นักกีฬาทีมชาติไทยจะเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่ 30 ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน ถึง 11 ธันวาคม 2562 ที่ประเทศฟิลิปปินส์นั้น  

 

 

เพื่อเป็นการสร้างการมีส่วนร่วมของแฟนกีฬาชาวไทย  KBU SPORT POLL โดยศูนย์นวัตกรรมการพัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต จึงสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่สนใจและติดตามข่าวสารเกี่ยวกับกีฬาเรื่อง “กีฬาซีเกมส์กับความหวังของคนไทย”

สำหรับการสำรวจดังกล่าวดำเนินการระหว่างวันที่ 20-23 พฤศจิกายน 2562 โดยกลุ่มตัวอย่างเป็นประชาชนทุกกลุ่มอาชีพทั่วประเทศซึ่งมีอายุตั้งแต่ 18 ปี ขึ้นไป จำนวน 1,289 คน เพศชาย 783 คน คิดเป็นร้อยละ 60.75 เพศหญิง 506 คน คิดเป็นร้อยละ 39.25

ผลการวิเคราะห์ในภาพรวมพบว่า โอกาสของนักกีฬาทีมชาติไทยกับการเป็นเจ้าเหรียญทอง ส่วนใหญ่ ร้อยละ 36.44  ไม่มีโอกาส  รองมาร้อยละ 32.99 มีโอกาส และร้อยละ 30.57 ไม่แน่ใจ 
 

จำนวนเหรียญทองที่คาดว่านักกีฬาทีมชาติไทยจะได้รับ ส่วนใหญ่ร้อยละ 37.60 น้อยกว่า 100 เหรียญ  รองลงมาร้อยละ 35.82 มากว่า 100 เหรียญ  และร้อยละ 26.58ไม่แน่ใจ
 

ชนิดกีฬาที่คาดว่านักกีฬาทีมชาติไทยจะไม่พลาดในการคว้าเหรียญทอง ส่วนใหญ่ร้อยละ 29.01เซปักตะกร้อรองลงมาร้อยละ 25.44 วอลเลย์บอลหญิง ร้อยละ20.86  เทควันโด ร้อยละ14.90 มวยสากล ร้อยละ7.85 กรีฑา และอื่นๆร้อยละ1.94
     

 

 

กีฬาซีเกมส์กับความหวังของคนไทย 

เหรียญทองแห่งศักดิ์ศรีที่คนไทยอยากได้ ส่วนใหญ่ร้อยละ 31.99 ฟุตบอลชาย รองลงมาร้อยละ27.44 เซปักตะกร้อ ร้อยละ21.55 วอลเลย์บอลหญิง ร้อยละ12.43 มวยสากล ร้อยละ 4.89 มวยไทย และอื่นๆร้อยละ1.70
    

ชนิดกีฬาที่สนใจจะติดตามเชียร์ ส่วนใหญ่ร้อยละ 29.87 ฟุตบอลชาย รองลงมาร้อยละ 25.66 วอลเลย์บอลหญิง ร้อยละ 19.88 เซปักตะกร้อ ร้อยละ 12.91 มวยสากล ร้อยละ9.88 แบดมินตัน และอื่นๆร้อยละ1.80
    

ข้อเสนอแนะสำหรับนักกีฬา ส่วนใหญ่ร้อยละ 34.99 มุ่งมั่นฝึกซ้อมเพื่อชื่อเสียงของประเทศ รองลงมาร้อยล ะ29.88 เข้าร่วมการแข่งขันด้วยน้ำใจนักกีฬา ร้อยล ะ22.46 เคารพกฎ ระเบียบและเชื่อฟังผู้ฝึกสอน ร้อยละ 10.60 เผยแพร่ชื่อเสียงและวัฒนธรรมไทย และอื่น ๆ ร้อยละ2.07