ดร. ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) เป็นประธานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการประชาสัมพันธ์ระบบในการให้บริการสถานที่ กกท. ประจำปีงบประมาณ 2562 “อนาคตของคุณเริ่มได้ที่นี่” หรือ Your Future Starts Here โดยมี นายณัฐวุฒิ เรืองเวส รองผู้ว่าการ กกท. ฝ่ายกีฬาอาชีพและสิทธิประโยชน์, นักกีฬา และผู้แทนสมาคมกีฬา ร่วมงาน ณ บริเวณโถง ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา กกท. เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 

 

 

 

เปิดตัวโครงการ - อนาคตของคุณเริ่มได้ที่นี่

“บิ๊กก้อง” กล่าวว่า โครงการ “อนาคตของคุณเริ่มได้ที่นี่” - Your Future Starts Here เป็นโครงการที่ตั้งขึ้นมาเพื่อเพิ่มศักยภาพในการประชาสัมพันธ์ ทรัพยากรและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ภายใน กกท. ผ่านสื่อออนไลน์ ให้เข้าถึงประชาชนมากขึ้น รวมทั้งสร้างภาพลักษณ์ในการเป็นองค์กรชั้นนำทางการกีฬา โดยใช้กลยุทธ์การสื่อสารทางการตลาดเชิงรุก ขณะเดียวกันยังเป็นการสร้างแรงจูงใจให้ประชาชนหันมาออกกำลังกายเพื่อ “สร้างสุขภาพที่ดี สร้างความสุขในชีวิต และเป็นการสร้างอนาคตด้วยตัวคุณเอง” โดยมี กกท. เป็นทางเลือกอันดับแรกที่นึกถึง นอกจากนี้ ยังเพิ่มโอกาสในการใช้งานทรัพยากรและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านกีฬา ภายใน กกท. ให้มีประสิทธิภาพสูงสุดด้วย

 

 

 

“กกท. คือหน่วยงานที่สนับสนุนและส่งเสริมทางด้านการกีฬาของประเทศไทย ซึ่งมีพื้นที่และสถานที่ให้บริการด้านการออกกำลังกายและเล่นกีฬา รวมถึงการจัดกิจกรรมทางการกีฬา ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ได้แก่ ภาคกลาง (กรุงเทพฯ สมุทรปราการ สุพรรณบุรี สระบุรี) ภาคเหนือ (เชียงใหม่) ภาคตะวันตก (ราชบุรี) ภาคตะวันออก (ตราด) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (นครพนม นครราชสีมา สุรินทร์) และภาคใต้ (สุราษฎร์ธานี ตรัง สงขลา)”

ทั้งนี้ โครงการ “อนาคตของคุณเริ่มได้ที่นี่ - Your Future Starts Here  พร้อมให้บริการพื้นที่สนามกีฬาเพื่อ “สร้างสุขภาพ สร้างความสุข และสร้างอนาคต” แก่หน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป โดยสามารถติดตามรายละเอียด ได้ทาง www.area.sat.or.th, ช่องเฟซบุ๊ค : AREA - Sports Authority of Thailand และช่องยูทูปของโครงการ พร้อมทั้งสามารถดาวน์โหลด แอพพลิเคชั่นได้ที่ SAT AREA

เปิดตัวโครงการ - อนาคตของคุณเริ่มได้ที่นี่