มร.โช มินน์ ตันท์(Cho Minn Thant) ประธานบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เอเชียนทัวร์ ได้ส่งสาส์นถึงสมาชิกและแฟนกอล์ฟเอเชียนทัวร์ ชี้แจงสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัส โควิด-19 ที่ส่งผลกระทบต่อวงการกีฬากอล์ฟ

     ประธานบริหารเอเชียนทัวร์ แจ้วว่า ตามที่ทุกท่านได้ทราบแล้วว่าขณะนี้การแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติส่วนใหญ่ซึ่งแข่งในเดือนมีนาคม เมษายน และพฤษภาคม ได้มีการยกเลิกหรือเลื่อนออกไป ขณะที่สถานการณ์ขณะนี้ยังคงไม่นิ่ง และมีการเปลี่ยนแปลงทุกวัน จึงเป็นการยากที่จะคาดเดาได้ในช่วงเวลานี้ว่าเราจะสามารถกลับมาดำเนินการจัดรายการแข่งขันได้อย่างปลอดภัย

ปธ.เอเชียนทัวร์ร่อนสาส์นแจงพักแข่งไม่มีกำหนดเลี่ยงโควิด

     ดังนั้นเอเชียนทัวร์ และเอเชียน ดีเวลลอปเมนท์ ทัวร์ (เอดีที) ฤดูกาลนี้ จึงจำเป็นต้องพักการจัดการแข่งขันอย่างไม่มีกำหนดเนื่องจากไม่สามารถเดินทางเข้าออกประเทศต่างๆ ที่เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันได้ และยังมีข้อกำหนดของรัฐบาลแต่ละประเทศ รวมถึงห้ามการรวมตัวกันเกินจำนวนที่กำหนด รวมทั้งรายการกีฬาด้วย

     ทั้งนี้เราจะกลับมาดำเนินการแข่งขันรายการต่างๆ ก็ต่อเมื่อเห็นว่าสถานการณ์อยู่ในสภาวะที่ปลอดภัย และเหมาะสมที่สุดเพื่อสร้างความมั่นใจเกี่ยวกับความปลอดภัยสำหรับนักกอล์ฟ ครอบครัวกอล์ฟ พันธมิตรผู้สนับสนุน เจ้าหน้าที่ ประเทศเจ้าภาพ อาสาสมัคร และแฟนกอล์ฟ 

     

     ด้วยการหยุดชะงักของรายการต่างๆ ในโปรแกรมการแข่งขันของเราครั้งนี้ เรากำลังมองถึงความเป็นไปได้ในการขยายเวลาโปรแกรมฤดูกาล 2020 เข้าไปในช่วงปี 2021 อย่างไรก็ตามยังไม่อาจระบุสิ่งต่างๆ ได้จนกว่าเราจะเห็นภาพรวมที่ชัดเจนของการหยุดพักโปรแกรมทั้งหมดของเรา และเราจะเริ่มกลับมาแข่งขันรายการต่างๆ ของฤดูกาล 2020 หากได้รับอนุญาต

ปธ.เอเชียนทัวร์ร่อนสาส์นแจงพักแข่งไม่มีกำหนดเลี่ยงโควิด

     กระผมหวังอย่างยิ่งให้ทุกๆ ท่านปลอดภัย และปฏิบัติตามมาตรการในช่วงที่โลกอยู่ในภาวะวิกฤตเช่นนี้ และโปรดรักษาสุขภาพของท่าน