นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เตรียมนำคณะผู้แทนจากประเทศไทยเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีกีฬาอาเซียน ครั้งที่ 5  และการประชุมรัฐมนตรีกีฬาอาเซียน-ญี่ปุ่น ครั้งที่ 1 ในวันที่ 9 ตุลาคม 2562ณ กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ โดยมีวาระสำคัญในการประชุมอยู่ที่ความคืบหน้าของการจัดทำตัวชี้วัดสมรรถภาพทางกายของอาเซียน,การรายงานการจัดกิจกรรม ASEAN Sports Day คู่ขนาน กับ วันอาเซียน(ASEAN Day) ประจำปี 2562,การรับรองบันทึกความเข้าใจระหว่างอาเซียนกับสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ(FIFA) รวมถึงการพิจารณาและรับรองขอบเขตหน้าที่ (TOR) รัฐมนตรีกีฬาอาเซียน และรัฐมนตรีกีฬาอาเซียน-ญี่ปุ่น

 

 

นายพิพัฒน์ ในฐานะตัวแทนรัฐบาลไทย เปิดเผยว่า การประชุมครั้งนี้ เราเตรียมประเด็นสำคัญไปนำเสนอในที่ประชุม ว่าด้วยเรื่องการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพร่วมในการจัดการแข่งขันฟุตบอลโลกปี 2034 ของประเทศไทย ซึ่งหลังจากที่ได้ประชุมกับคณะทำงาน ได้แต่งตั้งให้ นายโชติ ตราชู ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นหัวหน้าคณะทำงาน พร้อมปรับปรุงสนามจัดการแข่งขันให้ได้มาตรฐานตามที่ฟีฟ่ากำหนด และมีแผนที่จะสร้างสนามที่สามารถรองรับผู้ชมได้ถึง 1 แสนที่นั่งขึ้นมาใหม่ พร้อมชูจุดแข็งของประเทศไทยในเรื่องของการคมนาคม สิ่งอำนวยความสะดวก ที่พัก และสถานที่ท่องเที่ยว 

 

 

     "นโยบายและโครงการที่สำคัญของรัฐบาลไทยที่จะนำเสนอในที่ประชุม จะมีประเด็นที่เกี่ยวกับการส่งเสริมทางการกีฬาที่ประกอบด้วย ส่งเสริมกีฬาเพื่อมวลชน การสร้างศูนย์ฝึกกีฬา การจัดตั้งเมืองกีฬา  ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา ยกระดับการกีฬาเพื่อความบันเทิง ศูนย์กลางการกีฬาเชิงสุขภาพ   และการจัดตั้งมหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ โดยรัฐบาลไทยจะส่งเสริมกิจการในอุตสาหกรรมกีฬาที่ครอบคลุมสินค้าและการให้บริการในกลุ่มกีฬาและสุขภาพ อาทิ การผลิตเสื้อผ้าและอุปกรณ์กีฬา  สื่อดิจิทัลและโทรทัศน์  การจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬา สโมสรกีฬาหรือสถาบันการกีฬา  สถานบริการออกกำลังกาย  และอาหารเพื่อสุขภาพ รัฐบาลเล็งเห็นในการประสานความร่วมมือระหว่างกัน เพื่อผลักดันให้ประเทศสมาชิกอาเซียนขยายฐานทางการกีฬาในทุกสาขา" รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวทิ้งท้าย