เมื่อวันที่ 9 เมษายน ที่ศูนย์นันทนาการ กรมพลศึกษา นายสันติ ป่าหวาย อธิบดีกรมพลศึกษา ร่วมกิจกรรมจิตอาสา "ทำหน้ากาก Face shild"  เพื่อนำไปมอบให้โรงพยาบาลต่างๆ ในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีบุคลากรของกรมพลศึกษา และจิตอาสา 904 พระราชทาน ร่วมด้วย

 

 

 

 

 

กรมพลศึกษา ผลิตหน้ากาก Face shild" ศูนย์นันทนาการ กรมพลศึกษา จัดวิทยากรในการสอนทำหน้ากาก Face shild เพื่อนำไปมอบให้โรงพยาบาลต่างๆ ในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกอบด้วย ยะลา นราธิวาส ปัตตานี สงขลา และสตูลซึ่งเป็นพื้นที่ที่ขาดแคลนอุปกรณ์การป้องกันในขณะปฏิบัติหน้าที่ช่วงที่มีการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยมีเป้าหมายที่จะผลิตหน้ากาก Face shildให้ได้จำนวน 1,000 ชิ้น ซึ่งผู้ที่ได้รับการถ่ายทอดวิธีการทำแล้ว สามารถรับอุปกรณ์จากศูนย์นันทนาการไปทำที่บ้านและนำกลับมาส่งที่ศูนย์นันทนาการ ก่อนรวบรวมส่งต่อให้กับโรงพยาบาลต่างๆ พร้อมส่งมอบให้ทีมแพทย์พยาบาล ใช้ปฏิบัติหน้าที่ในการต่อสู้กับโรคโควิด-19 อย่างปลอดภัย


​“กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มีความห่วงใยในบุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จึงเชิญชวนให้บุคลากรในกรมพลศึกษา มาร่วมกันผลิตหน้ากากเฟซชิลด์ เพื่อไว้ใช้ป้องกันขณะปฏิบัติหน้าที่ โดยกรมพลศึกษา จะส่งมอบให้กับจิตอาสา 904 พระราชทานที่อยู่ในพื้นที่ ก่อนส่งมอบต่อให้กับศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อนำไปมอบให้กับโรงพยาบาลใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งผมหวังว่า ความปรารถนาดีของกรมพลศึกษาในครั้งนี้ จะทำให้บุคลากรทางการแพทย์ มีอุปกรณ์ในการปฏิบัติหน้าที่ที่เพียงพอ และผมและบุคลากรของกรมพลศึกษา ขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้ทั้งแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ทุกคน ในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประชาชนต่อไป” นายสันติ กล่าว

กรมพลศึกษา ผลิตหน้ากาก Face shild"