คน  โดยมีอายุ ระหว่าง 6-18 ปี    สำหรับวิทยาการที่ให้ความรู้คือ  เช ยอง ซอก หัวหน้าผู้ฝึกสอนเทควันโด ทีมชาติไทยชุด  โอลิมปิก 2020   "โตเกียวเกมส์"     สำหรับกิจกรรมดังกล่าว  จัดขึ้น  19-21   มีนาคม   รวม 3  วัน  โดยการให้ความรู้   ครอบคลุมตั้งแต่ขั้นพื้นฐาน ไปจนถึงเทคนิคชั้นสูงเพื่อสร้างความเป็นเลิศ

 

ชัยศิริ ศุภรักษ์จินดา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ เปิดเผยว่า  แม้ว่าอุตรดิตถ์จะไม่ได้เป็นจังหวัดใหญ่ แต่ในเรื่องของการสนับสนุนกีฬาโดยเฉพาะเทควันโด      อบจ.อุตรดิตถ์ได้ให้ความสำคัญ   การฝึกอบรมที่เสร็จสิ้นลง   ถือเป็นการจัดขึ้นเป็นครั้งแรก  เชื่อว่าจะเกิดประโยชน์แก่ผู้อบรม     และมีแผนที่จะจัดอบรมรุ่นที่ 2 ต่อไป 

เช ยอง ซอก หัวหน้าผู้ฝึกสอนเทควันโดทีมชาติไทย  กล่าวว่า โครงการอบรมดังกล่าว เกิดขึ้นโดยการสนับสนุนที่มาจาก  ชัยศิริ ศุภรักษ์จินดา นายกอบจ.อุตรดิตถ์ และ ชลาวุธ บุญเกตุ ประธานสภาอบจ.อุตรดิตถ์ ตลอด 3   วัน   ในการให้ความรู้ พยายามถ่ายทอดให้กับผู้เข้าร่วมทุกคน เพื่อต้องการให้เกิดการนำไปพัฒนาทักษะตัวเอง เชื่อว่าด้วยการตอบรับที่ดี  จะทำให้มีโครงการอบรมครั้งที่ 2 เกิดขึ้นในอนาคตอย่างแน่นอน

"โค้ชเช"ยิ้มอบรมเทควันโดอุตรดิตถ์ผลตอบรับดี

"โค้ชเช"ยิ้มอบรมเทควันโดอุตรดิตถ์ผลตอบรับดี

"โค้ชเช"ยิ้มอบรมเทควันโดอุตรดิตถ์ผลตอบรับดี