ดร. ก้องศักด   ยอดมณี  ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) เป็นประธานในกรแถลงข่าวการจัดการแข่งขันกีฬาคนพิการทางการเคลื่อนไหวชิงแชมป์โลก 2020 (IWAS World Games 2020) โดยมี คุณหญิงปัทมา  ลีสวัสดิ์ตระกูล กรรมการคณะกรรมการโอลิมปิกสากล ประเภทบุคคล, นายชูเกียรติ  สิงห์สูง  นายกสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยฯ, นางปิยะฉัตร  อินสว่าง  รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา และ พล.ต.โอสถ  ภาวิไล  เลขาธิการคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทย ร่วมแถลง ณ ห้องประชุม ชั้น 25 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา กกท. เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม   

ทัพกีฬาคนพิการร่วมศึกใหญ่

 
 

 

 

 การแข่งขันกีฬาคนพิการทางการเคลื่อนไหวชิงแชมป์โลก 2020 (IWAS World Games 2020) จะแข่งขันระหว่างวันที่ 20 - 28 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ จ.นครราชสีมา โดย ดร.ก้องศักด กล่าวว่า หลังจากได้ไปสำรวจสนามแข่งขันและฝึกซ้อม ที่สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 จังหวัดนครราชสีมา ในเบื้องต้น กกท. ให้การสนับสนุนด้านสนามแข่งขันและฝึกซ้อม 3 ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์หัวหมาก, ศูนย์จังหวัดสุพรรณบุรี และศูนย์จังหวัดนครราชสีมา รวมทั้งจะสนับสนุนสนามแข่งขัน โดยใช้สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 จ.นครราชสีมา จัดการแข่งขันจำนวน 6 ชนิดกีฬา ได้แก่ กรีฑา, ว่ายน้ำ, วีลแชร์เทนนิส, จักรยาน, วอลเลย์บอลนั่ง และยิงปืน  นอกจากนี้ยังจะใช้สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 จังหวัดนครราชสีมา เป็นศูนย์อำนวยการสำนักเลขาธิการ การจัดทำ Thai House และกิจกรรมการแสดงต่างๆ อีกด้วย

ทัพกีฬาคนพิการร่วมศึกใหญ่

สำหรับงบประมาณ กกท. สนับสนุนงบประมาณในการปรับปรุง ซ่อมแซม สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 จ.นครราชสีมา รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวน 63,900,000  บาท, สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันฯ จากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ จำนวน 25,237,120  บาท นอกจากนี้ ยังอยู่ในระหว่างการพิจารณาให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ การจัดความบันเทิงทางกีฬา (Sports Entertainment) การจัดทำบ้านไทย (Thai House) คลินิกกีฬา (Sports Clinic) การถ่ายทอดการแข่งขัน (Streaming) กิจกรรมลานวัฒนธรรม (Inter Zone) และศูนย์ครัวไทย (Thai Kitchen) จากงบประมาณทุนดำเนินการของ กกท. ซึ่งเสนอของบประมาณ จำนวน 29,228,300  บาท  รวมทั้งจะสนับสนุนบุคลากร ทั้งก่อนและระหว่างการแข่งขัน ตลอดจนสนับสนุนด้านอุปกรณ์กีฬาที่ใช้ในการแข่งขันในลักษณะการยืมโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ตลอดทั้งวัสดุ ของใช้ และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ อีกด้วย 
 
นายชูเกียรติ  สิงห์สูง  นายกสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยฯ กล่าวว่า ตามที่ International Wheelchair and Amputee Sports หรือ IWAS ได้เห็นชอบให้จังหวัดนครราชสีมา ประเทศไทย เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาคนพิการทางการเคลื่อนไหวชิงแชมป์โลก 2020 (IWAS World Games 2020) ระหว่างวันที่ 20 - 28 กุมภาพันธ์  2563 โดยการจัดการแข่งขันในครั้งนี้เป็นความร่วมมือกันระหว่าง สมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยฯ  จังหวัดนครราชสีมา  การกีฬาแห่งประเทศไทย  กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐและเอกชน ทั้งในส่วนกลางและภายในจังหวัดนครราชสีมา การแข่งขันในครั้งนี้ จะเป็นการแสดงศักยภาพของประเทศไทยให้เป็นที่ประจักษ์ต่อบุคลากรกีฬาคนพิการทางการเคลื่อนไหวและสหพันธ์กีฬานานาชาติ ทั้งในด้านการจัดการแข่งขัน การบริการและอำนวยความสะดวก ตลอดทั้งการบริหารจัดการในด้านต่างๆอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และยังเป็นโอกาสดีของนักกีฬาไทยที่จะแสดงความสามารถอย่างเต็มที่ในการเข้าร่วมการแข่งขันเพื่อได้รับการคัดเลือก (Qualify) เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาพาราลิมปิกเกมส์ ครั้งที่ 16 ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ในปี ค.ศ. 2020 และเพิ่มอันดับโลก (World Ranking) ให้สูงขึ้นต่อไป

ทัพกีฬาคนพิการร่วมศึกใหญ่
 
 

 

 

พล.ต.โอสถ  ภาวิไล  เลขาธิการคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทย กล่าวว่า  ในการแข่งขันครั้งนี้ คณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทย  ต้องการผลักดันให้หลายชนิดกีฬามีการยกระดับการจัดการแข่งขันให้เป็นรายการคัดเลือก (Qualify) เพื่อให้สิทธิ์นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาพาราลิมปิกเกมส์ ครั้งที่ 16 ระหว่างวันที่ 25 สิงหาคม -  6 กันยายน 2563  ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ในปี 2020 อาทิ กรีฑา, ว่ายน้ำ, ยิงปืน, ยกน้ำหนัก เป็นต้น และอีกหลายชนิดกีฬาอยู่ระหว่างการประสานงานกับ คณะกรรมการพาราลิมปิกสากล (ไอพีซี)  และสหพันธ์กีฬานานาชาติที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการเสริมสร้างศักยภาพของนักกีฬาระหว่างการเก็บตัวฝึกซ้อม เน้นโปรแกรมการฝึกซ้อม โภชนาการ และการนำหลักวิทยาศาสตร์การกีฬามาเสริมสร้างศักยภาพให้นักกีฬา และยังเน้นการสรรหานักกีฬาหน้าใหม่ที่มีศักยภาพให้เข้าร่วมการแข่งขันเพื่อสร้างประสบการณ์ และเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติในโอกาสต่อไปอีกด้วย

ทัพกีฬาคนพิการร่วมศึกใหญ่
  
นางปิยะฉัตร  อินสว่าง  รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า โคราช มีความพร้อมในการจัดการแข่งขันทุกๆด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านสนามแข่งขันและการฝึกซ้อม โดยสถานที่ในการจัดการแข่งขัน จำนวน 12 ชนิดกีฬา ได้แก่ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 จังหวัดนครราชสีมา ใช้แข่งขัน 6 ชนิดกีฬา (กรีฑา, ว่ายน้ำ, วีลแชร์เทนนิส, จักรยาน, วอลเลย์บอลนั่ง และยิงปืน) ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์นครราชสีมา ใช้แข่งขัน 2 ชนิดกีฬา (วีลแชร์ฟันดาบ และยกน้ำหนัก) ห้างสรรพสินค้าเทอร์มินอล 21 โคราช ใช้แข่งขัน 1 ชนิดกีฬา (แบดมินตัน) ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซ่า นครราชสีมา ใช้แข่งขัน 1 ชนิดกีฬา (เทเบิลเทนนิส) ห้างสรรพสินค้าคลังพลาซ่า ใช้แข่งขัน 1 ชนิดกีฬา (วีลแชร์บาสเกตบอล 3 on 3) และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ใช้แข่งขัน 1 ชนิดกีฬา (ยิงธนู) โดยสนามกีฬาที่ใช้ในการแข่งขันครั้งนี้ มีความเป็นมาตรฐานสากล เนื่องจากเคยใช้จัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 24 ในปี พ.ศ. 2550 และการแข่งขันกีฬาอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 4 ในปี พ.ศ. 2551 มาแล้ว และสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ก็ได้รับงบประมาณในการปรับปรุง ซ่อมแซมจาก กกท. จำนวน 63,900,000 บาท ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ ซึ่งจะแล้วเสร็จตามกำหนดอย่างแน่นอน, ด้านบุคลากร จังหวัดได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขันไว้ 12 ฝ่าย ซึ่งต่างก็มีประสบการณ์ในการจัดการแข่งขันหลายรายการทั้งภายในประเทศและระดับนานาชาติ, ด้านที่พักและอาหาร มีโรงแรมระดับ 4-5 ดาว หลายแห่ง รองรับนักกีฬาและเจ้าหน้าที่จากทั่วโลกได้อย่างเพียงพอในราคาที่เป็นธรรม และสามารถจัดอาหารไว้บริการตามแบบมาตรฐานสากล ถูกสุขอนามัย บริการอาหารได้ 3 มื้อ ทุกเชื้อชาติ โดยได้รับการตรวจรับรองจากกระทรวงสาธารณสุข จึงขอยืนยันว่า จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งได้รับการรับรองจาก กกท. ให้เป็นเมืองกีฬา หรือ Sports City มีความพร้อมในทุกด้านสำหรับการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาคนพิการทางการเคลื่อนไหวชิงแชมป์โลก 2020 (IWAS World Games 2020) และจะจัดการแข่งขันให้ออกมาสมบูรณ์แบบที่สุด เพื่อสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยต่อไป

ทัพกีฬาคนพิการร่วมศึกใหญ่