นายสันติ ป่าหวาย อธิบดีกรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานเปิดกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจรภายใต้โครงการสร้างการรับรู้ด้านพลศึกษา กีฬา นันทนาการ และวิทยาศาสตร์การกีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ระหว่างวันที่ 8-9 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 ณ จังหวัดชลบุรี โดยได้เปิดคลินิกสอนกีฬานอกพื้นที่ สนามฟุตบอล เค ฟุตบอล สเตเดียม พัทยา 

 

 

กรมพลศึกษา เปิดคลินิกสอนบอลนอกพื้นที่

กิจกรรมครั้งนี้ กรมพลศึกษาได้เปิดคลินิกสอนทักษะฟุตบอลให้กับเด็ก เยาวชน เพื่อให้เกิดแรงบันดาลใจในการเล่น กีฬา ออกกำลังกาย และที่สำคัญเพื่อให้เด็ก เยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลยาเสพติด พร้อมทั้งยังได้มีการมอบอุปกรณ์กีฬาให้โรงเรียน  เมืองพัทยา 8 (พัทธยานุกูล) และ โรงเรียนวัดกระทุ่มเสือปลา จากนั้น ได้มีการจัดกิจกรรมเตะฟุตบอลเชื่อมความสัมพันธ์ (ฟุตบอล 7 คน) ระหว่างผู้บริหารกรมพลศึกษากับทีมสื่อมวลชน เพื่อสร้างและขยายเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ รวมถึงสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีระหว่างกรมพลศึกษากับสื่อมวลชน

 

 

 

นอกจากนั้น ที่โรงแรมสยาม แอท สยาม ดีไซน์ โฮเทล พัทยา นายสันติ ป่าหวาย อธิบดีกรมพลศึกษา ได้ประกาศเจตนารมณ์ในการดำเนินงานของกรมพลศึกษาว่าจะขับเคลื่อนภารกิจงาน  โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ของกรมพลศึกษาให้ลงไปในทุกพื้นที่ในประเทศไทย ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ ที่มอบหมายให้กรมพลศึกษา เป็นหน่วยงาน “ต้นน้ำ” ในการพัฒนาการกีฬาของประเทศไทย ดังนั้นบุคลกรของกรมพลศึกษา ไม่ว่าจะเป็นข้าราชการในกรมพลศึกษาทุกคน  เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำอำเภอและจังหวัดทั่วประเทศ หรือแม้กระทั่งผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสิน ผู้นำการออกกำลังกายที่ผ่านการอบรมจากกรมพลศึกษา จะต้องทำงานกันอย่างเข้มข้น เพื่อให้ประชาชนทั่วประเทศได้รับประโยชน์สูงสุดในเรื่องการออกกำลังกาย โดยในปี 2563 กรมพลศึกษาจะนำคนไทย เล่นกีฬา ออกกำลังกาย ให้มากขึ้นโดยกำหนดไว้ ต้องมากกว่า 40 เปอร์เซ็นต์ของคนไทยทั่วประเทศ ซึ่งแนวทางการดำเนินงานที่กรมพลศึกษาจะดำเนินการคือ การทำสื่อการเรียนการสอนให้คนได้รู้ว่าการออกกำลังกายมีประโยชน์มากเพียงใด และจะมีการประเมินผลโดยการนำเอานวัตกรรม 4.0 เข้ามาเป็นตัวช่วยในการเก็บข้อมูล พร้อมกันนี้ยังจะนำผู้ที่มีผลการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอให้ต่อยอดไปดูมหกรรมการแข่งขันระดับชาติที่ต่างประเทศอีกด้วย

กรมพลศึกษา เปิดคลินิกสอนบอลนอกพื้นที่