สำนักข่าวต่างประเทศ รายงานว่า ห้องปฎิบัติการตรวจสารต้องห้ามในกรุงเทพฯ ซึ่งเป็นห้องแลปเดียวที่ได้รับอนุญาตให้ตั้งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จาก องค์กรต่อต้านการใช้สารต้องห้ามโลก หรือ วาดา (World Anti-Doping Agency-WADA) ถูก วาดา สั่งปิดเป็นการชั่วคราวแล้ว 

 

 

ห้องแลปของไทย ถูกสั่งปิด เนื่องจากไม่สามารถทำตามมาตรฐานได้ ในระหว่างการตรวจมาตรฐาน โดยไทยไม่สามารถทำการตรวจสารต้องห้ามหรือวิเคราะห์ตัวอย่างได้ระหว่างการปิดชั่วคราวนี้ 

    ผู้แทนจากวาดา กล่าวว่า ห้องแลปในกรุงเทพฯ อาจปิดเป็นเวลา 6 เดือน แต่อาจจะมากกว่านั้น หากปัญหายังไม่ถูกแก้ไข โดยตัวอย่างทั้งหมดจะต้องถูกส่งไปแลปประเทศข้างเคียงแทน

    ทั้งนี้ มีรายงานว่า ห้องปฎิบัติการตรวจสารต้องห้ามของไทย ซึ่งตั้งอยู่ที่มหาวิทยาลัยมหิดล มีปัญหาเรื่องวิธีการตรวจสอบ การส่งผลการตรวจล่าช้า และการขาดแคลนบุคลากรผู้ควบคุมคุณภาพ รวมทั้งพบว่า ขาดการร่วมมือกันระหว่าง รัฐบาล กับ มหิดล อย่างเป็นรูปธรรม

 

     

 

 

โดยที่ผ่านมา วาดา มีความเป็นห่วงว่า หน่วยงานรัฐบาล ไม่ได้ร่วมมือ อย่างที่ควรจะเป็นกับศูนย์แห่งนี้ ซึ่ง วาดา มองว่าเป็นเรื่องที่สำคัญยิ่ง หากศูนย์ตรวจโด๊ปมหิดล ซึ่งมีบุคลากร ที่เป็นทั้งแพทย์ นักวิทยาศาสตร์ จำนวนนับร้อยคน ไม่ได้รับการสนับสนุน จากรัฐบาล และหน่วยงานของกระทรวงกีฬา และ การกีฬาแห่งประเทศไทย ในแนวทางที่ชัดเจนแล้ว ศูนย์โด๊ปของไทย ซึ่งมีแห่งเดียวในอาเซียน จะถูกยุบไป

    เรื่องนี้ จำเป็นอย่างยิ่งที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้ง รัฐบาลไทย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย และมหาวิทยาลัยมหิดล จะต้องร่วมมือกัน แก้ไขปัญหาดังกล่าว อย่างเร่งด่วน เพื่อคงสถานะของการเป็นแลปเดียวในอาเซียนที่ได้รับการรับรองจากวาดา ต่อไป

ศูนย์โด๊ปมหิดล ถูกสั่งปิด 6 เดือน