คมชัดลึกออนไลน์ 6 เมษายน 2563
คมชัดลึกออนไลน์
กีฬา

การเลือกตั้งนายกสมาคมกีฬาลูกหนัง กับ มุมมองของแฟนบอล

10 กุมภาพันธ์ 2563 - 12:26 น.
พลตอสมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง,ภิญโญ นิโรจน์,KBU SPORT POLL,สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย,มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
กีฬา

Shares :
เปิดอ่าน 260 ครั้ง

เชื่อว่าคนหน้าเดิม นั่งนายกสมาคม 

 จากการที่สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กำหนดจัดให้มีการเลือกตั้งนายกสมาคมและสภากรรมการฯในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 เพื่อเป็นการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนและแฟนกีฬาที่มีต่อการเลือกตั้งดังกล่าว KBU SPORT POLL โดยศูนย์นวัตกรรมการพัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตจึงสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่สนใจและติดตามข่าวสารเกี่ยวกับกีฬา เรื่อง “การเลือกตั้งนายกสมาคมกีฬาลูกหนังกับมุมมองของแฟนบอล” 

 

 

 

สำหรับการสำรวจดังกล่าวดำเนินการระหว่างวันที่ 6-8 กุมภาพันธ์ 2563 โดยกลุ่มตัวอย่างเป็นประชาชนทุกกลุ่มอาชีพทั่วประเทศซึ่งมีอายุตั้งแต่ 18 ปี ขึ้นไป จำนวน 1,164 คน เพศชาย 608 คน คิดเป็นร้อยละ 52.23 เพศหญิง 556 คน คิดเป็นร้อยละ 47.67ซึ่งผลการวิเคราะห์ในภาพรวมพบว่า

ผู้ที่คาดว่าจะได้รับการเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมฯส่วนใหญ่ ร้อยละ 38.42 ผู้สมัครที่ดำรงตำแหน่งอยู่ในปัจจุบัน รองมาร้อยละ 35.09 ผู้สมัครที่มาจากผู้ท้าชิง และร้อยละ 26.49 ไม่แน่ใจ


ติดตามข่าวสาร "คมชัดลีก" ผ่าน Line official
เพิ่มเพื่อน

คุณลักษณะของนายกสมาคมที่พึงประสงค์ ส่วนใหญ่ร้อยละ 27.07 มีวิสัยทัศน์และนโยบายที่นำไปปฏิบัติได้จริง รองลงมาร้อยละ 24.65 มีความรู้ ประสบการณ์ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางทั้งในและต่างประเทศ ร้อยละ20.91 มีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการ ร้อยละ15.63 มีความซื่อสัตย์ สุจริต ร้อยละ 9.15 มีความมุ่งมั่นกล้าตัดสินใจและรับผิดชอบ และอื่นๆร้อยละ 2.59

 

 

 

ความคาดหวังจากนายกและสภากรรมการที่มีต่อการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงวงการฟุตบอลไทย ส่วนใหญ่ร้อยละ30.53 พัฒนาทีมชาติทุกระดับสู่มาตรฐานสากล รองลงมาร้อยละ25.87 วางรากฐานและสร้างความเข้มแข็งในระดับเยาวชนทั่วประเทศอย่างต่อเนื่อง ร้อยละ19.69 พัฒนาและยกระดับการจัดการแข่งขันฟุตบอลอาชีพในทุกระดับอย่างเท่าเทียม ร้อยละ14.85 พัฒนาและยกระดับผู้ฝึกสอนทุกระดับสู่มาตรฐานสากล ร้อยละ7.09 พัฒนาและยกระดับผู้ตัดสินสู่มาตรฐานสากล และอื่น ๆ ร้อยละ1.97

 

สำหรับการเลือกตั้งนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยกำหนดวันที่ 12 ก.พ. ที่ ห้องวิภาวดี บอลรูล ชั้น Lโรงแรมเซ็นทรา แกรนด์เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ เวลา 13.00-15.00 น. โดยมีผู้เสนอตัวชิงตำแหน่ง 2 คน ได้แก่ พล.ต.อ.สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง และนายภิญโญ นิโรจน์ 5 อันดับข่าวฮิต
Recommended
ข่าวที่คุณอาจสนใจ