16 กุมภาพันธ์ 2563 – บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ ร่วมกับ องค์กรบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (อบก.) จัดกิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล รักษ์โลก CPF Run for Charity at Fort Adisorn 2020 ในรูปแบบการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เท่ากับศูนย์ หรือ “Carbon Neutral Event” เพื่อรณรงค์ให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการลดปัญหาภาวะโลกร้อนอย่างยั่งยืน โดยในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก พันเอกปัญญา สุดนาวา ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลค่ายอดิศร พร้อมด้วย พันโทฐากูร ประกอบบุญ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนค่ายอดิศร และนายอุทัย สังข์วงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลหนองแค ร่วมเปิดงาน พร้อมนักวิ่งกว่า 2,000 คน ร่วมวิ่งรักษ์โลก ณ ศูนย์การทหารม้า ค่ายอดิศร จังหวัดสระบุรี

วิ่งลดโลกร้อน "Carbon Neutral Event"

 

 

นายวิโรจน์ คัมภีระ รองกรรมการผู้จัดการบริหาร บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ ในฐานะประธานชมรม ซีพีเอฟ รันนิ่ง คลับ กล่าวว่า กิจกรรม ซีพีเอฟ เดิน-วิ่งการกุศล แบบคาร์บอนนิวทรัล ณ ศูนย์การทหารม้า ค่ายอดิศร จังหวัดสระบุรี ครั้งนี้ บริษัทฯ จัดขึ้นเป็นครั้งแรก เพื่อให้ประชาชนทั่วไปมีส่วนร่วมบรรเทาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและยังเป็นการรณรงค์ให้สังคมตระหนักถึงความรับผิดชอบในการอนุรักษ์ธรรมชาติอย่างยั่งยืน ด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคในชีวิตประจำวัน และการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อให้บรรลุเป้าประสงค์การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ โดยเฉพาะการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซีพีเอฟ จึงให้ความสำคัญกับรายละเอียดในงานทั้งหมด ตั้งแต่การใช้เสื้อ Upcycling Running T-Shirt ซึ่งทำจากขยะขวดพลาสติก การใช้บรรจุภัณฑ์ย่อยสลายได้แทนบรรจุภัณฑ์พลาสติกและโฟม การงดใช้โฟมเพื่อการจัดตกแต่งหรือใช้อุปกรณ์สิ้นเปลืองอื่นๆ ตลอดจนรณรงค์ให้ประชาชนลดขยะจากอาหารเหลือทิ้ง

วิ่งลดโลกร้อน "Carbon Neutral Event"

“กิจกรรมในวันนี้ นอกจากจะเป็นการส่งเสริมสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงสมบูรณ์แล้ว ยังเป็นการยกระดับการจัดงานวิ่งแบบคาร์บอนนิวทรัล เพื่อบรรเทาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อการพัฒนาประเทศไทยอย่างยั่งยืน” นายวิโรจน์ กล่าว

นางสาวอโณทัย สังข์ทอง ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาธุรกิจ อบก. กล่าวว่า การจัดงานวิ่งแบบคาร์บอนนิวทรัลของ ซีพีเอฟ ในวันนี้มีการคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมทั้งหมดจากการใช้พลังงานไฟฟ้าในการจัดงาน การเดินทางของผู้เข้าร่วมงาน การพักแรม อาหารและเครื่องดื่ม รวมทั้งสิ่งเหลือทิ้งจากการจัดงาน และจะทำการชดเชยการปล่อยก๊าซฯ ที่เกิดขึ้นให้เท่ากับศูนย์ ซึ่งจะเป็นต้นแบบในการดำเนินงานที่ไม่ส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและช่วยลดโลกร้อน

วิ่งลดโลกร้อน "Carbon Neutral Event"

“การดำเนินงานดังกล่าว ถือว่าเป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม ต้องขอชื่นชมและยกย่อง ซีพีเอฟ เพราะผลที่ได้รับ นอกจากจะสามารถนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์แล้ว ยังเป็นการสร้างจิตสำนึกและพฤติกรรมที่ดีให้กับพนักงาน ชุมชน และผู้เข้าร่วมงาน ในการมีส่วนร่วมขับเคลื่อนสังคมของเราไปสู่การเป็นสังคมคาร์บอนต่ำ” นางสาวอโณทัย กล่าว

 

 

นางสาวกุหลาบ กิมศรี รองกรรมการผู้จัดการ สำนักระบบมาตรฐานสากล ซีพีเอฟ กล่าวว่า การวิ่งในรูปแบบนี้จะมีการชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจกหรือ คาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่เกิดขึ้นในกิจกรรมต่างๆ โดยนำคาร์บอนเครดิตที่ซีพีเอฟ สะสมไว้ในโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย (Thailand Voluntary Emission Reduction Program: T-VER) มาชดเชยกับก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยออกมาจากกิจกรรม (Carbon Offsetting) ให้เท่ากับศูนย์ ที่เรียกว่า Carbon Neutral โดยการจัดงานเดิน-วิ่งการกุศล รูปแบบ “Carbon Neutral Event” ครั้งนี้ ใช้เสื้อวิ่งที่ทำมาจากขยะขวดพลาสติกจำนวน 1,800 ตัว สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 11 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า เท่ากับการปลูกต้นไม้ 180 ต้น

วิ่งลดโลกร้อน "Carbon Neutral Event"

ซีพีเอฟ จัดกิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล มาอย่งต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 โดยมียอดเงินบริจาคให้กับหน่วยงานและองค์กรการกุศลแล้วกว่า 8 ล้านบาท และในครั้งนี้ได้บริจาคเงินให้กับโรงพยาบาลค่ายอดิศร จำนวน 100,000 บาท ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนค่ายอดิศร และโรงเรียนอนุบาลหนองแค จังหวัดสระบุรี แห่งละ 50,000 บาท โดยในปี 2563 นี้ ซีพีเอฟ ตั้งเป้าจะจัดกิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งหมด 7 ครั้ง ในจังหวัด สระบุรี สมุทรปราการ ชลบุรี ราชบุรี นครราชสีมา ลำพูน และสงขลา  

โดยกิจกรรม เดิน-วิ่งเพื่อการกุศลแบบ Carbon Neutral ในครั้งต่อไป "CPF ZOO RUN 2020" จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 22 มีนาคม 2563 ณ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี และสามารถติดตามรายละเอียดกิจกรรมได้ที่ https://th-th.facebook.com/CPFSrirachaRunning