“บิ๊กก้อง” ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) เผยการสลับตำแหน่งรองผู้ว่าการ กกท.ใหม่ ไม่ใช่เป็นเรื่องการลงโทษใคร

 

ก้องศักด ยอดมณี คุมค่าย กกท.หัวหมาก ครบ 1 ปี

 

 

ภายหลังจากที่ประชุมคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย (บอร์ด กกท.) เห็นชอบแต่งตั้งโยกย้ายผู้บริหารระดับสูง (ระดับ 9 และ 10) ประจำปี พ.ศ. 2563 โดย นายราเชลล์ ได้ผลธัญญา จาก รองผู้ว่าการฝ่ายบริหาร เป็นรองผู้ว่าการฝ่ายส่งเสริมกีฬา, นายณัฐวุฒิ เรืองเวส จากรองผู้ว่าการฝ่ายกีฬาเป็นเลิศและวิทยาศาสตร์การกีฬา เป็น รองผู้ว่าการฝ่ายกีฬาอาชีพและสิทธิประโยชน์, พ.ท.รุจ แสงอุดม จากรองผู้ว่าการฝ่ายกีฬาอาชีพและสิทธิประโยชน์ เป็นรองผู้ว่าการฝ่ายกีฬาเป็นเลิศและวิทยาศาสตร์การกีฬา ขณะที่ นายวิษณุ ไล่ชะพิษ จากรองผู้ว่าการฝ่ายส่งเสริมกีฬา เป็น รองผู้ว่าการฝ่ายบริหาร, นายแสนพล อู่วิเชียร จากผู้อำนวยการฝ่ายกีฬาสถาน เป็น ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจและสิทธิประโยชน์ และนายจินดา เดชภิมล จาก ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจและสิทธิประโยชน์ เป็น ผู้อำนวยการฝ่ายกีฬาสถาน ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2562 เป็นต้นไป 

 

 

จากตำแหน่งที่เปลี่ยนไป ในครั้งนี้ “บิ๊กก้อง” ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการ กกท. กล่าวว่า ตนเองทำงานในหน้าที่นี้มาครบ 1 ปีและเห็นว่ารองผู้ว่าแต่ละคนมีจุดดีอย่างไร การเปลี่ยนแปลงตำแหน่งหน้าที่รับผิดชอบนั้นไม่ใช่เรื่องของการลงโทษใคร โดยการขยับ พ.ท.รุจ มาดูกีฬาเป็นเลิศและวิทยาศาสตร์การกีฬานั้น ต้องยอมรับว่าหลายสมาคมยังมีปัญหาอยู่ และการที่ พ.ท.รุจ มาจากสายงานอื่น จะเข้ามาช่วยดูเรื่องนี้ในฐานะคนกลางได้ ขณะที่ รองฯณัฐวุฒิ มีประสบการณ์มาก และเราต้องการคนที่สามารถเข้ามาวางกฏเกณฑ์สำหรับงานด้านอาชีพให้แข็งแกร่งขึ้น ประกอบกับเรื่องสิทธิประโยชน์ เป็นรายได้สำคัญของ กกท. 

    ผู้ว่าการกกท. กล่าวต่อว่า เรื่องของสิทธิประโยชน์นั้น มีหลายส่วนที่ถึงเวลาแล้วที่จะต้องจัดระเบียบใหม่เสียที ซึ่ง “รองตูน” ณัฐวุฒิ เป็นคนที่มีประสบการณ์ และมีหลักการในการทำงาน โดยเรื่องที่เราต้องการทำเร่งด่วน คือ เรื่องของตลาดนัดหน้ากกท. หัวหมาก ซึ่งตรงนี้มีรายละเอียดมากมายที่ต้องปรับปรุง

ก้องศักด ยอดมณี คุมค่าย กกท.หัวหมาก ครบ 1 ปี