ฟุตบอลลีกอาชีพของประเทศไทย เปิดฉากฟาดแข้งกันอีกครั้ง ประจำฤดูกาล 2020 ประเดิมนัดแรกวันที่ 14 ก.พ.นี้ เพื่อเป็นความรู้ให้กับแฟนบอล และเป็นการเตรียมความพร้อม ฝ่ายจัดการแข่งขันได้นำระเบียบข้อบังคับ ข้อห้าม สำหรับการแข่งขันกีฬาฟุตบอล ประจำปี 2562  มาให้แฟนบอลได้รับทราบ และนำไปปฏิบัติเพื่อให้แฟนบอลสนุกกับการเชียร์ฟุตบอล ซึ่งนอกจากจะช่วยสร้างอรรถรสการชมฟุตบอลให้สนุกขึ้น ยังทำให้สโมสรไม่ถูกปรับเงิน และช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้สมกับคำว่า "ฟุตบอลลีกอาชีพ" อีกด้วย

 

ข้อห้ามที่แฟนบอลห้ามทำ และควรรู้ในระหว่างการเชียร์ฟุตบอล มีดังนี้

 

1. ด่าบุคคลใด ด้วยถ้อยคำที่หยาบคาย หรือเยาะเย้ย ดูหมิ่น เหยียดหยาม หรือแสดงกิริยาก้าวร้าว ข่มขู่ เช่น การเหยียดผิวหรือเชื้อชาติบุคคลใดด้วยพฤติกรรมที่ชัดแจ้ง ทั้งภาษากาย จะถูกปรับเงินตั้งแต่ 10,000 บาท ถึง 30,000 บาท

กรณีหากเป็นการกระทำโดยผ่านเครื่องโทรโข่ง หรือเครื่องขยายเสียงประกอบการเชียร์ ปรับเงินตั้งแต่ 30,000 บาท ถึง 50,000 บาท และห้ามนำอุปกรณ์ดังกล่าวเข้าสถานที่จัดการแข่งขัน 1 ถึง 4 นัด

 

2. บุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด ผ่านรั้วกั้นรอบสนามเข้าไปในบริเวณพื้นที่รอบสนามแข่งขัน หรือเข้าไปในสนามแข่งขัน  ทั้งก่อน ระหว่าง และหลังจากการแข่งขัน โดยไม่ได้รับอนุญาต จะถูกปรับเงินตั้งแต่ 20,000 บาท ถึง 50,000 บาท

การเข้าไปในสนามแข่งขันสามารถกระทำได้ หากทีมเยือนและเจ้าหน้าที่จัดการแข่งขันได้เดินทางออกไปจากสถานที่จัดการแข่งขันเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และองค์กรสมาชิกที่เป็นทีมเหย้าอนุญาต

 

3. ใช้วัสดุอุปกรณ์ใดๆ ที่ก่อให้เกิดการรบกวนการทำหน้าที่ของผู้ตัดสิน หรือนักกีฬาฟุตบอลระหว่างการแข่งขัน เช่น การเป่านกหวีด หรือการใช้แตร หรือการใช้แตรไฟฟ้า หรือฉายแสงเลเซอร์ เป็นต้น หรือกระทำการใด ๆ ที่ไม่เหมาะสมในสถานที่จัดการแข่งขัน ได้แก่ การจุดพลุ หรือจุดประทัด หรือจุดไฟเย็น หรือจุดวัตถุอื่นจนเกิดเป็นควัน หรือจุดพลุบริเวณที่ว่างด้านหลังของอัฒจันทร์ ทั้งก่อนหรือระหว่างหรือหลังจากการแข่งขันจบลงแล้ว จะถูกปรับเงินตั้งแต่ 30,000 บาท ถึง 60,000 บาท

หากผลจากการกระทำตามวรรคหนึ่งก่อให้เกิดอันตรายต่อบุคคลใด หรือเกิดความเสียหายแก่สถานที่จัดการแข่งขัน หรืออัฒจันทร์  องค์กรสมาชิกต้นสังกัดของกองเชียร์ที่กระทำ จะถูกปรับเงินตั้งแต่ 60,000 บาท ถึง 120,000 บาท และต้องรับผิดชอบต่อค่ารักษาพยาบาลของผู้ที่ได้รับอันตราย และค่าเสียหายของทรัพย์สินหรือสถานที่ที่เกิดขึ้นด้วย รวมทั้งอาจถูกพิจารณาเพิ่มโทษอีกด้วย

 

4. กองเชียร์ทีมใด หรือกลุ่มบุคคลใด หรือบุคคลใด ขว้างปาวัสดุหรือสิ่งของอื่นใด ลงไปในสนาม หรือปาใส่นักกีฬาฟุตบอล หรือเจ้าหน้าที่ทีม หรือกองเชียร์ทีมคู่แข่งขัน หรือเจ้าหน้าที่จัดการแข่งขัน องค์กรสมาชิกต้นสังกัดของกองเชียร์ที่เป็นผู้กระทำ และ/หรือ องค์กรสมาชิกที่เป็นทีมเหย้าที่ปล่อยให้มีการกระทำดังกล่าวต้องรับโทษ จะถูกปรับเงินตั้งแต่ 30,000 บาท ถึง 60,000 บาท

5. กองเชียร์ทีมใด หรือกลุ่มบุคคลใด หรือบุคคลใด นำป้ายเชียร์ที่แสดงข้อความยั่วยุ หรือ ข่มขู่ หรือดูหมิ่นทีมคู่แข่งขัน หรือกองเชียร์ทีมคู่แข่งขัน หรือนำป้ายที่แสดงข้อความอันไม่เหมาะสมต่อสาธารณชน ในลักษณะของการดูถูก ดูหมิ่น หรือลดความน่าเชื่อถือต่อสมาคม หรือบุคคลที่สาม ไปแสดงในบริเวณสถานที่จัดการแข่งขัน องค์กรสมาชิกต้นสังกัดของกองเชียร์ที่เป็นผู้กระทำ และ/หรือ องค์กรสมาชิกที่เป็นทีมเหย้าที่ปล่อยให้มีการกระทำดังกล่าวต้องรับโทษ ดังนี้

ครั้งแรกมีโทษปรับไม่เกิน 50,000 บาท และ/หรือ ห้ามองค์กรสมาชิกทีมเหย้าจัดการแข่งขันในฐานะทีมเหย้า 1 นัด

ครั้งต่อไปปรับตั้งแต่ 50,000 บาท ถึง 100,000 บาท และ/หรือ ห้ามองค์กรสมาชิกทีมเหย้าจัดการแข่งขันในฐานะทีมเหย้า 3 นัด และตัด 3 คะแนน

หากเป็นการกระทำในลักษณะที่ยั่วยุ ทั้งด้วยการด่าทอ หรือขว้างปาสิ่งของ หรือการแสดงป้าย อันจะเป็นเหตุนำไปสู่ปัญหา กับกองเชียร์ของอีกองค์กรสมาชิกหนึ่ง หรือกลุ่มบุคคลอื่นใด ภายในสถานที่จัดการแข่งขันองค์กรสมาชิกต้นสังกัดของกองเชียร์ที่ก่อเหตุ มีโทษเช่นเดียวกันกับวรรคต้น

องค์กรสมาชิกทีมเหย้า มีความผิดต้องรับโทษตามข้อ 5.3.18 แล้วแต่กรณี

 

6. กองเชียร์ทีมใด หรือกลุ่มบุคคลใด หรือบุคคลใด กระทำการใด ๆ ที่ทำให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินของทีมคู่แข่งขัน หรือเจ้าหน้าที่จัดการแข่งขัน หรือกองเชียร์ของทีมคู่แข่งขันภายในบริเวณสถานที่จัดการแข่งขัน โดยมีหลักฐานปรากฏชัดเจน องค์กรสมาชิกต้นสังกัดของกองเชียร์ที่เป็นผู้กระทำหรือองค์กรสมาชิกทีมเหย้า จะถูกปรับเงินดังนี้

ครั้งแรกปรับ 30,000 บาท และชดใช้ค่าเสียหายตามจริงแก่ผู้ที่ได้รับความเสียหายตามที่มีการเรียกร้องมา

ครั้งต่อไปปรับครั้งละ 50,000 บาท และชดใช้ค่าเสียหายตามจริงแก่ผู้ที่ได้รับความเสียหาย ที่เรียกร้องมา รวมทั้งอาจพิจารณาเพิ่มโทษ


รู้ไว้...ก่อนดูไทยลีก

7. ขัดขวางรุมล้อม หรือคุกคาม เจ้าหน้าที่จัดการแข่งขัน หรือนักกีฬาฟุตบอล หรือเจ้าหน้าที่ทีม หรือกองเชียร์ทีมคู่แข่งขัน ในสถานที่จัดการแข่งขัน จนอาจจะเป็นเหตุให้เกิดความไม่ปลอดภัย จะถูกปรับเงินตั้งแต่ 30,000 บาท ถึง 60,000  บาท

 

องค์กรสมาชิกทีมเหย้า มีความผิดต้องรับโทษตามข้อ 5.3.18 แล้วแต่กรณี

 

หากเกิดขึ้นระหว่างการแข่งขัน ทำให้การแข่งขันนัดนั้นต้องยุติลง องค์กรสมาชิกต้นสังกัดของกองเชียร์ที่ก่อเหตุ จะถูกปรับเงิน 100,000 บาท และรับผิดชอบค่าเสียหายตามที่ฝ่ายสิทธิประโยชน์เรียกร้องมา และถูกปรับแพ้

 

8. ก่อการทะเลาะวิวาทกันเองระหว่างกองเชียร์องค์กรสมาชิกเดียวกัน ในสถานที่จัดการแข่งขัน ทั้งก่อน หรือระหว่าง หรือหลังจากการแข่งขัน ซึ่งเป็นแบบอย่างที่ไม่ดีแก่เยาวชนหรือสังคม รวมทั้งทำให้เสียภาพพจน์ของการแข่งขัน จะถูกปรับเงินตั้งแต่ 30,000 บาท ถึง 60,000 บาท

 

องค์กรสมาชิกทีมเหย้า มีความผิดต้องรับโทษตามข้อ 5.3.18 แล้วแต่กรณี

 

9. ทำร้ายบุคคลใด ในสถานที่จัดการแข่งขัน ไม่ว่าจะเป็นเหตุให้มีผู้ได้รับอันตรายแก่กายหรือไม่ก็ตาม จะถูกปรับเงิน 50,000 บาท หากการกระทำดังกล่าว เป็นเหตุให้มีผู้ได้รับอันตรายแก่กาย บาดเจ็บสาหัส หรือถึงแก่ความตาย จะถูกปรับเงินตั้งแต่ 50,000 บาท ถึง 200,000 บาท และชดใช้ค่ารักษาพยาบาลตามที่มีการเรียกร้องมา รวมทั้งอาจพิจารณาเพิ่มโทษ

 

องค์กรสมาชิกทีมเหย้า มีความผิดต้องรับโทษตามข้อ 5.3.18 แล้วแต่กรณี

 

10. ก่อการทะเลาะวิวาทกับกองเชียร์ทีมเหย้า หรือทีมเยือน ในสถานที่จัดการแข่งขัน องค์กรสมาชิกต้นสังกัดของกองเชียร์ที่ก่อเหตุ จะถูกปรับเงิน 100,000 บาท และอาจพิจารณาเพิ่มโทษ

 

องค์กรสมาชิกทีมเหย้า มีความผิดต้องรับโทษตามข้อ 5.3.18 แล้วแต่กรณี

 

หากการทะเลาะวิวาทที่เกิดขึ้น ทำให้การแข่งขันนัดนั้นต้องยุติลงองค์กรสมาชิกต้นสังกัดของกองเชียร์ที่ก่อเหตุ จะต้องรับผิดชอบต่อค่ารักษาพยาบาลของกองเชียร์ทีมเยือน รับผิดชอบต่อค่าเสียหายของทรัพย์สินที่มีเกิดขึ้น และรับผิดชอบต่อค่าเสียหายตามที่ฝ่ายสิทธิประโยชน์เรียกร้องมา รวมทั้งถูกปรับแพ้ เช่นเดียวกับข้อ 7 วรรคสอง

 

ส่วนกองเชียร์คู่กรณีที่ไม่ได้เป็นผู้ก่อเหตุก่อน แต่ได้กระทำการตอบโต้จนเหตุการณ์บานปลายออกไป ให้มีโทษถูกปรับเงิน 50,000  บาท

 

11. กองเชียร์ทีมใดแสดงพฤติกรรมหรือกระทำการใดๆ ที่ไม่เหมาะสมต่อหน้าสาธารณชน หรือต่อบุคคลใด ในสถานที่จัดการแข่งขัน ก่อน ระหว่าง หรือหลังการแข่งขัน จะถูกปรับเงินตั้งแต่ 10,000 บาท ถึง 30,000 บาท

 

12. โทษตามข้อ 4.1 ถึง 4.11 หากมีการกระทำความผิดซ้ำอีกในภายหลัง  จะถูกพิจารณาเพิ่มโทษตามลักษณะโทษ  ในบทที่ 3 หมวดที่ 1 ข้อ 2 และ ข้อ 3

 

13. กองเชียร์กระทำความผิดตามข้อ 4.1 ถึง 4.11 หรือได้ก่อเหตุการณ์จนเกิดความไม่สงบเรียบร้อยในสถานที่จัดการแข่งขัน และ/หรือ ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ในการจัดการแข่งขัน โดยผู้กระทำปิดบังอำพรางใบหน้า และทีมนั้นไม่สามารถพิสูจน์ทราบตัวผู้ก่อเหตุได้ ให้เพิ่มโทษปรับอีกกึ่งหนึ่งของโทษที่ได้รับ