นายสันติ ป่าหวาย อธิบดีกรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมกิจกรรมทำความสะอาด พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมพลศึกษา และจิตอาสา 904 เพื่อขยายผลหน่วยงาน ที่มีมาตรการป้องกัน รณรงค์ ตระหนักรู้ในการป้องกัน โรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 (COVID-19) (โคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019) ตามนโยบาย นายพิพัฒน์ รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ด้วยการทำความสะอาดห้องทำงาน อุปกรณ์บนโต๊ะทำงาน โต๊ะประชุม ด้วยแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อโรค 

 

 

กรมพลศึกษา สู้ไวรัส

นอกจากนั้น ยังแนะนำวิธีการใช้งาน การล้างมือที่ถูกต้อง ให้กับบุคลากรในหน่วยงาน รวมถึงตรวจวัดอุณหภูมิในร่างกายให้กับบุคลากรในหน่วยงานด้วยเครื่องวัดไข้ดิจิตอลแบบยิงหน้าผาก และมีการแจกหน้ากากอนามัยให้ผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “หลักการปฐมพยาบาลและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน” (CPR ) โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 150 คน ณ สนามศุภชลาศัย และสำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา อาคารกีฬานิมิบุตร สนามกีฬาแห่งชาติ  เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

กรมพลศึกษา สู้ไวรัส

 

 

 

กรมพลศึกษา สู้ไวรัส