เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม ที่กรมพลศึกษา ภายในสนามกีฬาแห่งชาติ นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนากรมพลศึกษา ครบรอบ 86 ปี  และมอบรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ด้านการพัฒนากีฬาและการออกกำลังกาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 “เพชรตราทองพระพลบดี” โดยมี นายสันติ ป่าหวาย อธิบดีกรมพลศึกษา ผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของกรมพลศึกษา และบุคคลในวงการกีฬา เข้าร่วมงาน

86 ปี กรมพลศึกษา 86 ปี กรมพลศึกษา

 

 

 

กิจกรรมในช่วงเช้าเริ่มด้วยพิธีสักการะบวงสรวงพระพลดี ณ บริเวณลานหน้าพระพลบดี จากนั้นเป็นพิธีสักการะบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์บริเวณศาลหลวงศุภชลาศัย ต่อด้วยพิธีการที่อาคารกีฬานิมิบุตร มีพิธีถวายภัตตาหารเพลและเจริญพระพุทธมนต์จากพระสงฆ์ 9 รูป, พิธีมอบเสื้อเบลเซอร์กรมพลศึกษา เพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้สนับสนุนด้านกีฬาและนันทนาการ, พิธีรับมอบถ้วยรางวัลจากนักฟุตบอลตัวแทนนักเรียนไทยที่ชนะเลิศในการแข่งขันฟุตบอลนักเรียนชิงชนะเลิศแห่งเอชียครั้งที่ 47 ณ ประเทศอินโดนีเซีย, พิธีมอบรางวัลให้กับทีมที่ชนะเลิศของการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15 ประจำปี 2562 และพิธีมอบรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ด้านการพัฒนากีฬาและการออกกำลังกาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 “เพชรตราทองพระพลบดี”  ปิดท้ายด้วยพิธีแสดงมุทิตาจิตแด่บูรพคณาจารย์ผู้เป็นที่เคารพของบุคลากรทางการพลศึกษา

86 ปี กรมพลศึกษา

 สำหรับทีมที่ชนะเลิศของการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15 ประจำปี 2562 ทั้ง 6 รุ่น ประกอบด้วย รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี รร.ท่าข้ามพิทยาคม เขต 2 จ.ชลบุรี, รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี รร.สันกำแพงเขต 5 จ.เชียงใหม่, รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี รร.กีฬาจังหวัดตรัง เขต 9 จ.ตรัง, รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี รร.กีฬาจังหวัดตรัง เขต 9 จ.ตรัง, ประชาชนชาย เขต 3 จ.อำนาจเจริญ และประชาชนหญิง, เขต 10 กรุงเทพมหานคร

    ส่วนบุคลากรและหน่วยงานที่ได้รับรางวัล “เพชรตราทองพระพลบดี” ประเภทองค์กร 7 รางวัล ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลอุ่มจาน จ.สกลนคร, รพ.ส่งเสริมสุขภาพตำบลโพนงาม จ.ยโสธร, องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย จ.สุโขทัย, องค์การบริหารส่วนตำบลสิงโตทอง จ.ฉะเชิงเทรา, สำนักงานเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม จ.นครราชสีมา, ลานนาไฟท์ติ้งมวยไทย จ.พะเยา, ลากูน่าภูเก็ต (บริษัท ลากูน่า เซอร์วิส จำกัด) จ.ภูเก็ต

86 ปี กรมพลศึกษา

    ประเภทบุคคล 20 รางวัล ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำจังหวัดและประจำอำเภอ  15 รางวัล น.ส.เสาวรส  มะหลี จ.ปัตตานี, นายกฤษฎา โออิน จ.ภูเก็ต, นายพิชิตชัย  บำรุงจิตต์ จ.นครนายก, นายประสิทธิ์ คำแพง จ.ปราจีนบุรี, น.ส.ศศิมา พรหมด้วง จ.สตูล, น.ส.พฤทธิพร เสือทอง จ.สตูล, น.ส.เกสินี ศรีเกื้อกูล จ.ยโสธร, นายพัฒน์พงษ์ โสระเวช จ.ยโสธร, นายนิธิพนธ์ สีน้ำเงิน จ.พะเยา, นายภิญโญ ใจจันทร์ จ.พะเยา, นายทักษิณ เครือแก้ว จ.สงขลา, นายดุสิต ชาญชัย จ.นครราชสีมา, นายศุภรัตน์ สุขพรรณ์ จ.นครสวรรค์, นายสำเริง ชูสาย จ.นครสวรรค์, นายอดิสรณ์  ศรีเพชร จ.นครสวรรค์ อาสาสมัครกีฬาและผู้นำการออกกำลังกาย 5 รางวัล นายมนัส เสี่ยมแหลม จ.หนองบัวลำภู, นางแพรวพรรณ แพงทรัพย์ จ.นครราชสีมา, น.ส.รุ่งนภา สังเกต จ.จันทบุรี, นางโสภา เสนาวรานนท์ จ.ปัตตานี และนายวิโรจน์  นิตย์ใหม่ จ.ตรัง

86 ปี กรมพลศึกษา 86 ปี กรมพลศึกษา

    นอกจากนั้น ยังมีพิธีมอบเสื้อเบลเซอร์กรมพลศึกษา เพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้สนับสนุนด้านกีฬาและนันทนาการ เช่น พลตำรวจโทเชษฐา โกมลวรรธนะ ผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยว, นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา, นายไพฑูร ชุติมากรกุล นายกสมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาแห่งประเทศไทย, ดร.เลอภพ โสรัตน์ นายกสมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาแห่งประเทศไทย 

 

 

 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า “ในการก้าวเข้าสู่ปีที่ 86 นี้ ผมมีนโยบายที่จะเห็นกรมพลศึกษาเป็นต้นน้ำในการพัฒนาสุขภาพของประชาชนทั่วประเทศ ด้วยการส่งเสริมให้มีการเล่นกีฬา ออกกำลังกาย และทำกิจกรรมนันทนาการ เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่แข็งแรง ปราศจากโรคภัยและห่างไกลจากโรงพยาบาล ผมหวังว่า กรมพลศึกษา ที่มีเจ้าหน้าที่พลศึกษาและอาสาสมัครกีฬาอยู่ทั่วไปประเทศ จะสามารถนำความรู้ที่ได้จากการอบรมไม่ว่าจะเป็นด้านผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสิน ผู้นำการออกกำลังกาย ผู้นำนันทนาการ รวมถึงเครือข่ายด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา ไปเผยแพร่ให้กับประชาชนได้อย่างถูกวิธี เพื่อให้ประชาชนเหล่านั้น นำไปใช้พัฒนาศักยภาพทางด้านร่างกายให้มีความแข็งแรงสมบูรณ์ นอกจากนั้น ผมยังฝากให้กรมพลศึกษา ได้จัดกิจกรรมต่างๆไม่ว่าจะด้านการแข่งขันกีฬา กิจกรรมนันทนาการ กิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา ควบคู่กับการท่องเที่ยว ตามนโยบายท่องเที่ยวเชิงกีฬา”

นายสันติ ป่าหวาย อธิบดีกรมพลศึกษา เปิดเผยว่า “แผนงานในปีนี้ของกรมพลศึกษา ผมตั้งเป้าหมายไว้ว่า จะทำให้ประชาชนคนไทยหันมารักสุขภาพมากขึ้น ด้วยการส่งเสริมให้มีการเล่นกีฬาอย่างถูกวิธี โดยจะเห็นได้จากวันนี้ที่เราได้จัดให้มีการมอบรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ด้านการพัฒนากีฬาและการออกกำลังกาย หรือ “เพชรตราทองพระพลบดี” ซึ่งบุคคลเหล่านี้ มีทั้งเจ้าหน้าที่พลศึกษาและอาสาสมัครกีฬา รวมถึงหน่วยงานต่างๆที่ให้การสนับสนุนการทำงานของกรมพลศึกษา จะคอยช่วยให้ประชาชนในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ ได้หันมาใส่ใจสุขภาพและพัฒนาศักยภาพทางกายให้แข็งแรงเพิ่มขึ้น เพื่อลดภาระทางด้านสาธารณะสุขได้อีกทางหนึ่ง”

86 ปี กรมพลศึกษา