ตามที่ การกีฬาแห่งประเทศไทย(กกท.), คณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยฯ, คณะกรรมการโอลิมปิกแห่งรัฐกาตาร์ และ ศูนย์ฝึกกีฬาเพื่อความเป็นเลิศของกาตาร์ (Aspire Academy for Sport Excellence) มีความประสงค์ร่วมกัน ที่จะจัดทำบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือและแลกเปลี่ยนด้านกีฬา อันเกี่ยวข้องกับการพัฒนาและส่งเสริมกีฬาร่วมกันของทั้ง 2 ประเทศ ระหว่างประเทศไทยและรัฐกาตาร์ 

 

 

ล่าสุดได้มีการลงนามความร่วมมือดังกล่าว เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมี ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการ กกท. นายธนา ไชยประสิทธิ์ เหรัญญิกคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยฯ พร้อมด้วย อาหมัด ลาห์ดาน อัล โมฮันนาดี ผู้อำนวยการฝ่ายสนับสนุน คณะกรรมการโอลิมปิกกาตาร์ และ อับดุลลาห์ อัล นูไอมี ผู้อำนวยการทั่วไปของศูนย์ฝึกกีฬาเพื่อความเป็นเลิศของกาตาร์ (Aspire Academy for Sport Excellence) ร่วมกันลงนาม มี คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล กรรมการคณะกรรมการโอลิมปิกสากล (ไอโอซี) เป็นสักขีพยาน ร่วมด้วย นายณัฐพล ขันธหิรัญ เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงโดฮา และ ดร.สมศักดิ์ ลีสวัสดิ์ตระกูล ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยฯ ร่วมงาน ที่คาทารา บีช กรุงโดฮา ประเทศกาตาร์  เมื่อวันที่ 14 ต.ค

สำหรับบันทึกความเข้าใจดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาด้านกีฬาร่วมกันของ 2 ฝ่ายในด้านการศึกษาและการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและเวชศาสตร์การกีฬา อันก่อให้เกิดผลสำเร็จมีประสิทธิผล และเกิดประโยชน์อย่างเหมาะสมในด้านทรัพยากรทางการกีฬา โดยทั้ง 2 ฝ่ายมีเห็นชอบร่วมกันที่จะร่วมมือกันพัฒนาในประเด็นดังนี้ 1. กีฬาโอลิมปิกเกมส์ และกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ, 2. โครงการพัฒนากีฬาเยาวชน, 3. วิทยาศาสตร์การกีฬา เวชศาสตร์การกีฬา และเทคโนโลยี, 4. การพัฒนาสนามกีฬา และสิ่งอำนวยความสะดวก, 5. การพัฒนาบุคลากรทางการกีฬา, 6. การแลกเปลี่ยนด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา

ทั้งนี้ ทั้ง 2 ฝ่ายจะพยายามสร้างและส่งเสริมการแลกเปลี่ยนในทุกมิติ และทำงานร่วมกับสมาชิกของตนเองในลักษณะเดียวกัน ทั้งนี้ การแลกเปลี่ยนจะรวมถึง 1. การแลกเปลี่ยนนักวิจัย และบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาระยะสั้น เช่น  1 หรือ 2 สัปดาห์, 2. การเข้าร่วมสัมมนา , คลินิก และการประชุมสำหรับนักวิจัย และบุคลากรกีฬาอื่นๆ, 3. การแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านเทคนิค , สิ่งพิมพ์เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์การกีฬา, 4. การแลกเปลี่ยนข้อมูล , การศึกษาวิจัย และโครงการเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์การกีฬาและเวชศาสตร์การกีฬา, 5. การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการก่อสร้างสนามกีฬา และอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์การกีฬา

 

 

ไทย ร่วมมือ กาตาร์ พัฒนากีฬา

ขณะที่การอำนวยความสะดวก ทั้ง 2 ฝ่ายเห็นชอบแผนงานร่วมกัน เพื่อยกระดับศักยภาพบุคลากรทางการกีฬา ส่วนเรื่องงบประมาณนั้น ทั้ง 2 ฝ่ายเห็นชอบที่จะรับผิดชอบงบประมาณและค่าใช้จ่ายของฝ่ายตัวเอง ทั้งนี้หากจำเป็นต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ฯลฯ ทั้ง 2 ฝ่ายจะจัดทำข้อตกลงอีกฉบับหนึ่งเป็นลายลักษณ์อักษรโดยความเห็นชอบร่วมกัน โดยทั้ง 2 ฝ่ายจะต้องเห็นชอบระยะเวลาที่เนินการจัดโครงการ รวมถึงจำนวนผู้เข้าร่วมของแต่ละฝ่ายอย่างน้อย 3 เดือนล่วงหน้าก่อนเริ่มดำเนินการ

คุณหญิงปัทมา กล่าวว่า ความร่วมมือจากทั้ง 4 ฝ่ายครั้งนี้ จะครอบคลุมรอบด้านในทุกมิติ ซึ่งเชื่อว่าจะเป็นประโยชน์ต่อนักกีฬาไทย ส่วนนายธนา กล่าวว่า ศูนย์ฝึกกีฬาเพื่อความเป็นเลิศของกาตาร์  ดำเนินการพัฒนานักกีฬามาตั้งแต่เอเชี่ยนเกมส์ 2006 ซึ่งทำให้ผลงานนักกีฬากาตาร์ในรายการต่าง ๆ โดดเด่นขึ้นมา ความร่วมมือครั้งนี้ จะนำไปสู่การแลกเปลี่ยนการฝึกซ้อม เพื่อให้นักกีฬาไทยมีคุณภาพมากกว่าเดิม 

ขณะที่ ดร.ก้องศักด กล่าวว่า เป็นโอกาสดี ที่ความร่วมมือด้านกีฬาของ 2 ประเทศ เป็นรูปธรรม โดยเฉพาะด้านการแพทย์ ต้องยอมรับว่าศูนย์กีฬาเพื่อความเป็นเลิศของกาตาร์ มีศักยภาพเป็นลำดับต้น ๆ ของโลก ก็จะได้นำองค์ความรู้ใหม่ ๆ มาประยุกต์ใช้กับ ศูนย์การแพทย์ด้านกีฬาของไทย ที่กำลังเกิดขึ้นในเร็ว ๆ นี้ต่อไป

 

ไทย ร่วมมือ กาตาร์ พัฒนากีฬา